Nieuwsbrief van 19 april2024 Nieuwsbrief van 19 april2024
De PGMH verzorgt een wekelijkse Nieuwsbrief met daarin de laatste informatie over de
- komende kerkdiensten,
- actualiteiten
- beschouwingen en
- activiteiten

De laatste Nieuwsbrief vindt u onder deze link
Orde van diensten:
Deze zondag geen dienst in Gulpen vanwege het ontbreken van een voorganger.
Maastricht
Vaals
Podium St Jan
terug