Theaterstuk 'Lang zal hij leven' in Maastricht Theaterstuk 'Lang zal hij leven' in Maastricht
Theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven!’ in Maastricht
Er leven grote vragen rondom euthanasie bij dementie, zo blijkt bij de interactieve theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven!’, die het thema euthanasie bij dementie behandelt. Na grote belangstelling in het hele land, is de voorstelling op maandag 28 november nu ook in Maastricht te zien. Vanuit de zorgsector, zoals woonvoorzieningen voor ouderen en ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en kerken is grote belangstelling getoond.

Morele dilemma’s centraal
In het interactieve theaterstuk ‘Lang zal hij leven!’ staat het morele thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving sterk verdeeld. De theatervoorstelling gaat diep in op dit thema en brengt onderliggende ethische vragen in beeld, zoals: Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is? Of: Ben je als familie aan elkaar gegeven? Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar lijken te zijn? Casper van Dorp is namens Nachtzon Media als producent bij de toneelvoorstelling betrokken. “Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om het komen tot één zienswijze, maar om het open verkennen van elkaars morele uitgangspunten,” zegt hij. “We zoeken naar de overtuiging achter de stellige woorden, of naar richting bij een moreel vraagstuk.”
Creatieve samenwerking PThU, PKN en Nachtzon Media
De voorstelling is een creatieve samenwerking tussen de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en productiehuis Nachtzon Media. De lokale Zuid-Limburgse gemeente (Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland) heeft zich er voor ingespannen om het project in Maastricht te laten opvoeren. Het theaterstuk is ontstaan vanuit het meerjarige onderzoeksproject Moral Compass Project met als doel om ethische thema’s op verschillende plekken in de maatschappij, bespreekbaar te maken.

Interactief theaterstuk
De theatervoorstelling draait om een familiegesprek over euthanasie bij dementie en betrekt het publiek actief bij de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het is een creatieve manier om moreel ethische perspectieven op een maatschappelijke thema bespreekbaar te maken en verder verdiepen. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.
                                
Bijwonen van de voorstelling
Het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ is onderdeel van een landelijke publiekcampagne waarin normen en morele waarden onder de aandacht worden gebracht. In Maastricht vindt de voorstelling plaats in Theater Aan Het Vrijhof, op maandag 28 november om 16.30 en om 19.30 uur. De voorstelling bestaat uit ongeveer 40 minuten theater, afgewisseld met twee dialoogmomenten. In totaal duurt de hele voorstelling 60-70 minuten. Dankzij partners die het project ondersteunen zijn er geen kosten aan verbonden om de voorstellingen bij te wonen. Wel is het belangrijk om u aan te melden en uw plaats(en) te reserveren! Dit kan via de website: www.pthu.nl/langzalhijleven

Overige informatie:
Contactpersoon landelijk: Casper van Dorp, Nachtzon Media. Tel. 06-25037305
Contactpersoon lokaal: Nelleke de Kruik, Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, tel. 06 3825 4236
terug