De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-heuvelland bestaat uit:

Menso Fermin, voorzitter

Lars van Vliet, Secretaris

Jelle Vegt, beheerszaken en verhuur

Marika de Bruijn

Klaas Remerie, Penningmeester

Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters.

terug