De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland bestaat uit:

Evelijn de Jong, voorzitter

Lars van Vliet, secretaris

Jelle Vegt, beheerszaken en verhuur

Dirk Ouwehand, voorzitter kerkenraad

Hans Kippers, penningmeester

Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters.

terug