Beleidsvisie 2020 e.v. Beleidsvisie 2020 e.v.
De vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden. Alleen door het feit dat zij, evenals de bestuursleden, belangeloos meewerken kan het doel bereikt worden. De nadruk wordt dan ook gelegd op een goede relatie met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit laatste blijkt niet eenvoudig te zijn.
Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. Voor 2024 zal een speerpunt zijn de toerusting van de vrijwilligers met het oog op hun veiligheid en die van de bezoekers. De Stichting zal zoveel als mogelijk bijdragen aan diverse projecten van de kerk in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters.
 
terug