De watercrisis in de wereld De watercrisis in de wereld

4 november, 20.00 uur Webinar Sint Janskerk Maastricht.

De wereld bestaat voor ongeveer twee derde uit oceanen. Nederland is bekend om haar strijd tegen het water. Op veel plaatsen helpt het Nederlands bedrijfsleven om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden. Je zou dus denken dat er in het algemeen eerder een teveel dan een tekort aan water is. Toch: waar we in Nederland ruim voldoende water hebben om onze gewassen en onszelf te voorzien is dat in grote delen van de Wereld niet vanzelfsprekend. Op veel plaatsen zijn de tekorten nu al zo groot, dat er een strijd om drinkwater of water voor irrigatie ontbrandt. Elders vertrekken grote delen van de bevolking uit hun regio omdat jaar op jaar de oogsten mislukken of vervuild water visvangst onmogelijk maakt.
Maar Nederland is zeker niet gevrijwaard van problemen. In de verdere toekomst dreigt hier de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering zo groot te worden, dat de Deltawerken en het ophogen van dijken niet volstaan. En het lijkt onvoorstelbaar, maar ook hier dreigt een tekort aan bronnen van goed drinkwater.

De wereld bevindt zich inmiddels in een watercrisis. Aan de hand van een video van de Nicolas Pierson Foundation en een presentatie van kaarten uit “the Atlas of Water, mapping the world’s most critical resopurce” bespreekt Jelle Vegt, voorheen beleidsmedewerker grondwaterbeheer en verdrogingsbestrijding bij de Provincie Limburg, die crisis en wat wij kunnen bijdragen om hem te beperken. Ook actuele ontwikkelingen, zoals samengevat in het boek van Ruther Bregman: “Het water komt”, passeren de revue.
Gezien de nieuwe richtlijnen corona is deze presentatie niet meer fysiek bij te wonen, maar gaan we die uitzenden. Dat kan live of achteraf thuis. Zoek op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002 en ga dan naar 4 november en klik op "kijken".

De presentatie duurt ongeveer een uur. U kunt hem onderbreken en later de rest bekijken.  
 
terug