Literaire middagen Literaire middagen
Lage drempel, open houding, actuele onderwerpen, mikken op goede gesprekken.
Wees welkom!

Thema        
Frankfurter BuchMesse. Gastland Noorwegen.
Vredesprijs voor Sebastiao Salgada (Brazilië)
“Ideas that move the world.”
Wanneer    
Donderdagmiddag 24 oktober 2019   

Thema        
“Nederland Leest!”
Gratis boek uit de Openbare Bibliotheek: we bekijken wat aangeboden wordt. Thema: fictie. Kunnen we ons een belangrijker onderwerp voorstellen?
Wanneer    
Donderdagmiddag 21 november 2019   

Thema        
We geven aandacht aan de Landelijke Gedichtenweek.
Een geliefd gedicht voordragen, een psalm opzeggen met hart en ziel, herinneringen delen, belangrijke zaken.
Poëzie brengt ons dichter bij ons-zelf. Waardevol.
Wanneer     
Donderdagmiddag 6 februari 2020

Thema        
Bespreking van de boekenweek 2020.
Het geschenk van Annejet van der Zijl.
Wanneer     
Donderdagmiddag 26 maart 2020

Waar        
Alle middagen zijn in Het Trefpunt
Aureliushof 150  - Maastricht
Hoe laat        
15.00 – 16.30 uur
Inleider        
André van Dijk
Contactpers.    
ds Piet van Reenen
vanreenenpiet@gmail.com
06 13906203

 
 
Gesprek aan tafel… Gesprek aan tafel…
Gesprekken over het weer, de dagelijkse beslommeringen, over koetjes en kalfjes, die hebben we meer dan genoeg. Maar een goed gesprek over onderwerp dat er toe doet, waar vind je dat nog?
En als zo’n gesprek dan ook nog in een prettige en vertrouwde omgeving - zoals tijdens een maaltijd -  plaatsvindt, dan zou het zomaar tot nadenken stemmend en inspirerend genoemd kunnen worden....
In het komend seizoen vinden dat soort gesprekken weer plaats. In het Heuvelland, maar - afhankelijk van de belangstelling - ook op andere plaatsen.
Dit keer staat het thema “geloof, hoop en liefde” centraal.
Wat geloof je eigenlijk en hoe blijkt dat in je leven? Is er sprake van hoop en zo ja waarop dan? En hoe speelt liefde een rol? Kortom invalshoeken genoeg voor een aantal gesprekken die ergens over gaan..... Doet U mee?

Locatie      
Tijdens de maaltijd bij een van de deelnemers thuis
Data        
Drie avonden in het voorjaar van 2020
Inlichtingen en opgave bij  Dick Knol
045 5444539 
d.knol@hetnet.nl

 
 
Krantenkring 2020 Krantenkring 2020
In het gewone leven lezen we heel wat af. Kranten, tijd- schriften, kerknieuws, weekbladen. Boeken. Zou het wat zijn om elkaar af en toe bij te praten over wat we lezen? Elkaar tot geletterde steun zijn! Waarom niet? Signaleren en verdiepen.
Een eerste bijeenkomst? Wees welkom op 03 oktober, we ontmoeten elkaar en praten bij en dan zien we wel verder. De lading regelt zich onderweg. “La carga se regla en camina!”

Wanneer    
Donderdag 3 oktober
Hoe laat        
10.30 – 13.00 uur
Waar        
Kloosterkerk in Valkenburg.
Opgeven bij     
André van Dijk 
vandijkandre@hotmail.com
 
Gesprek over Jozua Gesprek over Jozua
In een kleine groep een paar maal praten over geloofsvragen, n.a.v. het verhaal van Jozua, die sterk en moedig het beloofde land binnen ging. Lijkt u dat wat? De eerste keer op  woensdagavond 2 oktober 20.00 uur in het Trefpunt, daarna in onderling overleg af te spreken. Wel een Bijbel meenemen.
Gespreksleider en opgeven bij: Jenny Pot
06 18647494
jennypot@xs4all.nl

 
 
Koffieochtenden op de dinsdagmorgen in Maastricht Koffieochtenden op de dinsdagmorgen in Maastricht
Waar        
Het Trefpunt – Maastricht.
Wanneer    
Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur.  
Contactpers.    
Piet van Reenen.
 
