College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen.

Mensen kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland, die in kwetsbare omstandigheden leven. Soms met geld, maar vaak ook anders. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt:

Heeft u ons nodig, de diaconie werkt in de 3 kernen van de protestantse gemeente Maas-Heuvelland, dan kunt u via de contact-pagina de betreffende gegevens vinden.

Wilt u geld geven aan de diaconie? Dan kan dat onder andere met iDEAL via onze webshop.

 
Aankomende collectes Aankomende collectes
De diaconie van de gemeente ondersteunt vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.
 
 
De Diaconie steunen met belastingvoordeel De Diaconie steunen met belastingvoordeel
Voor de Protestantse Gemeente is uw steun echt onmisbaar. Velen steunen elk jaar via een jaarlijkse toezegging onze gemeente. Er is ook een toenemend aantal mensen dat zich voor 5 jaar heeft vastgelegd op een vast jaarlijks bedrag, via een zogenaamde Overeenkomst Periodieke Gift (OPG). De OPG is in het leven geroepen om giften aan goede doelen en kerken belastingaftrekbaar te maken. U treft hier een dergelijke, blanco overeenkomst aan.

De OPG is voor ons erg gunstig omdat wij met uw gift beter vooruit kunnen plannen. Voor u kan het ook interessant zijn dat u onder bepaalde omstandigheden de gift van uw belastbaar inkomen kan aftrekken.
Als u geinteresseerd bent: vul dan a.u.b. het formulier in. U kunt het formulier hieronder downloaden. Na invulling graag opsturen naar onze bijdragenadministratie, Vrijthof 23, 6211 LD Maastricht of scannen naar
Hartelijk dank voor uw geweldige hulp.

Hier kun u het formulier voor een periodieke gift downloaden.

Steunt u ons?
 
 
Verkorte staat van baten en lasten Verkorte staat van baten en lasten
Hier kunt u het overzicht van baten en lasten met toelichting lezen.