Nieuwsbrief van 9 april 2021 Nieuwsbrief van 9 april 2021

Afscheid

Op zondag 11 april ga ik voor het laatst voor als predikant van de PGMH in de Sint Jan. In dienst staan de wonden van Jezus centraal. Geïnspireerd door het boek van Halik ‘Raak de wonden aan’ sta ik stil bij de wonden die de kerk heeft, die er in de wereld zijn en bij onszelf.
Ik ben me bewust dat mijn besluit om niet langer als predikant van de PGMH te werken de gemeente een wond heeft toegebracht. Zelf heb ik ook een teleurstelling opgelopen. Toch komen onze wonden voort uit dezelfde liefde voor het dienen van de Eeuwige. Ik wens de PGMH dan ook zegen op haar weg de toekomst in. Ook al delen we die toekomst niet, ik wens haar goede moed en troost bij elkaar en door de Geest.
Na het orgelspel aan het eind van de dienst zullen Margo van Haeringen en Cor Spreeuwenberg nog iets zeggen namens respectievelijk de diaconie en de kerkenraad (dat u dit weet wat betreft de dienst).
Ook ik wil mijn dank uitbrengen aan de leden van de kernraad, kerkenraad en de beroepingscommissie. In het bijzonder Marika de Bruijn, die mij bijgestaan heeft bij het landen in Maastricht en in de gemeente. Aan haar begeleiding heeft het niet gelegen dat ik dit besluit heb genomen. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan een ieder met wie ik contact heb gehad, al was dat online. Jullie woorden zijn veilig bij mij. Zelf vervolg ik mijn weg als geestelijk verzorger bij een keten van verpleeghuizen. Dat heb ik eerder met veel plezier gedaan en ik hoop dat ook weer met plezier te gaan doen. De wereld is klein, Maastricht is een prachtige stad en de Sint Jan een schitterende kerk, dus ik hoop tot ziens.

Warme groet, Iris

 
De zondagsdienst in de St. Jan via You Tube

Voorganger: ds Iris van der Heul
Organist: Ineke Schuit en Klaas Remerie
Aanvang 10.00 uur
https://www.youtube.com/channel/UCI5_oqie8t36qgwW2ZUq9cA
Koffiedrinken met Nelleke de Kruik van 11.15-12.00 via Zoom (link zie bij de agenda)
 
De zondagsdienst in Vaals via de kerkomroep

Voorganger: ds. Johan Visser
Organist: Christine Moraal
Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
 
Terugtreden Cor Spreeuwenberg als voorzitter van de Kerkenraad

Nu Iris van der Heul zondag wordt losgemaakt van onze gemeente, treedt er een fase aan waarin het noodzakelijk is ons grondig te bezinnen op de toekomst van onze gemeente, de wijze waarop wij ons organiseren en ons werk financieren en hoe wij voor Maastricht het predikantschap gaan invullen. Zo’n fase vereist een krachtige, eensgezinde kerkenraad.
Een probleem is echter dat ik normaliter nog maar een klein jaar rest als voorzitter van de kerkenraad fungeer en dat ik niet zie dat wij binnen die tijd het predikantschap goed hebben ingevuld. Naar mijn mening is er tot we weer in een stabiele fase zijn continuïteit van voorzitterschap noodzakelijk. Daarbij komt dat ik voor mezelf voor de tweede periode van mijn voorzitterschap twee doelen had geformuleerd: ervoor te zorgen dat Piet van Reenen in vrede met emeritaat zou kunnen gaan en verder dat zijn opvolger zou zijn ingewerkt. Het beroepingsproces en de vestiging van Iris hier is op zich uitstekend verlopen. Vervolgens zijn er persoonlijke redenen geweest waaruit Iris haar conclusie heeft getrokken om weer te vertrekken. Ik meen dus mijn missie te hebben volbracht.
Ik heb daarom besloten mijn voorzitterschap per 1 mei neer te leggen en hoop dat wij een voorzitter vinden die in staat is ons naar een nieuwe fase te leiden.