Kloosterkoffie Kloosterkoffie
Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring ‘Kloosterkoffie’ in de Kloosterkerk in Valkenburg. In dit oecumenisch gezelschap van ‘senioren’ bespreken we - informatief en bezinnend - actuele zaken in kerk en samenleving. Het eerste uur voor inleiding en gesprek, het tweede uur voor gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wanneer    
elke derde vrijdag van de maand te beginnen op 20 september
Waar        
Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg
Hoe laat        
Vanaf 14.00 uur is er koffie. Om 14.30 uur beginnen we ons gesprek olv Ds. Harrie de Reus en Lo Okhuizen.
 Rond 16.30 ronden we de bijeenkomst af.
Contact 
Cora Okhuizen-Zuurveld
0434591766 
loco1968@telfortglasvezel.nl

Aanmelden is niet nodig. U kunt altijd aanschuiven en neem gerust een kennis mee van buiten de gemeente.
 
Kring 20-ers & 30-ers Kring 20-ers & 30-ers
Hoe ga je om met je geloof in alle drukte rondom opleiding, werk, een jong gezin? Waar bestaat dat geloof uit? En hoe geef je invulling aan het christen-zijn? De kring van 20ers en 30ers is dé plek om andere jongvolwassenen binnen de gemeente Maas-Heuvelland te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn over geloof en geloven.
Elke vier weken komen we met dominee Harrie de Reus ‘s avonds bij elkaar, telkens bij iemand anders thuis. Om de beurt wordt de avond voorbereid binnen een thema. Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom om aan te sluiten! Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

Datum      
donderdag 19 september
Tijd        
20.00 – 22.00 uur
Plaats        
bij deelnemers thuis in het Heuvelland of in Maastricht
Contactpers.    
Lianne Schuuring
06 1714 3350
lianne.schuuring@gmail.com
 
Oecumenische Bijbelgroep Eijsden Oecumenische Bijbelgroep Eijsden
Samen met parochianen van St. Geertruid en Eijsden lezen we het evangelie naar Johannes. We reageren op de tekst – doorgaans in verschillende vertalingen – waardoor een levendig gesprek ontstaat. Bij tekstproblemen kunnen exegetische achtergronden tot verrassende inzichten leiden. Maar ook de persoonlijke reflectie komt aan bod. Protestantse of katholieke opvoeding en ervaringen zorgen soms voor nieuwe ontdekkingen. Data worden in onderling overleg afgesproken. Plaats van handeling is afwisselend het Parochiecentrum, Burg. Wolfsstraat 40, 6265 Sint Geertruid en het Kerkcentrum te Eijsden.

Datum        
woensdag 18 september beginnen we met Johannes 4.
Waar        
Kerkelijk Centrum Eijsden
Tijd        
20.00 uur
Informatie    
Ruud Foppen 
06-22502028
ruudfoppen@xs4all.nl
of René Houben
rjjhouben@home.nl
 
Gespreksgroep Zuidoost Gespreksgroep Zuidoost
Onze gespreksgroep bestaat al langer en de leden komen niet alleen uit zuidoost,  maar uit alle windstreken. We praten naar aanleiding van een boek over geloof en samenleving en hoe wij daar mee omgaan. Ook wat het geloof ons heden ten dage te zeggen heeft.
Kort geleden zijn we begonnen met een nieuw boek , van Manou Keirse, met als titel : “Helpen bij verlies en verdriet”. Per avond bespreken we een hoofdstuk.
Bent u geïnteresseerd,  schroom niet en neem contact op voor informatie. Door verhuizing zijn we met een aantal  leden minder dan vorig seizoen,  dus kunnen er zeker weer nieuwe leden bij!
De laatste avond van het seizoen sluiten we meestal op een leuke manier af met een hapje, een drankje en een wandeling.

