Nieuwsbrief van 11 juni 2021 Nieuwsbrief van 11 juni 2021
        
Afdeling verloren voorwerpen
 
Jaarlijks worden er heel wat ‘verloren’ voorwerpen in de treinen achtergelaten. Waaronder de nodige knuffels. Ontroostbaar verdriet gaat achter die verhalen schuil: thuiskomen en nergens de geliefde knuffel van je kind kunnen vinden. Het is me gelukkig nooit overkomen als ouder. Om hun kleine reizigers tegemoet te komen organiseert de NS jaarlijkse de sympathieke actie #Weekvandeverlorenknuffel. Het concept is simpel: de NS plaatst in de week voor kerst elke dag een foto op sociale media om zo in ieder geval een paar knuffels terug te bezorgen bij de eigenaar. Als de knuffel wordt herkend, kan het dier nog voor kerst worden thuisbezorgd.
Dat wat je kwijtgeraakt bent, maar voor jou onvervangbaar is, krijg je toch weer terug. Mooie actie, zeker zo vlak voor kerst.

Maar een blik op de heiligenkalender toont dat je dat beter kómende week kunt doen: 13 juni (a.s. zondag) is namelijk de naamdag is van Antonius van Padua (1195-1231). Een franciscaanse prediker en theoloog, in Lissabon geboren met de naam Fernando Martins de Bulhões. Een voor mij geheel onbekende, al lees ik dat hij een van de populairste heiligen in de westerse kerk is. Kennis die ik nog niet eens verloren ben geraakt, maar nog niet eerder tot mij had genomen. Wat googelen leert me dat hij in Italië Franciscus van Assisi ontmoette, op wiens vraag hij in Bologna Theologie ging doceren. En zo komt hij toch weer wat dichterbij.

Er hoort – en zo kom ik bij de verloren voorwerpen – een pracht van een verhaal bij deze heilige:
Antonius had een schrift bij zich waarin hij de psalmen eigenhandig had gekopieerd en van aantekeningen had voorzien om te gebruiken bij het lesgeven. Dat boek bleek op een dag verdwenen en Antonius bad vurig om het terug te vinden. Enkele dagen later stond een novice aan de deur van het klooster in Montpellier waar Antonius verbleef: de jongeman had willen uittreden en had het boek meegenomen naar huis. Van beide zaken had hij intussen spijt.

Een verhaal om vrolijk van te worden, wat mij betreft. Antonius kun je dus aanroepen bij zaken die je verloren bent. Pastroon van de verloren voorwerpen. Een mooie gedachte dat er aan dingen die uit het zicht zijn geraakt wordt gedacht! Dus mocht je je sleutels weer eens kwijt zijn, dan helpt een verontwaardigd ‘heilige Antonius nog ‘ns an toe’ misschien wel het kleinood terug te vinden. Of in rijmvorm: “Heilige Antonius, beste vrind; maak dat ik mijn [hier verloren voorwerp invoegen] vind.”
ds. Harrie de Reus
 
De zondagsdienst in de St. Jan op aanmelding èn via de kerkomroep

Voorganger: ds. Joen Drost
Organist: Ineke Schuit-Romeijn
Zang: Jef Schuit
Aanvang 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002

Wilt u graag een dienst in de St. Jan bijwonen dan kunt u zich tot zaterdagmiddag 12 uur aanmelden bij Elly de Haan–Verduyn (dehaan-verduyn@freeler.nl) of bij Renald Mackintosh (rdmackintosh@kpnmail.nl). Eventueel bellen kan ook: 043-3624240 (Elly de Haan–Verduyn) of 06-51445849 (Renald Mackintosh).
 