Mijn vertrek is geheel ‘sans rancune’ en ik zal mij in mijn nieuwe positie als gewoon gemeentelid ten volle voor onze gemeente en de kern Maastricht blijven inzetten.

Met hartelijke groet,

Cor Spreeuwenberg

 
Overlijden Jos Vanduffel

Op zaterdag 3 april jl. overleed op 84-jarige leeftijd Jos Vanduffel, echtgenoot van Anny Blaauw. Met Anny woonde Jos aan de Kiezelweg 213/4 in Veldwezelt (B). Slechts enkele dagen was Jos opgenomen in het ziekenhuis nadat hij gedurende korte tijd zich onverklaarbaar onwel voelde. De veronderstelling was dan ook dat hij voor onderzoek was opgenomen. Zo kwam zijn overlijden toch zeer onverwacht.
Hoewel katholiek van huis uit (Maaseik) was Jos, met zijn vrouw Anny, een zeer trouwe kerkganger in de St. Jan. Als ze niet naar Spanje waren, kwamen ze in principe elke zondag naar de kerk. Ook hielpen ze mee bij het koffie schenken, zowel na de kerkdienst als op dinsdagmorgen in het Trefpunt. Vanuit het Trefpunt namen zij ook de kerkbladen en andere brieven voor onze gemeenteleden in België mee, om ze daar op de post te doen. Samen deden zij af en toe de baliediensten van de Vrienden van St Jan.
Het afscheid van Jos vindt in besloten kring plaats. De plechtigheid kan via streaming bijgewoond worden vanaf zaterdag 10 april 2021 om 11.00 uur en de streaming zal dan nog 4 weken beschikbaar zijn. (Ga naar de site https://www.walpot.net/crematorium/dienst-bekijken/ en geef volgende code in: 639D9B63).

Kees Vermeiden
 
Nieuwe aflevering Project Lievelingslied

De vierde aflevering van het Project Lievelingslied gaat over Psalm 139. Dit lied is aangedragen door Gerda Gravesteijn, en ook zij heeft er een bijzonder verhaal bij. Het filmpje is te bekijken onder https://youtu.be/ERKh40kUPuI. De andere afleveringen zijn ook nog steeds te vinden op het youtube kanaal Christine Moraal - orgel.
Heb je ook een lied dat iets bijzonders voor je betekent? Deel het met de gemeente! Laat me weten onder christine@moraal.com of tel. 043 306 2649.

Christine Moraal
 
Organist paastriduüm: rectificatie
 
In de orde van dienst die voor de vieringen van het paastriduüm zijn rondgestuurd is per ongeluk een verkeerde naam terecht gekomen. Als organist is Ineke Klos in plaats van Ineke Schuit vermeld. Een vertyping van twee naamgenoten van mijn hand. Diegenen die de vieringen van de Stille Week via youtube hebben meegevierd, hebben daarin al Ineke Schuit als zeer gewaardeerd organiste van de St. Jan herkend. Maar bij deze daar ook de juiste naam bij.
Ds. Harrie de Reus
De Paaskaars 2019

Afgelopen week heeft ds. van der Heul de Paaskaars van 2019 van de St. Jan naar Annemarie en Theo van Boven gebracht. 
Naar omstandigheden maken zij het beiden goed. Ze waren erg blij met de Paaskaars en bedanken de gemeente hartelijk voor dit mooie cadeau. 

Renald Mackintosh
 
Diaconale collecte voor Stichting De Gouwe
Stichting De Gouwe is een (door professionals geleide) vrijwilligersorganisatie. Ze helpen mensen (uit Maastricht en het Heuvelland) die het sociaal economisch moeilijk hebben, door het beschikbaar stellen van voeding, kleding en sociale activering.
De stichting biedt wekelijkse en incidentele hulp. De activiteiten worden gefinancierd door Fondsen als Elizabeth Strouven, Kanunnik Salden en de Protestantse Gemeente. Woonpunt doneert de accommodatie. Lokale acties alsmede giften van winkeliers en particulieren completeren dit geheel.
Vooral nu in deze tijd is uw financiële hulp hard nodig om Stichting de Gouwe hun werk voort te laten zetten. De aanvragen voor hulp zijn flink gestegen.
Samen staan we sterk. Helpt u mee?
namens de diaconie alvast bedankt.

