Thomasvieringen Thomasvieringen
Thomasvieringen zijn ontstaan in het Noorden van Europa en zijn in de jaren negentig overgewaaid naar ons land. Op verschillende plekken kent men inmiddels een echte ‘Thomas-traditie’.

Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: ruimte en betrokkenheid. Dat wordt tot uitdrukking gebracht met name in de manier waarop de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte wordt gebracht. Er is namelijk geen preek, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers. Bovendien is de inhoud van de preek niet afhankelijk van één persoon, maar groeit zij in de dienst. Daarnaast wordt er in een Thomasviering ook (gewoon) gezongen en gebeden.

Zo’n invulling van de kerkdienst is heel anders dan op de andere zondagen; dat betekent dus iets voor de kerkganger (u/jij moet zelf in beweging komen). Wij hopen dat u het experiment aandurft en er positieve ervaring aan opdoet.

Er staan twee Thomasvieringen gepland: op zondag 27 maart in de St. Jan met ds. Cees Hendriks als voorganger en op zondag 3 april in ’t Gulper Hoes met ds. Harrie de Reus. Ook in de voorbereiding is er ruimte voor actieve betrokkenheid. Wil je deze viering mee helpen uitdenken en voorbereiden? Geef je dan snel (uiterlijk donderdag 25 februari) op bij ondergetekenden, dan hebben we ook nog even tijd om het een en ander voor te bereiden.

Ds. Cees Hendrik (06 5574 6410) Ds. Harrie de Reus (06 2028 0345)
 
terug