De zondagsdienst in Gulpen op aanmelding

Bij de dienst van zondag 13 juni in Gulpen
Zondag vieren we voor het eerst sinds lange tijd weer in Gulpen. Opnieuw een bijzonder moment, daar ’t Gulper Hoes al vrij snel naar opening vorig jaar weer moest worden gesloten. Maar … zondag gaan de deuren weer open.
Een plek om ook eens wat andere vormen uit te proberen. Zo wordt het grote beeldscherm gebruikt voor twee korte filmpjes bij het verhaal over de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. En we spreken elkaar over wat dat is ‘dorst’ hebben. Of misschien ook wel: wat dat is ‘dorst lessen’, want daar zegt het verhaal uit Johannes 4: 4-26 wonderlijke dingen over.
Christine Moraal (orgel) en Mariëlle van der Kamp (viool) zorgen voor mooie muziek. Helaas, helaas is er in ’t Gulper Hoes nog geen camera voor kerkomroep of youtube geïnstalleerd. Een viering dus waar je bij moet zijn … . Na afloop ontmoeten we elkaar buiten om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee/fris. De kinderen kunnen bij deze viering in de kerk blijven om met het gesprek mee te doen. Een van de video’s – verklap ik dan alvast maar – speciaal voor hen: het verhaal uit Johannes 4 uitgebeeld door de zandtovenaar.

ds. Harrie de Reus

Voorganger: ds. Harrie de Reus
Organist: Christine Moraal
Viool: Mariëlle van der Kamp
Aanvang: 10.00 uur

Voor de diensten in Gulpen kunt u zich opgeven tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 12.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06-13819346.
 
De zondagsdienst in Valkenburg op aanmelding èn via de kerkomroep

Voorganger: ds. A. Hana
Pianist: Wil Meurders
Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222

Voor de diensten in Valkenburg kunt u zich opgeven tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 12.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06-30236347
 
Koffiedrinken na de dienst

Voor degenen die de dienst niet bijwonen is er weer koffiedrinken na de dienst met Helma Bannink van 11 tot 12 uur – lang genoeg voor degenen die de dienst hebben bijgewoond en na de dienst naar huis zijn gegaan om nog in te haken. De zoomlink staat in de agenda. Maar er is ook koffiedrinken voor de bezoekers van de diens na de dienst buiten de kerk.
 
Bericht van de waarnemend voorzitter van de kerkenraad, Marika de Bruijn
 
Begin mei startte ik als waarnemend voorzitter van de kerkenraad van de PGMH. Na een paar nachtjes slapen heb ik volmondig ‘ja’ gezegd tegen deze tijdelijke taak en verantwoordelijkheid. Uiteraard een klus naast mijn voltijds baan als senior onderwijsadviseur bij MosaLira in Maastricht, mijn tijd voor dit kerkenwerk is in die zin beperkt.  Maar ik voel me ‘geroepen’ en wil graag ten dienste van onze gemeente mijn bijdrage leveren. Samen de schouders eronder zetten. Leidinggeven aan veranderingen en verbinden. Gemeenteleden zien en hun betrokkenheid waarderen. Voortbouwen op de doelen en het beleid waaraan ook mijn voorganger Cor Spreeuwenberg jarenlang met zoveel inzet heeft gewerkt. Reflecteren op onze missie en ons bestaansrecht als kerkelijke gemeenschap, zowel nu als in de toekomst, waarin mogelijk andere vormen dan we gewend zijn relevant zullen zijn.

In de kerkenraad hebben we allereerst prioriteiten gesteld. Wat is urgent en belangrijk, wat kan nog even wachten? We hebben ook gesproken over openheid en over vertrouwen als basis voor een vruchtbare toekomst. Ook dat heeft onderhoud nodig. Uiteindelijk laten we in onze taal en in ons handelen zien hoe wij gemeente van Christus (willen) zijn. Met vallen en opstaan maar we doen het sámen en met een wenkend perspectief. Dat betekent ook kleine successen vieren en in gesprek gaan. Dat laatste is ook één van de gestelde prioriteiten. Dialoog over onze gemeente en hoe we samen kerk willen zijn. Op zoek naar ’nieuwe vormen voor een oud verhaal’ en ‘ruimte voor mensen die zich gezegend weten’. In Kerkberichten hebben twee gemeenteleden al hun geluid laten horen. Er zijn in onze veelkleurige gemeente ongetwijfeld ook andere ervaringen, accenten en vergezichten. We gaan ‘dromen’ maar ook ‘doen’. Voel je daarom (ook) geroepen en uitgenodigd om een constructieve bijdrage te (blijven) leveren. 
 
