Contactformulier Contactformulier
Hebt u een vraag of opmerking, vul dan hier uw contactformulier in >>
 
Adressen en telefoonnummers Adressen en telefoonnummers
Algemene post
Gosewien Heije
Gebruik het contactformulier
of mail kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl
Postbus 486, 6200 AL Maastricht
06-23870864

Ledenadministratie
voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden.
Reyk van Veen
ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Predikanten

Ds. H. de Reus
Kiebeukel 35, 6271 BH Gulpen
Telefoon: 06 2028 0345
dsdereus@ziggo.nl

Ds. Petra Körmendy
info@innbetween.nl

Kerkenraad
Voorzitter: Dirk Ouwehand
Voorzitterkerkenraad@maasheuvelland.nl

Scriba: Emilie Hilbers
scriba@maasheuvelland.nl

College van kerkrentmeesters
Voorzitter: Evelijn de Jong
telefoon: 06-12804232
voorzittercvk@maasheuvelland.nl

Secretaris: Arjan van der Star
secretariscvk@maasheuvelland.nl

Penningmeester: Hans Kippers
Facturen en declaraties: fin-adm@maasheuvelland.nl
Facturen en Actie Kerkbalans: akb-admin@maasheuvelland.nl

Gelieve facturen gelijktijdig naar beide mailadressen te versturen, dank u!

Bankrekening Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
NL 37 RABO 03 7372 4772

College van Diakenen
Voorzitter: Baukje Vrieswijk
Vzdiaconie-PGMH@outlook.com

Secretaris: Margo van Haeringen
diaconie@maasheuvelland.nl

Bankrekening:
NL79 RABO 0152 12 93 59, t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht

Gebouwen
De St. Jan in Maastricht 
Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht,
Telefoon: 043-3216551 of 06-83661471
koster.sintjan.maastricht@gmail.com
Verhuur: verhuur@stjanskerkmaastricht.nl

Het Trefpunt St. Jan
Aureliushof 150, Maastricht,
Telefoon: 043-3472696

De Kloosterkerk in Valkenburg
Oosterweg 1, 6301 PX Valkenburg

't Gulperhoes
Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen

De Nederlands Hervormde kerk in Vaals
Kerkstraat 47, 6291 AB Vaals

Oude Pastorie
Kerkstraat 41
6291 AB Vaals

Redacties
Voor de Nieuwsbrief: PGMHNieuwsbrief@gmail.com
Voor de website: wfmb@kpnmail.nl
Voor Kerkberichten: redactiepm@hotmail.com