Nieuwsbrief van 19 februari 2021 Nieuwsbrief van 19 februari 2021

        
 
Complimenteus
 
Je hebt tegenwoordig overal wel een ‘dag’ voor. De ‘dag van zo …’ en een ‘dag voor zo …’. Ongetwijfeld zit achter sommige van dit soort bijzondere dagen ook een commerciële reden. Maar onwillekeurig bleef ik vandeweek toch even hangen bij de mededeling in mijn agenda dat het op maandag 1 maart ‘Nationale Complimentendag’ is. Nooit van gehoord. Maar charmant en kennelijk – en helaas – kennelijk noodzakelijk om dit onder de aandacht te brengen. Je zou zeggen dat het bij ieder wel in z’n communicatie-repertoire zit. Toch?
 ‘Aandacht maakt alles mooier’ is de slogan van een bekend Zweeds meubelmaker. Als variant zou je ook kunnen zeggen: een complimentje maakt alles mooier. Of misschien wel – al draaf ik nu wellicht wat door – een complimentje maken is een daad van naastenliefde. De Amerikaanse psycholoog William James (1842-1910) schreef ooit: “De diepst menselijke behoefte is de behoefte om gewaardeerd te worden.”
Nu wil echter het wonderlijke toeval dat ook wat complimentjes betreft het voor veel mensen moelijker is te ontvangen, dan te geven. Vaak weten we niet hoe we moeten reageren als we een complimentje krijgen, en wimpelen we het weg. “O, ik deed maar wat.” of “Ach, dat is toch de normaalste zaak van de wereld.”
De vastentijd is een periode waarin we vaak iets laten, om ons te concentreren op wat belangrijk voor ons is in leven en geloof. Aandacht voor je medemens is daarbij een heel bijbels richtpunt. De naaste, die is als jij. En die dus ook – zou ik voor met het oog op maandag willen zeggen – behoefte heeft aan een complimentje op z’n tijd.
Zullen we dat maandag eens concreet maken? Bel, mail, app drie gemeenteleden en geef ze in één regel een compliment. Eventueel onder vermelding van deze nieuwsbrief of #complimentendag. Volgens mij wordt dan een een hele vrolijke maandag met een hemelse lach!
ds. Harrie de Reus
 
Onlinediensten

U heeft inmiddels wel gemerkt dat de onlinediensten niet altijd even goed zijn mee te maken. We hebben nogal wat problemen met het opnemen en weergeven van de onlinediensten. Dat ligt aan verschillende zaken (o.a. apparatuur, kerkomroep etc), maar het precies lek hebben we nog niet boven. Intussen gaat er een hoop energie in de voorbereiding van de diensten en ziet het er vooralsnog niet goed uit. Ook benutten we niet de mogelijkheden van het online uitzenden, terwijl dat toch een totaal andere beleving is dan in de kerk. 

Nu is Stef Grit bereid gevonden om met zijn eigen apparatuur onze diensten op te nemen. Hij kan er ook lied- en bijbelteksten in zetten, pauzes uit knippen en bijvoorbeeld op het orgel filmen. Dat maakt het meteen veel boeiender om te bekijken vanaf de bank.
Voor deze zondag hebben we de dienst op de reguliere manier opgenomen en heeft Stef een de dienst opgenomen op zijn manier. Dit om nogmaals te bekijken waar het aan schort om zo de juiste apparatuur of veranderingen aan te brengen. 
U zult dus twee keer de dienst zien: regulier op kerkomroep, en de gemonteerde versie van Stef. Ook zal het via utube te zien zijn, het kanaal waar dat veel meer mogelijkheden biedt dan kerkomroep. Ik hoop van harte dat u ook via utube wilt kijken. Uw feedback is welkom.
We hopen op deze manier de onlinedienst tot een prettige ervaring te maken en de mogelijkheden daarvoor te benutten.

Iris van der Heul

Link kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
Link utube: https://youtu.be/j_sM6RCbm38