Na de zomer organiseren we dialoogsessies, bijvoorbeeld in kleine groepen en met een duidelijke opzet en doelen. De beoogde interim-predikant kan daar ook een belangrijke rol in spelen. Daarnaast zoeken we ook nu al gemeenteleden die de handen uit de mouwen willen steken. Dus wacht u niet tot u gevraagd wordt maar meldt u zich nu al aan. Een greep uit taken waar versterking en uw hulp nodig is: 
 
 • versterking van onze diaconie, meer informatie bij Lies Oost: liesgretha@live.nl 
 • versterking van het college van kerkrentmeesters en hulp bij de Actie Kerkbalans, stuur een email naar Menso Fermin: voorzittercvk@maasheuvelland.nl 
 • ondersteuning bij de projecten rond onze kerkgebouwen, meer info bij Jelle Vegt: beheerpgmh@gmail.com 
 • omzien naar elkaar in Maastricht, meer informatie bij Renald Mackintosh: rdmackintosh@kpnmail.nl 
 • hulpkosters voor diensten in de Sint Jan, meer informatie is te verkrijgen bij Jelle Vegt: beheerpgmh@gmail.com 
 • een opsteller van het dienstrooster, een periodieke klus die Joke Rijk na 15 jaar graag wil overdragen, meer informatie: jrijk@ziggo.nl 
 
Hoe dan ook, ik ben vol goede moed dat we samen (verdere) stappen voorwaarts gaan zetten. Ik hoop u graag de komende tijd te ontmoeten en u te spreken, in Maastricht of in het Heuvelland.
 
Met een hartelijke groet,
 
Marika de Bruijn

 
Project Lievelingslied

In gewone tijden is samen zingen een belangrijk deel van elke kerkdienst. Heb je ook een lied dat iets bijzonders voor je betekent? Een lied waar je troost uit put, dat herinneringen opwekt, dat je vrolijk maakt of juist intrigeert? Een lied waarvan je "o wat fijn!" zegt, als je het op de Orde van Dienst ziet staan? Deel het met de gemeente in Project Lievelingslied! Er komt dan een kort filmpje van. Eerdere filmpjes zijn te zien onder https://www.youtube.com/channel/UCjZb-HMNI-d70LFKfUaUfDQ.
Als je een lied wil doorgeven, schrijf dan aan christine@moraal.com. En hopelijk kunnen we ook in de diensten gauw weer samen zingen!

Christine Moraal
 
Zonnebloemen in Vaals

Op zondag 6 juni was er voor het eerst sinds lange tijd weer een "presentie dienst" in Vaals, inclusief een kindernevendienst. Wat was het fijn elkaar weer te zien! Na afloop konden de kinderen samen met Babette Lemmer aan de slag om de zonnebloemen te verzorgen, die bij het Paasproject naast de kerk geplant waren. Als we naast de overvloedige regen van de afgelopen weken ook nog wat zon krijgen, dan belooft het een mooi schouwspel te worden!Fam. Moraal
Christine: christine@moraal.com
Paul: paul@moraal.com

 
De diaconie vraagt vanmorgen aandacht voor het werk van de diaconie
De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen. Het maakt niet uit of de mensen die hulp nodig hebben wel of niet-kerkelijk zijn.
Mensen kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen.
De diaconie werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen.
De diaconie steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland en in de eigen gemeente, die in kwetsbare omstandigheden leven. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt.

Namens de diaconie alvast bedankt.

