Verslag duurzame kerkdienst 3 september Verslag duurzame kerkdienst 3 september
Een samenvatting van wat is besproken tijdens de duurzame kerkdienst in de Sint Janskerk op 3 september 2023. Daarin stond centraal waartoe wij in onze tijd zijn geroepen in relatie met de bedreigingen waaraan de schepping bloot staat. 
 • Word je wel eens moedeloos van de bedreigingen waar de aarde/ de natuur, de schepping aan bloot staat?
  Deze vraag wordt meest niet bevestigend beantwoord. Er heerst wel algemeen een gevoel van bezorgdheid en een besef van verantwoordelijkheid. Maar het is groot, want zie de droogte, de extreme regenval, de branden. Je hebt dan je geloof nodig om perspectief te blijven zien.
 • Wat bedrukt je het meest?
  Als je kleinkinderen hebt, heb je daar ook zorgen over. Maar ook bij de kleinkinderen zie je dat ze nog veel handelen vanuit eigenbelang. Ze vliegen de wereld over en laten ook op andere terreinen niet veel milieubewust gedrag zien. Vooral het gegeven, dat economische drijfveren zo vaak een omslag belemmeren stemt somber. Er is zo weinig daadkracht bij particulieren, bedrijven of de overheid. Wat binnenkomt is reclame voor vlees, verre reizen, aanbiedingen en nieuwigheden die je moet hebben. Intussen gaan biologische boeren failliet bij gebrek aan afzet en steun en blijft het gebruik aan schadelijke bestrijdingsmiddelen doorgaan. Daar worden de armsten en de planten- en dierenwereld het meest door bedreigd.
 • Zie je een uitweg?
  Het helpt om je gesteund te weten door dienst en gebed. Een deel van de deelnemers ziet kleine stappen zetten en bewustwording als een goed begin. Wel is het lastig je mening te geven over wat we nodig vinden. Dat zie je ook terug in de politiek, die lastige keuzes uit de weg gaat. Jammer is het daarbij dat juist een deel van de christelijke partijen afhaakt.
  Er is ook de roep om een veel meer ingrijpende overheid, die kan werken aan een andere verdeling van lusten en lasten en grote vervuilers kan aanpakken.  Dit vanuit het principe economie niet meer boven de kwaliteit van ieders welzijn en milieu en natuur te stellen.
 • Geldt het beroep dat op de profeet Jeremia is gedaan en dat Jezus doet op zijn discipelen ook voor ons in deze tijd?
  In ons zit het geloof, dat ons zelfvertrouwen geeft. Wij worden opgeroepen de waarheid uit te spreken. Maar niet iedereen ziet zo’n beroep op zichzelf. Je weet wel wat het goede is, ook als je geen directe roeping voelt. Als pleitbezorger voor een andere houding word je vaker uitgelachen en voel je vaker negativiteit. Dat is herkenbaar. Geloven dat de medemens kan en zal veranderen is moeilijk. Je wil ook je kinderen en kleinkinderen meekrijgen en christelijke waarden doorgeven. En dat valt niet mee.
  Je ziet in veel minder welvarende langden, dat men veel meer op collectiviteit en saamhorigheid is gericht, dan wij in onze toch wel individualistische maatschappij. Samen aan de slag helpt erg om vol te houden.
 • In welke mate geldt dat dan en wat betekent dat voor jezelf en voor onze gemeenschap? 
  Blijf liefdevol en houd respect voor je medemens. Geef het goede voorbeeld. Er veel dat je zelf kunt doen op het gebied van het gebruik van verpakking, de aankoop van lokale seizoensgroenten, de manier waarop je je huis warm houdt. Als PGMH kunnen we besparen op papiergebruik door meer via projectie te doen en onze kerken te verduurzamen en de jas aan te houden in plaats van hoog te stoken. 
En erover praten, elkaar te steunen om te veranderen wat ons door onze overtuiging wordt ingegeven en zo tot lichtend voorbeeld te zijn voor de samenleving waarin we leven.

 
terug