College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als opdracht het leven en werken van de gemeente nu en in de toekomst te waarborgen door een goed beheer van de financiële en materiële middelen. Dat betekent dat het CvK zich bezighoudt met onder andere het volgende:

• Het beheer van de geldelijke en materiële middelen van de gemeente in overeenstemming met het jaarlijkse budget.

• Het beheer en onderhoud van onze vier kerken, twee begraafplaatsen, pastorieën, ontmoetingscentrum en andere gebouwen in 'onze' vier steden: Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals.

• Het verhuur van onze kerken voor concerten en bijeenkomsten.

• Het bijhouden van een correcte ledenadministratie

• Het uitvoeren van de jaarlijkse ledenbijdragenactie (Kerkbalans) en andere bijzondere financiële acties.

• Verduurzaming van de gebouwen van de PGMH

terug