Periodieke Gift Diaconie Periodieke Gift Diaconie
Het is mogelijk met ons een 5-jarige Overeenkomst Periodieke Gift af te sluiten. Dit biedt u als voordeel dat het gemakkeliljker wordt uw bijdrage van uw inkomstenbelasting af te trekken, en ons scheelt het veel administratie want het ligt voor 5 jaar vast.
Geinteresseerd? Vul dan dit formulier in en mail het naar onze penningmeester Gijs Kieft of stuur het naar Oosterweg 1, 6201 PX Valkenburg.
terug