Aankomende collectes Aankomende collectes
De diaconie van de gemeente ondersteunt vele individuele mensen en kleine of grote projecten in binnen en buitenland. Voor deze mensen en projecten wordt tijdens de dienst gecollecteerd. In onze wekelijkse Nieuwsbrief leest u meer over de diaconale collecte van de betreffende zondag.

U kunt gebruik maken van collectebonnen.
U kunt ook een bijdrage overmaken op
NL79 RABO 0152 12 93 59, t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht onder vermelding van het doel van uw keuze.
 
terug