Neemt Kunstmatige Intelligentie onze wereld over? Neemt Kunstmatige Intelligentie onze wereld over?
Lezing door professor Frits van Merode
6 december 20.00 uur
Sint Janskerk
Vrije Gave


Kunstmatige intelligentie duidt ‘slimme algoritmen’, ‘machine learning’, ‘virtual reality’, etc. aan en wordt door technologie-chauvinisten gezien als een waarborg voor een intelligentere toekomst.  Er zijn veel indrukwekkende voorbeelden van toepassingen van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld in de geneeskunde, sport, ruimtevaart, zelfrijdende auto’s. Tegelijkertijd nemen ook de zorgen toe over kunstmatige intelligentie. Zo is de vraag of de zogenoemde kunstmatige intelligentie veilig en eerlijk is. Na de toeslagenaffaire wordt de vraag gesteld hoe slim de ‘slimme algoritmes’ van de Belastingdienst werkelijk zijn? Hoe ‘intelligent’ is kunstmatige intelligentie eigenlijk? Of hangt dat ervan af wat je ‘intelligent’ noemt. En wellicht nog belangrijker: wie controleert de toepassingen, en hoe? Hoe transparant zijn bijvoorbeeld die ‘slimme algoritmes? Zorgen zijn er ook over de ontwikkeling die door sommigen wordt geschetst dat de ‘intelligentie’ die in allerlei systemen aanwezig is op een of andere manier met elkaar in verbinding komt en een zelfstandige, de mens overheersende macht wordt: superintelligence.

Voor velen is dit scenario science fiction die nooit zal uitkomen. Anderen verwachten niet alleen dat deze superintelligence mogelijk is, maar ook dat deze noodzakelijkerwijs zal ontstaan. Dat kan worden gezien als een bedreiging, maar ook als een gewenste toekomst. 

We zullen met elkaar bespreken wat kunstmatige intelligentie is. Wat het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie in relatie tot de autonomie van mensen inhoudt. Tenslotte, hoe wij denken over kunstmatige intelligentie en haar toekomst zegt veel over ons zelf, wat ons mensbeeld is. Verschillende mensbeelden leiden tot andere definities van kunstmatige intelligentie en de wenselijkheid van verschillende toekomstscenario’s.

Info: Nelleke de Kruik   E. nellekedekruik@gmail.com
 
terug