Oecumenische Luthertocht van Gulpen naar Mechelen Oecumenische Luthertocht van Gulpen naar Mechelen

Op zondagmiddag 31 oktober, Hervormingsdag, was er een 6 km lange oecumenische en historische wandeling door het Zuid-Limburgse Heuvelland. De tocht voerde langs enkele plaatsen met een bewogen geschiedenis van de wijze waarop protestanten en katholieken in deze streken met elkaar omgingen.
 
De start was bij het Gulperhoes, de voormalige Protestantse Toeristenkerk aan de Rosstraat 5 in Gulpen. De tocht gingt via Cartils en klooster Wittem naar de Heerenhof in Mechelen, dat zeer oude wortels heeft in de protestantse gemeenschap.

We wandelden met ca 15 mensen van Gulpen naar Mechelen. Meinderd de Vries vertelde over de geschiedenis van het protestantisme in Gulpen, bij kasteel Wittem en bij de Heerenhof in Mechelen. En rector Henk Erinkveld verzorgde op deze plaatsen meditatieve momenten met een gebed, en een tekst en we zongen een pelgrimslied. Het was een mooie en inspirerende tocht.

► Pelgrimsreisgebed  (naar een oud middeleeuws reisgebed)

Goede God, U gaf geborgenheid aan Abraham en Sara toen zij wegtrokken uit het land Ur.
U smeedde zwervers samen tot een hecht volk toen zij op weg waren naar het land van de Belofte.
Allen:    Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg.
               vergezel ons op onze tocht door het leven.
Wees tijdens hitte een koele schaduw
en bij regen en ontij een veilige beschutting.
               wees een schild tegen onze angsten
en een stok op glibberige paden.
Geef ons perspectief als wij de moed verliezen.

Mogen wij op onze levensweg uw goedheid ontmoeten en tijdens onze reis en levensloop uw bevrijdende aanwezigheid ervaren.
Allen:     Wijs ons de weg naar de vrede,
naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt.
Dat wij ons ook laten leiden door het woord en voorbeeld
van Luther en van alle andere voorbeelden.
Dat wij zo mogen aankomen
bij Jezus Christus uw Zoon, onze Heer.  Amen.

► Lied op de melodie van gezang 802 uit het Liedboek:
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het woord verstaan. Refrein

Door de wereld klink een lied, tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. Refrein


 
terug