De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-heuvelland bestaat uit:

Henk van Gelderen, voorzitter

 

Paul Moraal, secretaris

 

Bernhard Katerberg, penningmeester

 

Jelle Vegt, beheerszaken en verhuur

Lars van Vliet, juridische zaken

Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters.

terug