De Schrift geopend De Schrift geopend
De Schrift geopend Maandag 20 september 20.00 uur,
Oude pastorie in Vaals.   
 

Onoordeelkundig gebruik kan ernstige schade toebrengen… Deze bekende waarschuwing geldt in sommige gevallen ook voor de Bijbel. De teksten zijn soms vreemd en de boodschap lijkt niet altijd meteen duidelijk. We lezen samen een bijbeltekst, benoemen wat we er niet van begrijpen of wat schuurt en laten de tekst op ons inwerken. Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg bij het bijbelverhaal. Het waren tot nu toe steeds bijzondere avonden waarin we in soms weerbarstige teksten samen toch inspirerende elementen ontdekken. In overleg met de deelnemers zal echter gekeken worden of er ook een mogelijkheid is om overdag bijeen te komen. Maar in september nog een keer een avond! U bent, als steeds, van harte welkom.

Inlichtingen: Dick Knol 045 5444539 d.knol@hetnet.nl
terug