vrijdag 10 februari 2023

Gesprekskring 't Trefpunt

Locatie: 
 Trefpunt Aureliushof 150 Maastricht
Tijdstip: 
 14.00  - 16:00

Gesprekskring Trefpunt St. Jan
Elke tweede vrijdag van de maand opent het Trefpunt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt omelkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen variëren, maar hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks leven en de eigen geloofsbeleving naar boven komt. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te raken. Gespreksleiding is in handen van ds.Harrie de Reus.

Datum: 14 oktober en 11 november, 14.00-16.00 uur
Plaats: Daalhof 150, Maastricht
info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)
Zie voor onderwerpen, gespreksleiding e.d. de
Nieuwsbrief.
 

terug