donderdag 22 oktober 2020

Start van het literaire seizoen

Locatie: 
 In het Trefpunt – Aureliushof 150 – Maastricht
Tijdstip: 
 15.00 uur
Prijs: 
 Vrijwillige bijdrage

22 oktober 2020  
Aureliushof, 15.00 – 16.30 uur 
Start van het literaire seizoen, met aandacht voor Amartya Sen (“Het idee van rechtvaardigheid”) (Vredesprijs Duitse Boekhandel), + terugblik: het corona-leesseizoen: wat is vanwege de pandemie belangrijk [gebleken] om te lezen? Zie ook: Kerkberichten, Protestantse Gemeente Maas – Heuvelland, augustus / september 2020, blz 12, 13 


Plaats In het Trefpunt – Aureliushof  150 – Maastricht
Prijs: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon André van Dijk: vandijkandre@hotmail.com

terug