Organisatie Organisatie

Onze gemeente is op 23 Juli 2009 onstaan door een samenvoeging van de voormalige Protestantse Gemeenten Maastricht, Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen. Vanuit 2 kernen, 4 kerkgebouwen met lokale pastorale activiteiten, kernraden en wekelijkse erediensten wordt vormgegeven aan de overkoepelende gemeente.

Gemeenschappelijk zijn de Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Er is een kerkblad met de naam Kerkberichten dat 10x per jaar verschijnt.

Zowel het kerkblad (Kerkberichten), als de plaatselijke regeling en het gemeenteprofiel kunt u downloaden vanaf de documentenpagina.

terug