zaterdag 9 april 2022

Palmpasenstokken maken

Locatie: 
 St Jan Maastricht
Tijdstip: 
 13:45  - 16:30

Zaterdagmiddag 9 april maken de basisschoolkinderen van de St. Jan samen met de communiekinderen van de St Servaas Palmpasenstokken. Dit jaar sluiten ook de communiekinderen van de parochiefederatie Maastricht West JP II (Johannes Paulus II) aan.

Eén dezer dagen valt de uitnodiging bij de kinderen in de bus. Heb je geen uitnodiging gekregen en wil je wel meedoen, meldt je dan aan bij het adres in bijgevoegde uitnodiging. Ook kinderen uit het Heuvelland of kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom. Alle informatie staat verder in de uitnodiging.

 

Elly de Haan - Verduyn

terug