Raad van Kerken Maastricht – volkskerstzang Raad van Kerken Maastricht – volkskerstzang
Woensdag 18 december 2019 om 19.30 uur is er in de St. Jan de jaarlijkse Volkskerstzang.

Voor vragen en informatie
Elly de Haan – Verduyn, secretaris Raad van Kerken Maastricht,
043 3624240
dehaan-verduyn@freeler.nl
terug