ANBI Stichting vrienden van de Sint Jan ANBI Stichting vrienden van de Sint Jan
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd. De Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het onderhoud van de Sint Janskerk in Maastricht.

Bijdragen voor het werk van de “Vrienden”, incidenteel of met een terugkerend karakter, kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL44INGB0001428814 t.n.v. Prot. Stichting Vrienden St Janskerk te Maastricht. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als “Anbi-instelling”, hetgeen betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.

Informatie over de stichting kunt u opvragen bij de voorzitter Kees Vermeiden: cg.vermeiden@live.be
terug