Wij zoeken een nieuwe predikant Wij zoeken een nieuwe predikant
De Zuid-Limburgse protestantse gemeente Maas-Heuvelland (PKN) heeft kerken in Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals. Wij zijn een actieve, laagdrempelige en gastvrije gemeente die in openheid met anderen samen leeft, samen deelt en samen gelooft, in navolging van Jezus Christus.
Protestanten in Maas-Heuvelland vormen een kleine minderheid van de Zuid-Limburgse bevolking waarvan een meerderheid rooms-katholiek gevormd is of niet kerkelijk is. Sommige van onze leden wonen over de grens. Kenmerkend voor onze gemeente is de mix van kerkelijke stromingen en gezindten en toch de nadrukkelijke wens bij elkaar te willen horen en één te zijn. Er zijn twee predikanten fulltime binnen onze gemeente aan de slag, één van beiden gaat per 1 september 2020 met emeritaat. De standplaats van de nieuwe predikant is Maastricht. Hij of zij werkt samen met het Heuvelland, het studentenpastoraat The InnBetween en studentenvereniging Lux ad Mosam. De Sint Jan aan het Vrijthof is de kerk waar we in Maastricht samenkomen.


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) is in samenspraak met de gemeente op zoek naar een

Predikant m/v

1 FTE

Wat wij zoeken is:

Een predikant die samen met de gemeente zoekt naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Iemand die wel voortbouwt op wat ontwikkeld is, maar die ook zoekt naar nieuwe wegen om dit te realiseren en voor wie oecumene vanzelfsprekend betekent: openstaan en meedoen.

Een predikant die bestaande én nieuwe gemeenteleden, jonge en oudere mensen weet te boeien en te binden. Iemand die gezinnen met (jonge) kinderen en studenten helpt aansluiting te vinden binnen onze gemeenschap.

Wat verwachten we van jou?
 
 • Je gelooft in God en wil God in mensen zien, geeft de Bijbelse verhalen betekenis in het heden, weet dat geloof in God niet altijd gemakkelijk is maar ook vreugde en vertrouwen kan geven en je biedt ruimte voor dialoog.
 • Je hebt mensenkennis, bent sensitief, kunt steunen en troosten, je bent aanwezig voor de mensen.
 • Je hebt ook de functie van stadspredikant en vindt dat een plezierige uitdaging en moedigt gemeenteleden aan om nieuwe allianties aan te gaan en naar buiten te treden.
 • Je spreekt de ‘talen’ van de gemeente en van deze tijd; jouw manier van (s)preken is inspirerend, boeiend en uitdagend en vanuit een open geest.
 • Je werkt samen aan inspirerende diensten en vieringen, waar ruimte is voor meedoen, zingen en muziek, traditionele én eigentijdse liturgie.
 • Je hebt oog voor de talenten van gemeenteleden en weet deze te benutten. Dit geldt tevens voor jouw eigen talenten, ook in de samenwerking met jouw collegapredikant. Je ziet het werk dat gedaan moet worden en kunt delegeren.
 • Je zet mensen aan tot leren en ontmoeten, draagt bij aan vorming en toerusting.
 • Je kunt organiseren, bent zorgvuldig en communiceert doeltreffend en verbindend.


Wat kun je van ons verwachten?
 
 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van ons ambitieus beleidsplan.
 • Wij zijn actief en betrokken, er is en er wordt veel werk verzet.
 • Wij dragen graag en constructief bij aan de verdere ontwikkeling van onze kerken en onze maatschappelijke opdracht(en).
 • Wij hebben een actieve diaconie die veel in de stad en het Heuvelland wil doen.
 • Wij bieden ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van goede pastorale zorg.

Randvoorwaarden
 
 • Je bent toegelaten tot de bediening van het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Je hebt ervaring als gemeentepredikant.
 • Onze gemeente strekt zich uit over een grote oppervlakte: ca. 275 km2. Het spreekt dan ook vanzelf dat je kunt autorijden en beschikt over een auto om in de gemeente je werk te doen.

Meer informatie vind je in ons beleidsplan, het gemeenteprofiel en op onze website www.maas-heuvelland.nl/documenten. Het gemeenteprofiel en beleidsplan tref je aan op onze website.
Je kunt ook bellen met de voorzitter van de beroepingscommissie Marika de Bruijn 06-26590306 (bij voorkeur ’s avonds) of vicevoorzitter Paul Moraal 06-81395173 (ook bij voorkeur ’s avonds).

Je reactie zien wij graag voor 1 mei 2020 bij de secretaris van de beroepingscommissie,
beroepingscie.pgmh@gmail.com

Klik hier voor de profielschets als pdf.

 
terug