dinsdag 14 januari 2020

Week van de Eenheid – Heuvelland

Locatie: 
 Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Tijdstip: 
 12.30

Week van de Eenheid – Heuvelland
De week van gebed voor de eenheid kent een lange traditie Inmiddels bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij de onderlinge verwantschap Daarnaast kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door samen de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Dit seizoen vindt de gebedsweek plaats van 19 tot 26 januari 2020. Daarbij wordt aangesloten bij het landelijke thema dat door de Raad van Kerken en Missie Nederland wordt bepaald. Bij het ter perse gaan dit boekje was dat thema nog niet bekend. Op twee plaatsen in de PGMH wordt een viering in het kader van de gebedsweek gehouden:

Viering in Valkenburg
In Valkenburg is de gebedsweek een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Afgelopen jaar waren we in de Nicolaas en Barbarakerk te gast. Dit jaar vieren we op zondag 19 januari 2020 in de Kloosterkerk en zal pastoor Herman Jansen de overdenking houden. De viering wordt voorbereid door leden van de gemeente en de parochie. Ieder die het leuk vindt om met deze voorbereiding mee te doen is van harte welkom!
Contactpers.    Lies Oost  /  liesgretha@live.nl  ✆ 043 364 7242

Viering in Vaals/Gulpen
De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. De gebedsweek vormt jaarlijks een mooie gelegenheid voor een kanselruil. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond 25 januari 2020 de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en Pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen 26 januari in de
Protestantse kerk te Vaals. De viering wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden en parochianen. We bespreken het thema en  de resultaten worden gebruikt bij de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.
Plaats        Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 Wittem
Data en tijd     voorbereiding van de Gebedsweek:
 dinsdag 14 januari van 12.30 tot 14.00 uur.
Zelf brood meenemen, voor soep en koffie/thee wordt gezorgd.
Contactpers.    Dick Knol 
045 5444539 of  /  d.knol@hetnet.nl

terug