Em. Predikanten Em. Predikanten

Em. Ds. Hollemans

Ds. Hollemans was belast met het 65+ pastoraat.

ds. C.J. Hollemans, Ceresstraat 381, 6291 ZB Vaals
E.: holl2582@gmail.com T.: 043 3060349

Em. Ds. Witte

Ds. Witte was gemeentepredikant met als hoofdgebied het heuvelland: de kern Valkenburg - Meerssen en de kern Vaals - Gulpen.

ds. A.J.K. Witte, Europastraat 43, 6235 BT Ulestraten
T.: 043 3647242

Em. Ds. Joen Drost
Ds. Witte was gemeentepredikant met als hoofdgebied het heuvelland:
de kern Valkenburg - Meerssen en de kern Vaals - Gulpen.
Mail: joendrost@hetnet.nl
 

terug