 
Gedachten voor in de veertigdagentijd
 

In de tijd voor Pasen nemen Harrie en ik filmpjes op waarin de thema’s van de zondagen centraal staan. We proberen andere vormen uit en proberen de mogelijkheden van audiovisuele middelen meer te benutten. Deze week staat in het teken van roepen en gehoord worden. Door God. Het is namelijk zondag Invocabit ‘roept hij MIJ…’ In psalm 91 bidt de dichter tot God of die zijn schuilplaats wil zijn. In onzekere tijden, zoals deze, verlangen we er denk ik allemaal naar dat we eens een tijdje veilig onze weg kunnen vervolgen. Zonder zorgen om ons bedrijf, onze baan, examens die al dan niet doorgaan of een relatie die op springen staat omdat je zo dicht op elkaar moet werken en leven. De weg naar Pasen is een woestijntocht, in het spoor van wie ons voorgingen. Nu eens rustig rechtuit, dan kronkelend als een rivier, nu eens over toppen van geluk, dan door diepten van verdriet, nu eens met prachtige vergezichten, dan weer tasten in de mist. Zo zal het ook verder gaan, altijd anders, nooit hetzelfde. We zullen blijven zoeken. Maar hoe hou je het daarin uit? Naar wie reik je of naar wat grijp je als de grond onder je voeten wegzakt?
Wat biedt jou zekerheid in moeilijke tijden? Ik wens je een moment van bezinning met deze vragen. Moge je Gods Woord als een licht op je pad ervaren in je zoeken.
Iris van der Heul
 
De zondagsdienst in de St. Jan via de kerkomroep en Youtube

Voorganger: ds Iris van der Heul
Organist: Ineke Schuit
Aanvang 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://youtu.be/j_sM6RCbm38
 
De zondagsdienst in Valkenburg via Youtube

Voorganger: ds. Harrie de Reus
Organist: Stef Grit
Aanvang: 10.00 uur
https://www.youtube.com/channel/UCI5_oqie8t36qgwW2ZUq9cA/live
 
Koffiedrinken op zondag
 
We zijn als predikanten tijdens de lockdown van afgelopen weken het ZOOMproject ‘koffie op zondag’ begonnen. Omdat we het leuk en waardevol vinden om daar een plek voor te creëren, nu we elkaar niet bij de koffie na de dienst ontmoeten en ook niet bij andere activiteiten. De opkomst is wisselend – van een vol beeldscherm tot een enkeling die even langskomt. En dat is goed, al roept het ook de vraag op of dit in een brede behoefte voorziet en/of wel op het geschikte moment wordt aangeboden. Mocht je daar ideeën over hebben, laat het ons weten.
Tot aan Pasen is er elke zondag van 11.00 tot zo ongeveer 11.30 uur de mogelijkheid om elkaar als gemeenteleden gemeente-breed te ontmoeten. In elke nieuwsbrief wordt daarvoor een link gegeven. Tekens zal een van de beide predikanten de bijeenkomst ‘hosten’. Maar eigenlijk maakt het niet uit wie het doet: het gaat om de onderlinge ontmoeting. Een leuke mooie manier om weer even wat bekende en wellicht nieuwe gezichten te zien. Toch?

Komende zondag kan hiervoor deze ZOOM-link worden gebruikt:
https://us02web.zoom.us/j/89691333521?pwd=bS9ZZ2pLQ1pWNFRNYlY0NHA2bC9Zdz09 Meeting ID: 896 9133 3521 Passcode: 608200
ds. Iris van der Heul en ds. Harrie de Reus
Diaconale collecte voor Pioniersplekken

Wij collecteren deze zondag voor een missionair doel passend in deze 40 dagen tijd.
Onze predikanten kozen als onderwerp voor de komende zondagen: de 7 werken van Barmhartigheid.
A.s. zondag is dat: dorstigen laven.
De keuze wat betreft de Diaconale collecte is gevallen op Pioniersplekken.

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er minder behoefte is aan zingeving.
Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want "oude" en "nieuwe" kerken hebben elkaar nodig. Sinds 208 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.

Namens de diaconie alvast bedankt.

Lies Oost

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente:
de streamingsprojecten in onze kerken

In deze coronatijd is het belangrijk dat iedereen alle diensten tenminste via streaming kan bijwonen. Daarom heeft het CvK de mogelijkheid van beeldregistratie van de diensten via de kerkomroep prioriteit gegeven. U heeft in onze begroting kunnen zien dat de coronatijd grote gaten in de begroting heeft geslagen, en de installatie van de camera’s en dergelijke is niet goedkoop. Daarom hopen we dat u een bijdrage aan deze projecten wilt leveren, waarvan het resultaat snel zichtbaar is.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
Jody Martens ambtsdrager jeugd en jongeren

De Kerkenraad heeft op woensdag 24 februari besloten Jody Martens aan U te presenteren als toekomstig ambtsdrager jeugd en jongeren. Jody zal actief zijn in het vormgeven van activiteiten voor kinderen en jongeren, en waar dat nodig is ouders ondersteunen bij geloofs- en levensvragen. Zij zal lid van de Kerkenraad zijn en vertegenwoordigt daar ook de belangen van de jeugd en de jongeren.
Wij zijn natuurlijk zeer verheugd dat Jody deze taak op zich zal nemen, maar natuurlijk kunt U tot 12 maart bezwaar maken bij de scriba.
Omdat de diensten al opgenomen waren kan de voordracht van Jody deze week niet meer via de kansel worden afgekondigd. Dat zal volgende week zondag wel gebeuren. Dit bericht in de nieuwsbrief geldt als eerste afkondiging.
Het ligt in de bedoeling dat Jody in Gulpen bevestigd wordt, maar dat zal voorlopig niet mogelijk zijn. Desondanks hoopt Jody na 12 maart met haar werkzaamheden aan te vangen.
 
