zondag 25 september 2022

Sustainable Development Goals Meet&Greet

Locatie: 
 Chateau St. Gerlach Valkenburg

/uploads/klant174/files/uitnodiging inspiratie tafels SDG dag Valkenburg ad Geul .docxOntmoetingsdag

Ken jij alle Sustainable Development Goals (SDGs)? Ze vormen het hart van de duurzaamheidsagenda 2030, zoals de leden van de Verenigde Naties deze in 2015 aannamen. Een soms wat abstract ogend lijstje, waarvan het wel even zoeken is hoe je die in je eigen leven vorm kunt geven. De begrippen die er in worden genoemd worden tastbaarder als je je er met elkaar over in gesprek raakt: wat betekenen deze doelstellingen voor de plek waar we leven, hoe kan ik er aan bijdragen en hoe kan mijn netwerk hiervan betekenis zijn.

Dit is precies de bedoeling van de ‘SDG Meet & Greet’ die op zondag 25 september in Chateau St. Gerlach in Valkenburg a/d Geul wordt georganiseerd. Aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen zijn er tafels gemaakt, waar je met elkaar in gesprek kunt gaan.
Uitdagend en inspirerend. Vanuit de gedachte dat je samen verder komt.

Wij als kerk zijn uitgenodigd om hier ook in mee te doen en mee te denken. Deze uitnodiging sluit prachtig aan bij wat we willen zijn als open kerk, maatschappij betrokken kerk, groene kerk, diaconale kerk.
Afgelopen jaar in de dialoogsessies en bij de gemeente-avond kwam naar voren hoe we naar buiten gericht willen zijn en verbindingen aan willen gaan. Deze uitnodiging is een mooie manier om daar lokaal vorm aan te geven. Ieder is van harte welkom om op deze uitnodiging in te gaan!
(En misschien is het ook wel ter inspiratie om zelf eens zo’n netwerkdag op te zetten op andere plekken in onze gemeente ...?)

Vanuit onze gemeente zijn in elk geval
Lies Oost, Marije Bijleveld en Jelle Vegt aanwezig. Schuif jij met hen aan bij een van de gesprekstafels?
 

terug