Wanneer    
eens per maand.
Hoe laat        
20.00 uur
Waar        
Bij een van de leden thuis,  dit wordt per keer afgesproken.

De Gespreksgroep Zuid-Oost komt maandag 15 juni bij een van de leden thuis – in de tuin – bijeen.
Dit is de afsluiting van  het seizoen.
Wil je in het nieuwe seizoen gaan meedoen?

Info        
Marjan Bouwsma
043-3614999
marlugt1974@gmail.com
 
Catechese voor de 12 t/m 16 jarigen Catechese voor de 12 t/m 16 jarigen
Stijntje Noordijk en Jenny Pot gaan op eigentijdse wijze aan de slag met Bijbelverhalen. Na de catechese is er tijd om spelletjes te doen of gezellig te kletsen met elkaar. Tot ca 22.00 uur

Start        
13 september. Daarna 4 okt. En vervolgens in overleg.
Begintijd    
19.45
Waar    
Sint Jans Trefpunt Aureliushof 150
Wil je mee doen? Geef je dan op bij Stijntje Noordijk
043-3472697 
sgnoordijk@gmail.com
 
Gespreksgroep op de vrijdagmiddag Trefpunt Gespreksgroep op de vrijdagmiddag Trefpunt
De gespreksgroep op de vrijdagmiddag in het Trefpunt is een gezellige en ontspannen ontmoeting in de vertrouwdheid van een jarenlang samen-zijn. We komen samen rondom eigen levens- en geloofsverhaal. Weet je van harte welkom!

Wanneer    
Vrijdag 13 sept, 11 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 14 febr, 13 mrt,10 april, 8 mei, 12 juni.
Met een Kerstviering op vrijdag 20 dec en een Paasviering op donderdag 9 april

Hoe laat        
14.00-15.30 uur
Waar         
Trefpunt, Aureliushof 150,  Maastricht
Contact        
Ds. Piet van Reenen
06 13906203
vanreenenpiet@gmail.com
 
Duits/Nederlandse Leeskring Duits/Nederlandse Leeskring
Leest U graag een goed boek? En wilt U daar regelmatig wel eens over napraten? Dan is de Duits/Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals misschien wat voor U.
In een sfeer van respect en gezelligheid bespreken we om en om boeken van Nederlandse en Duitse auteurs, die in het Duits dan wel in het Nederlands vertaald zijn. Tijdens de vaak intensieve gesprekken, komen soms ook de historie en de cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland aan de orde.
Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren, dus echte taalproblemen zijn er niet.
Ook in het nieuwe seizoen staat weer een aantal bijzondere boeken op het programma, met op:  

Datum
donderdag 18 juni staat het boek “Duel” van Joost Zwagerman op het programma.
Over de rol van de kunst en de waarde van (perfect) nageschilderde schilderijen.
Datum
donderdag 16 juli het boek “Duitse les” van Siegfried Lenz. Een virtuoze roman over vriendschap, autoriteit, het belang van kunst en het conflict tussen plicht en het individuele geweten.
Datum        
12 september: “Mazzeltov”/”Maseltov” van Margot Vanderstraeten.
Datum        
24 oktober: “De zaak Collini”/”Der Fall Collini” van Ferdinand von Schirach
Datum        
21 november: “Dertig dagen”/”Dreißig Tage” van  Annelies Verbeke
Mocht U mee willen doen: Dat kan! En U bent van harte welkom!
Voor de data daarna: zie “Kerkberichten”.
Plaats/Tijd    
Oude Pastorie in Vaals, Kerkstraat 41 steeds om 20.00 uur
Informatie    
Babette Lemmer
043 306 3858
b.lemmer@gmx.de

 
 
Leeskring Eijsden Leeskring Eijsden
In Eijsden is een actieve leeskring met deelnemers uit de wijde omgeving. Er worden doorgaans romans gelezen die in de actualiteit in de aandacht zijn. Ook dragen de deelnemers zelf titels aan. Door de vaak indringende thema’s ontstaat er een levendige wisselwerking met de eigen achtergrond en ervaringen.

