Stichting Vrienden van St. Jan Stichting Vrienden van St. Jan
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd. De Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het onderhoud van de Sint Janskerk in Maastricht.

Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt met behulp van vrijwilligers die er voor zorgen dat de kerk open is voor toeristen en andere bezoekers - buiten de zondag- die tegen betaling de toren kunnen beklimmen.
De toren van de St. Jan is tenslotte het hoogste punt van Maastricht en het panorama is heel erg de moeite waard. De St. Janskerk zelf is een mooie gothische, verstilde kerk - rustpunt midden op het Vrijthof.
Openingstijden van april tot oktober, elke dag behalve zondag van 11-16 uur.
Entree van de toren: € 3.-- kinderen 6 - 12 jaar € 2.--.

Het bestuur:
Voorzitter: C.G. Vermeiden cg.vermeiden@live.be
Assessor: F van der Kaaden
Secretaris: J. Aalderink
Penningmeester: W. Loof

RSI nummer: 009876480
Kamer van Koophandel: 4107683

Donaties
Bijdragen voor het werk van de “Vrienden”, incidenteel of met een terugkerend karakter, kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL44INGB0001428814 t.n.v. Prot. Stichting Vrienden St Janskerk te Maastricht. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als “Anbi-instelling”, hetgeen betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.


 
terug