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente:
de streamingsprojecten in onze kerken

In deze coronatijd is het belangrijk dat iedereen alle diensten tenminste via streaming kan bijwonen. Daarom heeft het CvK de mogelijkheid van beeldregistratie van de diensten via de kerkomroep prioriteit gegeven. U heeft in onze begroting kunnen zien dat de coronatijd grote gaten in de begroting heeft geslagen, en de installatie van de camera’s en dergelijke is niet goedkoop. Daarom hopen we dat u een bijdrage aan deze projecten wilt leveren, waarvan het resultaat snel zichtbaar is.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.
Diaconale doelen maart 2021

Uw bijdragen
Giften €1050,00
Collectes €1043,04
                                   
 Totaal €2093,04

Donaties
Noodhulp personen/gezinnen  €160
Leger des Heils, soepbus Maastricht €150
Stichting Noodhulp Roemenië €350
Stichting Drowned Migrant Cemetery begraven dode bootvluchtelingen €350
Stichting Epafras hulp Nederlandse gedetineerden in buitenland €350
Babyvoedselbank Maastricht €550
Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië €400
- Voor iedereen een kerk, pioniersplekken €250
- Noodhulp Ethiopië €400
Totaal €2960
   
Werkgroep Groene Kerken: Zet ‘em op 60

De Werkgroep Groene Kerken ontving een brief van een stagiair bij Urgenda, waar ze zich van harte bij aansluit.

"Deze week hoorde ik voor het eerst over het concept ‘groene kerk’ en ik vind het erg leuk om te zien hoeveel kerken zich inzetten voor duurzaamheid.
 
Nu loop ik toevallig stage bij Urgenda, een organisatie die zich inzet voor duurzaamheid. De afgelopen maanden hebben wij de campagne ‘Zet ‘m op 60’ gevoerd, waarmee huishoudens direct CO2-uitstoot kunnen verlagen. Hieronder iets meer informatie over het initiatief.
 
Met de campagne Zet m op 60 proberen wij zoveel mogelijk cv-ketels op 60 graden te krijgen. Veel cv-ketels zijn namelijk nog ingesteld op de fabrieksinstelling op 80 graden. Hiermee verbruikt een huishouden onnodig veel gas! Met het instellen van de cv-ketel op 60 graden, kan een huishouden al snel 60 euro per jaar besparen. Daarbij reduceert het gelijk 120 kg CO2 uitstoot per jaar. Op www.zetmop60.nl zie hoe je in 60 seconden je cv-ketel op 60 zet, het is zo gepiept! Deze instelling zal er niet voor zorgen dat uw douche- en tapwater kouder wordt: het richt zich puur en alleen op het verwarmingswater. Al bijna 50.000 huishoudens in Nederland hebben hun cv-ketel nu op 60 gezet!
 
Wij proberen deze campagne onder de aandacht te brengen door deze te laten delen door verschillende duurzame organisaties. Onze vraag aan jullie is of jullie deze campagne zouden willen delen in jullie gemeenschap."

Bij deze dus. Nog even ter toelichting: in voor- en najaar is 60 graden bijna altijd voldoende je huis warm te krijgen. Hartje winter bij vorst kan dat lastiger zijn en is een hogere instelling eerder nodig. Meer informatie over de manier waarop je de
temperatuur op 60 zet is te vinden in de handleiding van je cv-ketel.”

Jelle Vegt
Werkgroep Groene Kerken
Agenda
 
Zondag 11 april
 
  • Koffiedrinken via Zoom met Nelleke de Kruik van 11.15 tot 12.00 uur. Nellekes Zoomaccount laat maar 45 minuten Zoomcontact toe.
Klik daarvoor op onderstaande link.
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/5173784006?pwd=eUpTaHJodTNpQnAyQlRUdVFvb0o3dz09
Meeting ID: 517 378 4006 Passcode: 1ACEgK


Donderdag 15 april
 
    • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242).

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief
 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 
terug