Gespreksgroep 20-30-40++ Gespreksgroep 20-30-40++
Ongeveer 1 keer per maand op een onderling afgesproken dag bij iemand thuis.
De avonden vinden bij iemand thuis plaats. Neem contact op met Rianne voor de locatie van de eerstvolgende keer
.
We beginnen uiterlijk 20.30 uur.

Ongeveer een keer per maand, meestal op donderdagavond komen we samen onder leiding van ds. Harrie de Reus. Met een zeer diverse groep 20/30/40/50+ers gaan we in gesprek over een bijbelverhaal of gelijkenis. We maken daarbij de koppeling naar ons geloof en ons hedendaagse leven. We inspireren elkaar en bieden elkaar een luisterend oor.

Vanaf 24 maart bespreken we maandelijks de brief van Paulus aan de Efeziërs; elke maand een hoofdstuk.
 
Ben je geïnteresseerd om een keer deel te nemen?
Neem dan contact op met Rianne de Winde. 
06-14243461 rianne.dewinde@hotmail.com.
terug