College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als opdracht het leven en werken van de gemeente nu en in de toekomst te waarborgen door een goed beheer van de financiele en materiele middelen. Dat betekent dat het CvK zich bezighoudt met onder andere het volgende:

• Het beheer van de geldelijke en materiele middelen van de gemeente in overeenstemming met het jaarlijkse budget.

• Het beheer en onderhoud van onze vier kerken, twee begraafplaatsen, pastorien, ontmoetingscentrum en andere gebouwen in “onze” vier steden: Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals (klik hier voor informatie over onze kerkgebouwen).

• Het verhuur van onze kerken voor concerten en bijeenkomsten.

• Het bijhouden van een correcte ledenadministratie

• Het uitvoeren van de jaarlijkse ledenbijdragenactie (Kerkbalans) en andere bijzondere financiele acties.

• De kerkomroep

Om contact op te nemen met het CvK raadpleegt u de contact-pagina.

 
De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-heuvelland bestaat uit:

Henk van Gelderen, voorzitter

 

Paul Moraal, secretaris

 

Sico Bouwsma, penningmeester

 

Jelle Vegt, beheerszaken en verhuur

Lars van Vliet, juridische zaken

Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters.