Kerkenraad Kerkenraad
In de protestantse traditie worden gemeenteleden gekozen tot ouderling of diaken. Zij kunnen deze positie 4 jaar bekleden en zijn daarna eenmaal direct herkiesbaar. Samen met de predikant(en) vormen zij de kerkenraad die als afspiegeling van de gemeente de koers in de gemeente bepaalt.

Vergaderingen
De kerkenraad komt eens in de maand, m.u.v. de zomermaanden en december, bij elkaar om na te denken over het beleid en besluiten te nemen over de koers van de kerk.
Elke vergadering wordt geopend met een inhoudelijk thema met als doel bezinning op en verdieping in een bepaald onderwerp.

U bent van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. Hieronder staat een overzicht van de komende vergaderingen:

Vergaderdata en locaties kerkenraad PGMH 2020

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat. Toehoorders worden verzocht zich drie dagen voor de vergadering bij de scriba te melden. Ze krijgen dan de agenda en de stukken. Het mailadres van de scriba is: pgmhscribaat@gmail.com
Als de ontwikkelingen van het corona-virus daar aanleiding toe geven vinden de vergaderingen via Zoom plaats.
 
       Maand Datum Tijdstip Plaats Adres
Jan Wo 22-01 20.00-22.00 uur Torenkamer St. Jan, Maastricht Hendrik van Veldekeplein 1
Feb Wo 19-02 19.30-22.00 uur Kloosterkerk Valkenburg Oosterweg 1
Mrt Wo 25-03 19.30-22.00 uur Trefpunt St. Jan, Maastricht Aureliushof 150
Apr Wo 22-04 19.30-22.00 uur Toeristenkerk Gulpen Rosstraat 5
Mei Wo 27-05 19.30-22.00 uur Kloosterkerk Valkenburg Oosterweg 1
Jun Wo 24-06 19.30-22.00 uur Trefpunt St. Jan, Maastricht Aureliushof 150
Sept Wo 23-09 19.30-22.00 uur Toeristenkerk Gulpen Rosstraat 5
Okt Wo 28-10 19.30-22.00 uur Kloosterkerk Valkenburg Oosterweg 1
Nov Wo 25-11 19.30-22.00 uur Trefpunt St. Jan, Maastricht Aureliushof 150
Dec Wo 9-12(optie) 19.30-22.00 uur Trefpunt St Jan, Maastricht Aureliushof 150


Conform artikel 3.14 van de Plaatselijke regeling 2017 zijn de vergaderingen van de Kerkenraad openbaar voor leden van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. De agenda wordt vooraf aan de leden van de gemeente bekend gemaakt.  

Overzicht leden Kerkenraad, bijgewerkt tot november 2020
Naam Kern Ambt Einde ambtstermijn Termijn
Harrie de Reus Heuvelland predikant      
Renald Mackintosh Maastricht ouderling December 2023 1e termijn
Menso Fermin Maastricht ouderling-CvK April 2024 1e termijn
Cor Spreeuwenberg Maastricht ouderling (preses) April 2022 2de termijn
Elly de Haan Maastricht ouderling-classis Maart 2021 classis
Pieter Caljé Maastricht ouderling (scriba) Oktober 2023 1ste termijn
Jelle Vegt Maastricht ouderling-CvK Mei 2016 1e termijn
Lies Oost V’burg-Meerssen diaken Mei 2021 1ste termijn
           

Meer informatie

Voor contactgegevens kijkt u op de contact-pagina

de tekst van de plaatselijke regeling kunt u hier vinden.

We hebben ook een gemeenteprofiel, klik hier.


 

terug