Geef toekomst vorm Geef toekomst vorm
In het afgelopen jaar hebben we veel met elkaar gedeeld over hoe we over de gemeente Maas-Heuvelland denken. We deelden met elkaar hoe we de toekomst van deze gemeente zien, waar onze verlangens liggen als het om kerk-zijn gaat, wat we als beperking ervaren, waar we mogelijkheden zien. Uit alles sprak een veerkracht en een wil om er wat van te maken met elkaar! Alle gesprekken laten zich in vier momenten vastleggen:

- Het rapport van interimpredikant ds. Cees Hendriks, dat een duiding is van wat hem afgelopen jaar in persoonlijke gesprekken door gemeenteleden is verteld;

- Het werkdocument ‘bemoedigd voorwaarts’, waarin de kerkenraad een eerste volgende vervolg heeft willen geven aan de opbrengst van de dialoogsessies;

- Het verslag van de fijne gemeente-avond van 7 juni 2022.

- Het verslag van de laatste gemeente-avond van 30 november 2022.

 
terug