Wat doet een predikant? Wat doet een predikant?

De dominee of predikant geeft leiding aan het geloofsleven in een kerkelijke gemeente. Hij of zij legt de verhalen in de bijbel uit, en vertelt hoe de bijbel je kan leiden in je geloof en dagelijks leven.

De predikant gaat voor in de kerkdiensten, bezoekt veel mensen en geeft leiding en onderwijs aan groepen, oud en jong. De predikant maakt deel uit van het bestuur van de gemeente; de kerkenraad. Hij of zij kan een kindje (of volwassene) dopen, een huwelijk inzegenen, en een uitvaart leiden.

tekst overgenomen van pkn.nl

 
Werkverdeling predikanten in onze gemeente Werkverdeling predikanten in onze gemeente

De protestantse gemeente Maas-heuvelland heeft plek voor twee gemeentepredikanten. Eén predikant heeft als hoofdgebied de kern Maastricht. De andere predikant heeft als hoofdgebied het heuvelland: de kern Valkenburg - Meerssen en de kern Vaals - Gulpen.

Vanuit de gemeente wordt daarnaast het studentenpastoraat in Maastricht en het ziekenhuispastoraat in het academisch ziekenhuis Maastricht ondersteund.

 
Ds. H. De Reus Ds. H. De Reus


Harrie de Reus is gemeentepredikant met als hoofdgebied het heuvelland: de kern Valkenburg-Meerssen en de kern Vaals-Gulpen.

Kiebeukel 35, 6271 BH Gulpen
T mobiel: 06-20280345
T vast: 043-8525225
E: dsdereus@ziggo.nl
FB: https://www.facebook.com/DsHarrieDeReus

Ds. H. de Reus over zijn achtergrond:

Sinds augustus 2012 ben ik als predikant verbonden aan de gemeente Maas-Heuvelland voor de kernen Valkenburg/Meerssen en Gulpen/Vaals. De gemeente is een pluriforme en open gemeente die Zuid-Limburg bestrijkt, met voor mij in het bijzonder het Heuvelland.
Voordat ik naar Limburg kwam was ik van 2004 tot 2012 als predikant verbonden aan de Nederlandse Protestantse Gemeente te Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise à Paris)

Een restje Frankrijk blijft me aankleven: namens de Stichting Epafras (http://www.epafras.nl/) bezoek ik een paar keer per jaar Nederlandse gedetineerden in Frankrijk

 
Ds. Hans Kling Ds. Hans Kling

Ds. Hans Kling is protestants geestelijk verzorger in het academisch ziekenhuis Maastricht.

Ds. Kling wil zich graag voorstellen:

Ik ben in 1974 in Hannover geboren. Hier heb ik ook tot mijn 19de gewoond. Vandaar mijn accent.

Tijdens mijn vervangende dienst in een verpleeghuis heb ik besloten theologie te gaan studeren. In Wuppertal, Heidelberg, aan de VU en in Bochum heb ik theologie gestudeerd. Mijn praktische opleiding tot ds. heb ik in Möhlenwarf (Oostfriesland) en aan het Predigerseminar in Wuppertal in een van de deelkerken van de EKD gevolgd. In 2005 ben ik samen met mijn gezin naar Heerlen verhuisd. Een klein jaar heb ik hier vooral voor onze kinderen gezorgd. Daarnaast heb ik een kleine aanvullende opleiding binnen de PKN gevolgd. In 2006 ben ik begonnen in het azM te werken.

Mijn aandachtsgebieden binnen het azM zijn ondermeer de kinderafdelingen, neonatologie, verloskunde en samen met mijn collega Frans Savelkoul de cardiologie. Samen met collega's van andere disciplines organiseer ik sinds 2009 de herdenkingsbijeenkomst voor ouders van een overleden kind. Sinds 2010 ben ik lid van de 'Commissie Medisch Ethische Aangelegenheden' van het azM.

Hartelijke groet,

Hans Kling.

Klik hier voor meer informatie over het ziekenhuispastoraat.

 
Em. Predikanten Em. Predikanten

Em. Ds. Hollemans
Ds. C.J. Hollemans was belast met het 65+ pastoraat.
Adres:       Ceresstraat 381, 6291 ZB Vaals
Mail:          holl2582@gmail.com
Telefoon:   043 3060349
 

Em. Ds. Witte
ds. A. Witte was van 1987 - 2012 gemeentepredikant in de gemeente Valkenburg - Meerssen
Adres:       Europastraat 43, 6235 BT Ulestraten
Telefoon:   043 3647242 
Mail:          adjowitte@hotmail.com


Em. Ds. Drost
Ds. J. Drost was van  1998 tot 2009 gemeentepredikant in de gemeente Vaals - Gulpen en van 1991 tot 1998 studentenpredikant bij Tafelstraat 13 te Maastricht.
Adres:       Prof. Scholsstraat 12, 6224 BZ Maastricht
Telefoon:   043 4502450 of 06 28430233
Mail:          hjjdrost@dds.nl