Contact Contact

 


                    

 

 
Algemene post
Postbus 486, 6200 AL Maastricht
 
Ledenadministratie
voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden.
E: ledenmaasheuvel@gmail.com
Marita Ton, (T: 0642-729756) of b.g.g. mw. J. Rijk (T: 043-3649487)
 
Predikanten
Ds. P.B. van Reenen
Hertogsingel 24, 6214 AD Maastricht
T: 06 139 062 03
E: vanreenenpiet@gmail.com
 
Ds. H. de Reus
Kiebeukel 35, 6271 BH Gulpen
T: 043-8525225
 
Ds. A.F. de Fijter
Tafelstraat 13, 6211 JD Maastricht
T: 043-3215651
E: tafelstraat13@maastrichtuniversity.nl
 
Kerkenraad
Scribaat
postbus 486, 6200 AL Maastricht
Preses
Dhr. Cor Spreeuwenberg - T: 0657946533
E: kerkenraad@maasheuvelland.nl
Scriba (beleidszaken)
Mw. Emilie Hilbers - T: 06-10147746 of 043-3437827,
E: scriba@maasheuvelland.nl
 
College van kerkrentmeesters
Secretariaat
Paul Moraal - T: 043-3062649
E: cvk@maasheuvelland.nl
Penningmeester
Sico Bouwsma - T: 043-3614999,
E: penning.pkn.mh@kpnmail.nl
Bankrekening
IBAN: NL30FVLB0699946239, BIC: FVLBNL22

College van Diakenen
Voorzitter

Martine Bakker - T: 043-8513457

Diaconie@maasheuvelland.nl

Penningmeester
mw. Hanske Kamphuis - T: 043-8522828
Rekeningnummer
NL79RABO0152129359,
t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Maas-Heuvelland te Maastricht
 
Gebouwen
de St. Jan in Maastricht 
Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht,
T: 043-3216551
Verhuur
E: verhuur@stjanskerkmaastricht.nl
 
Trefpunt st. Jan
Aureliushof 150, Maastricht,
 
de Kloosterkerk in Valkenburg
Oosterweg 1, 6301 PX Valkenburg
 
de Toeristenkerk in Gulpen
Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen
 
de Nederlands Hervormde kerk in Vaals 
Kerkstraat 47, 6291 AB Vaals
 
Webmaster

Ruud (coördinatie/autorisatie van de site)

Thomas (redacteur algemeen)

Marloes (redacteur jeugd)

Rien (redacteur Vaals-Gulpen)

Bram (redacteur Valkenburg-Meerssen)

Femke (fotografie)

Saskia (fotografie)

E: webmaster@maasheuvelland.nl

 

 

terug