Startzondag 10 september Startzondag 10 september
De Startzondag was een succes!
Het thema was ‘ontmoeting’ en de protestantse gemeente heeft hier invulling aan gegeven door belangstellenden uit te nodigen om mee te gaan in een andere manier van kerk-zijn en verbindingen in en buiten de kerk te zoeken. Het programma vond daarom op verschillende locaties plaats in en rondom de Sint Jan in Maastricht.

Op de Padlet leest u persoonlijke reacties naast een aantal foto's.
Hier leest u het uitgebreide verslag en kunt u een heleboel foto's bekijken.
terug