Kerkdiensten: wat kan ik verwachten?

Kerkdiensten: wat kan ik verwachten?
Wanneer is een kerkdienst?
Op de pagina Agenda vind u een overzicht van de geplande diensten.

Wat is een kerkdienst?
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten op zondag. In de kerkdienst wordt gezongen uit een liedboek dat u in de kerk aangeboden krijgt.
Binnen onze gemeente worden verschillende vormen van diensten gehouden. Hoe de traditionele dienst vorm wordt gegeven, leest u hieronder. Sommige diensten zoals een poëziedienst, zangdienst, hebben een nadruk op het thema. Op de pagina leest u ook over Agapè- of Thomasvieringen. Dat zijn andere vormen.

Drie kerkdiensten, een gemeente
In de plaatsen Maastricht, Vaals-Gulpen (afwisselend per week) en Valkenburg-Meerssen (twee-wekelijks op locatie Valkenburg) houdt de gemeente Maas-Heuvelland wekelijks erediensten. Op deze pagina kunt u zien waar en hoe laat de diensten zijn.

Geen vaste plaatsen
U kunt overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Soms is voor in de kerk een bank of een aantal stoelen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk.

Kinderopvang
De kerkdienst op zondagochtend is een verzamelplaats voor jong en oud. Vaak wordt voor de grotere kinderen een eigen bijeenkomst tijdens de preek, de kinderdienst of kindernevendienst. Mocht u overwegen eens naar de kerk te gaan, dan kunt u in de meeste gevallen de kinderen gewoon meenemen.

‘Orde’ van de dienst
Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelmuziek, en mensen maken een praatje. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga.

Meestal gaat iedereen dan staan. Soms volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad, en een welkom voor de gasten. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.

Afwisseling
Als iedereen weer gaat zitten volgt meestal een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen, Bijbellezingen. De dominee legt dat Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel 'predikant' genoemd). Na de preek wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.
terug