Wanneer    
woensdag 11 september eerste bijeenkomst
Waar        
Kerkelijk Centrum Protestantse Gemeente Eijsden
Tijd      
15.00 uur
Boek        
Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer
Info Ruud Foppen
ruudfoppen@xs4all.nl
06-22502028
 
De Schrift geopend De Schrift geopend
“Verstaat gij wat gij leest?” Een vraag die afkomstig is uit het verhaal over de kamerling uit het Morenland (Handelingen 8 vers 26-40).  Hij leest uit het profetenboek Jesaja terwijl hij op zijn wagen terugrijdt naar zijn land, als de apostel Philippus hem deze vraag stelt. De kamerling zegt daar op: “Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst?” En hij vraagt Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten”.
Acht keer per jaar is er in de Oude Pastorie de gelegenheid om bij elkaar aan te schuiven en onszelf, en elkaar deze vraag te stellen. Een avond met rust en ruimte voor een bijbeltekst. We lezen hem, verhelderen samen wat we niet snappen, en laten de tekst op ons inwerken. De avond sluiten we af door met elkaar te delen wat we uit de tekst meenemen voor persoonlijk (geloofs)leven. Het delen van elkaar leeservaring is vaak erg inspirerend.
Dick Knol leidt het gesprek en ds. Harrie de Reus geeft waar nodig tekst en uitleg bij het bijbelverhaal.

Plaats        
Oude Pastorie, Kerkstraat 47 Vaals
Tijd        
20.00-22.00 uur
Data        
9 september, 21 oktober, 2 december, 13 januari, 10 februari, 30 maart, 11 mei en 22 juni
Contactpers.    
Dick Knol
045 5444539
0624774175
d.knol@hetnet.nl

 
 
Sint Janssociëteit Sint Janssociëteit
De St.Janssociëteit is bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar. Niet alleen voor leden van de Maas-Heuvellandkerk en de kerk van Eijsden, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Wij komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar, behalve de maanden juni en juli. Het programma is zeer gevarieerd. We hebben meestal een spreker over een bepaald onderwerp. Het is niet alleen interessant maar ook leerzaam. Met Pasen en Kerst hebben we een speciale middag. In de pauze is er gelegenheid voor onderling contact.  Het is gezellig bij ons, komt u eens kijken en neem gerust een kennis mee. Allen van harte welkom! Namens het bestuur,  Anny Vanduffel

Plaats        
Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 Maastricht (bus 5 of 6, halte Herculeshof)
Data        
elke laatste vrijdag van de maand (behalve juni en juli)
Tijd        
14.00 uur tot ± 16.00 uur

Informatie
Mevr. J.Vels 
3477440
Mevr. T.Snoeijer
3470394
 
Koffieochtend en theemiddag in Eijsden Koffieochtend en theemiddag in Eijsden
Regelmatig worden er in het Kerkcentrum te Eijsden op wisselende momenten ontmoetingen gehouden. Het is begonnen als een koffieochtend, maar gaandeweg werden het ook middagen. Dat wisselt. Het hart van de ontmoeting is een gespreksthema dat we vinden in bijvoorbeeld een spreekwoord, een bijbelverhaal of een ethisch dilemma. De data worden in onderling overleg vastgesteld.

Wanneer    
dinsdag 15 augustus (eerste keer) Over moeders en Maria
Tijd        
10.00 uur  (dit keer een ochtend)
Waar        
Kerkelijk Centrum Prot. Gemeente Eijsden
Contactpers.    
Ruud Foppen 
ruudfoppen@xs4all.nl 
06-22502028