zondag 28 mei 2023

Dienst Maastricht, Pinksteren , schrift & tafel

Datum: 
 zondag 28 mei 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 St Jan Maastricht

Ds. Aafke Zaal

Af en toe wordt  in de kerk ‘het avondmaal’ gevierd. ‘Het avondmaal’ (bij de rooms-katholieke kerk: eucharistie)  is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Jezus vierde toen Pesach, het Joodse feest dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte. Er wordt wijn gedronken en plat brood gegeten dat niet gerezen is (matses). Jezus geeft tijdens die maaltijd een extra betekenis aan brood en wijn. Hij breekt het brood en zegt: ‘Dit is mijn lichaam’ en als Hij de wijn schenkt zegt Hij: ‘Drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed’. 

Brood en wijn delen

Door brood en wijn te delen geloven we dat je deel neemt aan het leven van Jezus. Door het brood ('zijn lichaam') en de wijn ('zijn bloed') te nemen, wordt ook Zijn dood wordt ook voor jou van grote betekenis: het vormt de weg naar God. Christenen ervaren dat als een groot mysterie, het avondmaal is dan ook met eerbied omgeven.

Het avondmaal kijkt ook vooruit: Jezus zegt, dat Hij niet meer van de wijnstok zal drinken totdat Hij dat samen met ons zal doen in zijn Rijk. Ooit zal deze wereld een goede plek worden, zonder kwaad en pijn. Dan is het feest. In de bijbel is ook dan sprake van een maaltijd. Het  ‘avondmaal’ is daar een voorproefje van.

Als het avondmaal gevierd wordt leest de dominee de woorden van Jezus. Hij spreekt een gebed uit over brood en wijn. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. Soms zittend aan een tafel, soms door naar voren te lopen en dit aangereikt te krijgen, soms staande in de kring.

In de Gemeente Maas-Heuvelland is iedereen die zich daartoe geroepen voelt uitgenodigt om deel te nemen aan het avondmaal. Je bent van harte welkom, maar je mag natuurlijk ook blijven zitten. Vragen kan je altijd stellen aan de ouderling of de predikant.
 

terug