vrijdag 11 november 2022

Gesprekskring 't Trefpunt

Locatie: 
 Trefpunt Aureliushof 150 Maastricht
Tijdstip: 
 14.00  - 16:00

Gesprekskring Trefpunt St. Jan
Elke tweede vrijdag van de maand opent het Tref-
punt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om
elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen va-
riëren, maar hebben altijd te maken met wat vanuit
het dagelijks leven en de eigen geloofsbeleving naar
boven komt. Een mooie manier om met elkaar in ge-
sprek te raken. Gespreksleiding is in handen van ds.
Harrie de Reus.

Datum: 14 oktober en 11 november, 14.00-16.00 uur
Plaats: Daalhof 150, Maastricht
info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)
Zie voor onderwerpen, gespreksleiding e.d. de
Nieuwsbrief.
 

terug