Periodieke gift Periodieke gift
Het is mogelijk met ons een 5-jarige Overeenkomst Periodieke Gift af te sluiten. Dit biedt u als voordeel dat het gemakkeliljker wordt uw bijdrage van uw inkomstenbelasting af te trekken, en ons scheelt het veel administratief gedoe, want het ligt voor 5 jaar vast.
Geïnteresseerd? Vul dan dit formulier in en stuur het naar onze penningmeester Hans Kippers, 6211 LE Maastricht, of e-mail: fin-adm@maasheuvelland.nl

 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als opdracht het leven en werken van de gemeente nu en in de toekomst te waarborgen door een goed beheer van de financiële en materiële middelen. Dat betekent dat het CvK zich bezighoudt met onder andere het volgende:

• Het beheer van de geldelijke en materiële middelen van de gemeente in overeenstemming met het jaarlijkse budget.

• Het beheer en onderhoud van onze vier kerken, twee begraafplaatsen, pastorieën, ontmoetingscentrum en andere gebouwen in 'onze' vier steden: Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals.

• Het verhuur van onze kerken voor concerten en bijeenkomsten.

• Het bijhouden van een correcte ledenadministratie

• Het uitvoeren van de jaarlijkse ledenbijdragenactie (Kerkbalans) en andere bijzondere financiële acties.

• Verduurzaming van de gebouwen van de PGMH

 
De Protestantse Gemeente steunen met belastingvoordeel De Protestantse Gemeente steunen met belastingvoordeel
Voor de Protestantse Gemeente is uw steun echt onmisbaar. Velen steunen elk jaar via een jaarlijkse toezegging onze gemeente. Er is ook een toenemend aantal mensen dat zich voor 5 jaar heeft vastgelegd op een vast jaarlijks bedrag, via een zogenaamde Overeenkomst Periodieke Gift (OPG). De OPG is in het leven geroepen om giften aan goede doelen en kerken belastingaftrekbaar te maken. U treft hier een dergelijke, blanco overeenkomst aan.

De OPG is voor ons erg gunstig omdat wij met uw gift beter vooruit kunnen plannen. Voor u kan het ook interessant zijn dat u onder bepaalde omstandigheden de gift van uw belastbaar inkomen kan aftrekken.
Als u geinteresseerd bent: vul dan a.u.b. het formulier in. U kunt het formulier hieronder downloaden. Na invulling graag opsturen naar onze bijdragenadministratie, Vrijthof 23, 6211 LD Maastricht of scannen naar fin-adm@maasheuvelland.nl.
Hartelijk dank voor uw geweldige hulp.

Hier kun u het formulier voor een periodieke gift downloaden.

Steunt u ons?
 
 
De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland bestaat uit:

Evelijn de Jong, voorzitter

Arjan van der Star, secretaris

Hans Kippers, penningmeester

Jens Giessing, onderhoud

Lianne Schuuring, exploitatie

Patrick Geraerts, beheer


Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met een de kerkrentmeesters. Klik op de naam van de betreffende rentmeester om een e-mail te sturen.
 

 
Tweede collecte: het werk van de gemeente Tweede collecte: het werk van de gemeente
De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees in de wekelijkse Nieuwsbrief meer over de collecte van de betreffende week. U vindt de Nieuwsbrief op de Homepagina.

Elke week is er in de kerken van de gemeente Maas-Heuvelland een tweede collecte voor het werk in onze gemeente. Deze collecte ondersteunt ons pastorale en kerkelijke werk. Bijvoorbeeld: het pastorale werk in de kernen, de viering in onze kerken, vorming en toerusting, en natuurlijk ook: onderhoud en gebruik van onze kerken en gemeenschapsgebouwen. Met deze collecte maakt u het mogelijk dat wij leven en werken als gemeente van Jezus Christus.