Nieuwsbrief van 3 februari 2023 Nieuwsbrief van 3 februari 2023
De Kerkenraad van de PGMH verzorgt een wekelijkse Nieuwsbrief met daarin beschouwingen en activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De laatste Nieuwsbrief vindt U onder deze link
terug