vrijdag 3 maart 2023

Wereldgebedsdag

Datum: 
 vrijdag 3 maart 2023
Tijdstip: 
 15:00
Locatie: 
 Klooster Wittem

Op de eerste vrijdag in maart is er weer een Wereldgebedsdag. De dag wordt wereldwijd gevierd in 170 landen, waarvan Nederland er sinds 1929 een van is. De viering zal voortaan niet meer in de kapel van de Zusters onder de Bogen zijn. Twee jaar corona heeft het organiserend comité in Maastricht de das om gedaan en ook bij de zusters is er het een en ander veranderd.Ondergetekende heeft zich aangesloten bij de mensen die de viering voorbereiden in het Heuvelland: de werkgroep ZijActief kring Heuvelland.

Het thema dit jaar is: ‘Zichtbaar geloven’ en is aangereikt door vrouwen van Taiwan. De werkgroep heeft een viering voorbereid die past bij ons en bij diegenen die de viering bezoeken. Uiteraard met gebruikmaking van teksten die de Taiwanese vrouwen uitgezocht hebben.

De collecte gaat naar het doel dat ook door hen aangegeven is: ‘The Single Parents Educational Foundation’. Die organisatie helpt vooral teenagers die ongehuwd zijn en van school gaan. Ze krijgen huisvesting, worden geholpen hun toekomst te plannen en er wordt geprobeerd verbroken familierelaties te herstellen. Hoewel vrouwen in Tai-
wan in de 21ste eeuw dezelfde rechten hebben als mannen op het gebied van politiek, economische participatie en onderwijs, zijn er nogveel die daar niet van (kunnen) profiteren. Deze organisatie is er een van een aantal in Taiwan dat daar verandering in wil brengen.


De vrouwen in Maas-Heuvelland heten u van harte welkom op vrijdag 3 maart in de Kloosterkerk Wittem.

Marije Bijleveld

terug