Uit de Kerkenraad van 24 februari

Uit de samenleving kwamen berichten dat middelbare scholen behoefte hebben aan grote ruimtes nu zij weer kunnen beginnen met hun lessen maar onder strikte coronaregels. De PKN heeft gesuggereerd dat kerkgebouwen daar een rol in zouden kunnen spelen. We hebben besloten bij de gemeentes in Zuid-Limburg te polsen of daar inderdaad behoefte aan is.
Verder is besloten dat de wijze waarop overlijdens van gemeenteleden bekend gemaakt worden in alle kernen op dezelfde wijze zal gebeuren. Onze beide predikanten zullen daar een protocol voor op stellen.
Het Leger de Heils Maastricht heeft voorgesteld samen te werken bij het opzetten van een ontmoetingswinkel in Maastricht-West. We ondersteunen het Leger des Heils hierbij al via de Diaconie. We zullen nader verkennen of we de steun verder kunnen formaliseren. We willen met de komst van Iris van der Heul wel eerst zelf onze organisatie van vrijwilligers verder op poten gezet hebben.
De financiering van de herinrichtingsplannen van de kerk in Vaals is nagenoeg rond. We hopen u na de volgende Kerkenraadsvergadering nader te kunnen informeren en dan ook van start te kunnen gaan. Wel is instemming van het CCBB nog nodig.
Elders in de Nieuwsbrief kunt U lezen dat we Jody Martens als ambtsdrager jeugd en jongeren willen voorstellen.
 
Youtube-kanaal Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Sinds kort heeft onze gemeente ook een eigen youtube-kanaal die bereikbaar is via deze link:
https://www.youtube.com/channel/UCI5_oqie8t36qgwW2ZUq9cA. Op deze pagina worden filmpjes en kerkdiensten geplaatst.
Bij een bepaald aantal abonnees op dit kanaal kan er een wat herkenbare naam worden aangevraagd, dan deze verzameling letters en cijfers. Dus: heb je een google login? Dan kun je je abonneren op dit youtube-kanaal.

ds. Iris van der Heul en ds. Harrie de Reus

 
Facebookpagina Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland


We gaan hem weer onder het stof vandaan halen, de facebookpagina van de PGMH: https://www.facebook.com/maasheuvelland. Hoe meer volgers deze pagina heeft en hoe meer ‘likes’ of reacties op berichten, hoe groter de kans dat deze pagina ook onder de aandacht van andere facebookliefhebbers komt. Zo werken de logaritmes van dit soort platforms.
Mocht je geen facebookaccount hebben, dan is het als het goed is mogelijk om wel berichten op deze site te volgen, of in elk geval de meest recente, maar kun je er verder niet op reageren.
ds. Iris van der Heul en ds. Harrie de Reus
 
Onderweg
We leven nog steeds in een lockdown. Weliswaar met een aantal versoepelingen die terecht vooral op jongeren gericht zijn. Daardoor kunnen wij met onze activiteiten nog niet veel meer dan online elkaar ontmoeten.
De Schriftlezinggroep gaat NIET door.
De filmavond in maart is afgelast en de krantenleesgroep kan deze maand ook niet bijeen komen.
We hopen dat er in april misschien nog iets kan gebeuren, maar het blijft afwachten.
Groene kerken: Afgelopen woensdagavond – 24 februari – was er op NPO1 de uitzending “Iedereen kan het” (21.25 uur). Een prachtig programma met nieuwe uitvindingen op het gebied van duurzaam leven. De laatste 6 kregen allemaal een fors geldbedrag om hun uitvinding verder te ontwikkelen. De nummers 1 en 2 nog wat meer. Nummer 1 kreeg € 500.000,00 om plastic verpakkingen overbodig te maken en verpakkingen uit zeewier op grote schaal te kunnen fabriceren. Tussendoor kwamen burgers zoals u en ik aan het woord met goede tips en leuke ideeën. Voor zie het nog niet gezien heeft: een aanrader!
Nelleke de Kruik
Agenda
 
Zondag 28 februari
 
  • Koffiedrinken via Zoom voor de hele gemeente van 11.0011.30 met Harrie de Reus of Iris van der Heul
Voor de link zie boven

Donderdag 4 maart
 
    • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242).

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief
 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 
terug