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente:
de streamingsprojecten in onze kerken

In deze coronatijd is het belangrijk dat iedereen alle diensten tenminste via streaming kan bijwonen. Daarom heeft het CvK de mogelijkheid van beeldregistratie van de diensten via de kerkomroep prioriteit gegeven. U heeft in onze begroting kunnen zien dat de coronatijd grote gaten in de begroting heeft geslagen, en de installatie van de camera’s en dergelijke is niet goedkoop. Daarom hopen we dat u een bijdrage aan deze projecten wilt leveren, waarvan het resultaat snel zichtbaar is.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
Orgelexamen Klaas Remerie

Maandag hebben twee mooie orgel concerten plaatsgevonden door twee goede examenkandidaten van het Conservatorium Maastricht, waaronder Klaas Remerie, een van de organisten uit onze Sint Janskerk. Beide kandidaten hadden mooie stukken uitgezocht, waarbij vele facetten van het orgel aan bod kwamen, zowel op het orgel van de OLV-Basiliek als het orgel in de St Servaas. De vele uren training en oefening hebben resultaat gehad. De zichtbaar opgeluchte Klaas kreeg een 9 voor zijn eindexamenwerk voor het bachelor-examen (zijn collega examenkandidaat kreeg een 8,5 voor het master-examen). 
Voor de liefhebber: Op het repertoire van Klaas Remerie stonden: 

• Praeludium G dur van Nicolaus Bruhns, 
• Allein Gott in der Höh zei Ehr (BWV 662, uit Achtzehn Choräle) van Johann Sebastian Bach, 
• Präludium und Fuge h moll (uit Neun Stücke für die Orgel, Op. 129) van Max Reger en 
• Präludium und Fuge über B-A-C-H van Franz Liszt. 
 
Op het repertoire van zijn collega, Laurens Gardeniers stonden Veni Creator van Nicolas de Grigny, Praeludium et Fuga in D, BWV 532 van Johann Sebastiaan Bach, Choral no. 2 en si mineur (uit Trois Chorals) van Ceésar Franck en Prélude et Fugue No. III en sol mineur (uit Trois Préludes et Fugues, Op. 7) van Marcel Dupré.

Bij het concert waren verschillende leden van onze gemeente aanwezig. Uiteraard hebben we Klaas Remerie namens de Kerkenraad en namens het College van Kerkrentmeesters van harte gefeliciteerd waarbij we hopen dat onze bijdrage ook de kans biedt om samen met zijn vrouw te genieten van het podium dat in onze stad aan kunst en cultuur wordt geboden. 
Van het concert zijn opnames gemaakt, maar ik weet nog niet hoe en wanneer die beschikbaar zijn. De vraag is gesteld of Klaas zijn deel in de Sint Janskerk wil spelen. Wie weet, maar dat vraagt nog wel wat uitwerking.

Menso Fermin
 
Gebed bij email
 
Wonder

Heer, de technologische ontwikkelingen slaan als een onstuitbare vloedgolf over mij heen. Verbijsterende elektronische trouvailles worden gemeengoed van de samenleving. Heer, laat mij blijven zien dat het allemaal maar kleine verzinsels zijn en dat één vogel die opstijgt in de wolken meer wonder in zich draagt dan alle wonderen der techniek tezamen.

Toon Hermans – nieuw gebedenboek
 
 Agenda
 
Zondag 13 juni
 
 • Koffiedrinken na de dienst met Helma Bannink van 11.0012.00
Link: https://us02web.zoom.us/j/87611624441?pwd=Ky9ibWh1cEFCRDlyVkJka1hXbk9rUT09
Meeting ID: 876 1162 4441 Passcode: 744775Donderdag 17 juni
 
  • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242).
 
  • DuitsNederlandse leesgroep in de Oude Pastorie in Vaals (Kerkstraat 42) om 20.00 uur. Besproken wordt het boek Je keek te ver van Marjolein de Vos. Aanmelden bij Babette Lemmer (tel.:024153809914, e-mail b.lemmer@posteo.de)

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief
 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 
terug