Webadressen Protestantse Kerk in Nederland

Centrale website van de Protestantse Kerk in Nederland

www.pkn.nl

De Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk

www.jop.nl

PKN Evangelisch-Lutherse Gemeente in Maastricht en Zuid-Limburg

www.lutherslimburg.nl

PKN Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)

www.pknparkstad.nl

 
Voor studenten / For students

Studentenekklesia Maastricht / Student Chaplaincy

http://innbetween.nl

Christeljke Studentenvereniging Lux ad Mosam

www.luxadmosam.nl

 
Overige kerkgemeenschappen

Baptisten Gemeente in Maastricht

www.baptistengemeentemaastricht.nl

Nederlands Gereformeerde Kerk in Maastricht

www.ngk.nl/maastricht

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Maastricht

www.kerkmaastricht.nl

Parochie van Sint Servaas (Rooms-Katholiek)

www.sintservaas.nl

Christengemeente Bunde Meerssen

www.stemvandegoedeherder.nl

 
English Language Churches

Maastricht International Church

www.michurch.nl

Damascus Road International Church

www.damascusroadic.com

 
Overig

Nederlands Bijbelgenootschap

www.bijbelgenootschap.nl

bibija.net (bijbelpassages opzoeken in verschillende vertalingen)

www.biblija.net

Raad van Kerken in Nederland

www.raadvankerken.nl

De Drie Ringen - centrum voor spiritualiteit en zingeving

www.dedrieringen.com

Kerkgebouwen in Limburg

www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Sint Janskerk Maastricht (het gebouw)

www.sintjanmaastricht.nl