De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland bestaat uit:

Menso Fermin, voorzitter

Lars van Vliet, secretaris

Jelle Vegt, beheerszaken en verhuur

Marika de Bruijn, voorzitter kerkenraad a.i.

Klaas Remerie, penningmeester

Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters.

terug