De Schrift geopend De Schrift geopend
Plaats:   Oude pastorie in Vaals.   
Datum:   Woensdagavond 12 juni
Tijd:       20:00 uur


Onoordeelkundig gebruik kan ernstige schade toebrengen…
Deze bekende waarschuwing geldt in sommige gevallen ook voor de Bijbel. De teksten zijn soms vreemd en de boodschap lijkt niet altijd meteen duidelijk. We lezen samen een bijbeltekst, benoemen wat we er niet van begrijpen of wat schuurt en laten de tekst op ons inwerken.

Drs. Marije Bijleveld geeft achtergronden en uitleg bij het bijbelverhaal. Het zijn steeds bijzondere avonden waarin we in soms weerbarstige teksten samen toch inspirerende elementen ontdekken.  U bent, als steeds, van harte welkom.

Informatie: Dick Knol 045 5444539, d.knol@hetnet.nl
terug