Ecologische Voetafdruk Ecologische Voetafdruk
Bijeenkomst Ecologische voetafdruk bij Werkgroep Groene Kerken.
Dinsdag 22 november, 19:30 uur
Het Trefpunt, Aureliushof 150 Maastricht


Aanstaande dinsdag organiseert de Werkgroep Groene Kerken een avond over de ecologische voetafdruk. Die meet de mate, waarin je leefstijl invloed heeft op onder meer je CO2 uitstoot.
Verschillende gemeenteleden hebben de scan de afgelopen periode ingevuld en zich een doel gesteld. Dinsdag willen we met elkaar uitwisselen wat zij en wij hebben ondernomen om die voetafdruk te verkleinen. We doen een rondje en wisselen onze ervaringen, tips en trics uit.

Het is niet relevant elkaars voetafdruk te kennen. Belangrijker is het ideeën op te doen, want zo helpen we elkaar een duurzamer wereld te bouwen. Wie wil aansluiten is welkom, ook al heb je niet gemeten. Wil je vooraf toch nog (eens) meten, ga dan naar Voetafdruknederland.nl, de voetafdrukscan, klik op het kaartje op de provincie Limburg en doe de voetafdrukscan.

Jelle Vegt, Werkgroep Groene Kerken
 
 
Gesprekskring 't Trefpunt Gesprekskring 't Trefpunt
Plaats:   't Trefpunt Aureliushof 150 Maastricht
Datum:   elke 2e vrijdag
Tijd:       14.00 tot 16.00 uur


De gesprekskring is Daalhof is weer nieuw leven ingeblazen. Ofschoon de vraag naar deze bijeenkomsten in eerste instantie vanuit de oudere gemeenteleden kwam en het tijdstip daarop is afgestemd, is ieder van harte welkom!

Voor juni was door de bezoekers gevraagd om samen van gedachten te wisselen over wat kerk en theologie van de Stille Week en Pasen hebben gemaakt. Woorden als verzoening, voor onze zonden klinken dan. Maar wat willen ze eigenlijk zeggen? Ds. Harrie de Reus zal het gesprek leiden en wat achtergrond info ter inleiding geven.

Ieder van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Informatie: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)
 
Gespreksgroep 20-30-40++ Gespreksgroep 20-30-40++
Plaats:    bij iemand thuis
Datum:   ongeveer 1 x per maand
Tijd:       uiterlijk 20.30 uur


Ongeveer een keer per maand, meestal op donderdagavond komen we samen onder leiding van ds. Harrie de Reus. Met een zeer diverse groep 20/30/40/50+ers gaan we in gesprek over een bijbelverhaal of gelijkenis. We maken daarbij de koppeling naar ons geloof en ons hedendaagse leven. We inspireren elkaar en bieden elkaar een luisterend oor.

Vanaf 24 maart bespreken we maandelijks de brief van Paulus aan de Efeziërs; elke maand een hoofdstuk.
 
Voor de zomer wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe jong volwassenen om na de zomer een tweede groep te starten.
Ben je hierin geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Rianne de Winde. 
06-14243461 rianne.dewinde@hotmail.com.
 
Gespreksgroep Maastricht Gespreksgroep Maastricht
Plaats:   bij iemand thuis
Datum:   1 keer per maand
Tijd:       20:00 uur


Het thema wordt onderling bepaald.
Nu wordt het boekje van Petrus 'Vaste Grond' besproken gedurende een aantal bijeenkomsten, elke maand een stukje verder in het boek.
Elke bijeenkomst wordt de nieuwe datum vastgelegd en ook de locatie.
Je bent van harte welkom!
Neem contact op met Marjan Bouwsma voor datum en locatie.

Informatie: Marjan Bouwsma
marlugt1974@gmail.com 
06 - 53355994
 
Krantenleesgroep Krantenleesgroep
Kloosterkerk Valkenburg
Iedere eerste donderdag van de maand
10:30 - 11:30 uur


In het gewone leven lezen we heel wat af. Kranten, tijd- schriften, kerknieuws, weekbladen, boeken. Alle deelnemers nemen een stukje mee waar ze een vraag over hebben die ze aan de anderen willen voorleggen. 
We gaan met elkaar erover in gesprek.                                                                                         

Opgeven en informatie bij André van Dijk
vandijkandre@hotmail.com
 
 
De Schrift geopend De Schrift geopend
Plaats:   Oude pastorie in Vaals.   
Datum:   Maandagavonden: 12 december, 16 januari, 27 februari, 27 maart en 8 mei
Tijd:       20:00 uur

Maandag 16 januari
Maandag 27 februari
Maandag 27 maart en
Maandag 8 mei

Onoordeelkundig gebruik kan ernstige schade toebrengen…
Deze bekende waarschuwing geldt in sommige gevallen ook voor de Bijbel. De teksten zijn soms vreemd en de boodschap lijkt niet altijd meteen duidelijk. We lezen samen een bijbeltekst, benoemen wat we er niet van begrijpen of wat schuurt en laten de tekst op ons inwerken.

Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg bij het bijbelverhaal. Het zijn steeds bijzondere avonden waarin we in soms weerbarstige teksten samen toch inspirerende elementen ontdekken.  U bent, als steeds, van harte welkom.

Informatie: Dick Knol 045 5444539
                  d.knol@hetnet.nl
 
Duits-Nederlandse Leeskring Duits-Nederlandse Leeskring
Plaats:        Oude Pastorie
                   Kerkstraat 41, Vaals
Tijd:            20.00 uur


Leest u graag een goed boek? En wilt u daar regelmatig wel eens over napraten? Dan is de – sinds jaar en dag bestaande - Duits-Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals misschien wat voor u.
In een sfeer van respect en gezelligheid bespreken we maandelijks om en om boeken van Nederlandse en Duitse auteurs, die in het Duits dan wel in het Nederlands vertaald zijn. Tijdens de vaak intensieve gesprekken, komen soms ook de historie en de cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland aan de orde.

Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren, dus echte taalproblemen zijn er niet.
Ook in het najaar staat weer een aantal bijzondere boeken op het programma. Klik voor het programma en de data op de groene button onderaan.

Mocht u mee willen doen: Dat kan! En u bent van harte welkom!

Informatie: Babette Lemmer,
                  tel: 0049 2415 3809 914 b.lemmer@gmx.de
 
lees meer ยป
 
Leeskring Eijsden Leeskring Eijsden
Plaats:   Kerkelijks centrum Eijsden
Data:      ongeveer 1 keer per maand
Tijd:       14.00 uur


De groep bepaalt op elke bijeenkomst de datum voor de volgende keer en welk boek ze dan bespreken.
Op 8 juni is dat bijvoorbeeld Buiten is het feest van Arthur Japin.
Op 7 september wordt 'Liefde in tijden van cholera' van Gabriël Marquez besproken.

Informatie: Ruud Foppen, ruudfoppen@xs4all.nl