Gespreksgroep 20-30-40++ Gespreksgroep 20-30-40++
Plaats:    bij iemand thuis
Datum:   ongeveer 1 x per maand
Tijd:       uiterlijk 20.30 uur


Ongeveer een keer per maand, meestal op donderdagavond komen we samen onder leiding van ds. Harrie de Reus. Met een zeer diverse groep 20/30/40/50+ers gaan we in gesprek over een bijbelverhaal of gelijkenis. We maken daarbij de koppeling naar ons geloof en ons hedendaagse leven. We inspireren elkaar en bieden elkaar een luisterend oor.

Aan de hand van het scheppingsverhaal raken we met elkaar in gesprek over hoe onze levensagenda er uit ziet. Elke scheppingsdag geeft een eigen insteek naar een thema dat raakt aan het dagelijks leven. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te raken over wat ons zoal bezig houdt in het leven.

Voor de zomer wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe jong volwassenen om na de zomer een tweede groep te starten.
Ben je hierin geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Rianne Delamboy- de Winde. 
06-14243461 rianne.delamboy@hotmail.com.
terug