Financieel overzicht Financieel overzicht
Staat van baten en lasten over 2023
Baten 2023 Lasten 2023
Entree 72.608 Voorschot projecten en onderhoud 50.000
Verkoop diversen 5.457,13 Projecten en onderhoud 24.322,50
Donatie kaarsen 4.798 BTW-afdracht (excl. 4e kwartaal) 4.566,85
Maquette 798,50 Kaarsen 2.523,58
Donateurs 810,50 Souvenirs 2.141,70
Rente 1.556,98 Postzegels en kaarten 478,03
Baten voorgaande jaren 125 Drukwerk 3.144,35
    Bankkosten 1.955,69
    Jaarlijks etentje plus attentie 1.644
    Diversen 564,52
       
Totaal 86.154,11 Totaal 91.235,97
Resultaat -5.081,86    

Na controle door de kascontrolecommissie goedgekeurd in de bestuursvergadering tezamen met de Raad van Toezicht op 30 april 2024
 
terug