Nieuwsbrief van 17 september 2021 Nieuwsbrief van 17 september 2021
De zondagsdienst in de St. Jan op aanmelding èn via de kerkomroep

Lezen: Markus 9: 30 – 3

Wie weet het en wie weet het beter? Wat is nieuws en wat is nepnieuws? Wie moet je geloven en wie niet? Ik neig ertoe om mensen die ik ken en die ik vertrouw te volgen. Ik ben niet thuis op de sociale media, maar natuurlijk ken ik wel mensen die daar blind op varen. Lastig om daar argumenten te vinden voor wat je voor waar houdt en wat niet.
Dit stukje uit het Markusevangelie komt uit een tijd zonder media. Er waren in de families en in de gemeenschappen toonaangevende mensen, meest mannen, die spraken met gezag. Er waren rondreizende leraren, die voor verwarring zorgden. "Zo hoor je nog eens wat nieuws!" Er was een publiek debat, wie nu de belangrijkste was.  Dat debat werd niet altijd op straat gevoerd, vaak ook achter gesloten deuren. Niet iedereen kon daar over meepraten en oordelen.
Hoe mild is de ingreep van Jezus, die een kind in het midden zet en zegt: zo kunnen jullie het ook doen. Als een kind! Ja maar, wat weet een kind ervan? Kinderen zijn goedgelovig. Worden als de kinderen, dat klinkt wel lief, maar wie kan dat? Het is een voorbeeld van een bijbeltekst die op zich niet moeilijk is om te begrijpen, maar die in de praktijk van de kerkgeschiedenis voortdurend met voeten is getreden. Goed om dat weer eens te lezen.


ds. Joen Drost

Voorganger: ds. Joen Drost
Organist: Ineke Schuit
Aanvang 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002

Wilt u graag een dienst in de St. Jan bijwonen dan kunt u zich voor zaterdag 12.00 uur aanmelden bij Elly de Haan–Verduyn (dehaan-verduyn@freeler.nl). Eventueel bellen kan ook: 043-3624240.
 
De zondagsdienst in Vaals op aanmelding èn via de kerkomroep

Een feestelijke dienst deze zondag in Vaals. Nu ja, eigenlijk alle diensten mogen van mij wel feestelijk zijn. Maar bijzonder is deze zondag dat we Nimaro dopen, dochter van Nestar Lakot & Ed Grassere. Tijdens de kindernevendienst wordt stil gestaan bij deze uitleg van de doop: opgenomen in een gemeenschap loop je samen op en leer je van Godswege om te keren waar jouw weg doodloopt en door geloof gedragen te worden. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat van de creatieve verwerking daarvan!
De lezingen komen uit het Johannes-evangelie, dat geobsedeerd lijkt te zijn met ‘zoeken’. In het bijzonder het zoeken van Jezus. Maar wie zoek je dan eigenlijk, echoën andere schriftteksten, zoals die van Maria in de paastuin: “vrouw, wie zoek je?”
Bij aanvang en einde speelt Christine vrolijke muziek van Jean-Philippe Rameau en preludeert ze na de overdenking op een nieuw lied dat we gaan zingen: ‘Om in water te geloven en in brood’. De melodie vindt u hier: https://kerkliedwiki.nl/Om_in_water_te_geloven. Oefent u alvast thuis? Dat zingt zondag wel zo gemakkelijk 😉.
ds. Harrie de Reus

Voorganger: ds. Harrie de Reus
Organist: Christine Moraal
Aanvang: 10.00 uur

Voor de diensten in Vaals/Gulpen kunt u zich opgeven tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 12.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06-13819346. De diensten in Gulpen kunnen nog niet worden uitgezonden via de kerkomroep.
 
De dienst in Valkenburg op aanmelding en via de kerkomroep

Voorganger: ds. G.J. Smink
Muziek: Stef Grit
Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222

Voor de diensten in Valkenburg kunt u zich opgeven tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 12.00 uur op het volgende telefoonnummer: 06-30236347

 
Naar aanleiding van Startzondag

Het was een geslaagde startzondag, in Gulpen, met een volle kerk en een verdere integratie van Maastricht en het Heuvelland. Er werden vele nieuwe ambtsdragers bevestigd, en afscheid genomen van Cor Spreeuwenberg. In haar toespraak tot Cor memoreerde Marika het waar gebeurde en typerende verhaal, dat Cor op een gegeven moment, toen hij de gemeente toesprak, zo in vervoering raakte, dat hij de gemeente toeriep: “Ik houd van U”.

Wel jammer was, dat juist toen Marika Cor toesprak de microfoon het had begeven. Daarom is de tekst van haar speech aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.

Daarnaast sprak Marika de gemeente toe over de plannen voor het najaar – de dialoogsessies waarin we samen tot het verhaal moeten komen voor de toekomst. Daarnaast riep zij de gemeenteleden op de verschillende organen te bemensen – waaronder specifiek nieuwe voorzitters van de Kerkenraad en van de diaconie. Ook die toespraak is aan de Nieuwsbrief toegevoegd.

Pieter Caljé
Een tuinbericht voor de kern Vaals
 
Voor de Oude Pastorie in Vaals is een strookje niet verhard en bedekt met een laagje grind. Geïnspireerd door de ervaringen met natuurlijk tuinieren in de nieuwsbrieven van de afgelopen tijd heeft een aantal mensen bedacht dat die strook er ook één met bloeiende planten en een mooi thuishaventje voor wilde bijen en vlinders zou kunnen worden.
Dat gaan we zondag na kerktijd bekijken en bespreken. Want, hoewel de strook maar klein is, vraagt het wel enig onderhoud en dus handen, die dat kunnen gaan doen. Vanuit de Werkgroep Groene Kerken is aangeboden te ondersteunen bij de opzet en te zorgen voor plantenzaad of plantmateriaal.
Heeft u of heb je interesse: zorg dat u / je er zondag bij bent of meld je aan bij Babette of mij.

Babette Lemmer: 0049 153809914
Jelle Vegt: 06-13101133.
 
Groene Kerk – Klimaatpelgrimstocht van Katowice naar Glasgow
PGMH doet mee!
 
In juni vond een landelijk online symposium van Groene Kerk plaats. Er waren inspirerende bijdragen, uiteenlopend van spirituele oefeningen tot heel praktische tips voor het vergroenen van je leefstijl – individueel en als gemeente. Een goede gelegenheid om weer kracht en inspiratie te putten en te zien voor hoeveel mensen de zorg voor de aarde een deel uitmaakt van hun geloof! Het meest opzienbarende project van Groene Kerk dit jaar is de deelname aan de oecumenische klimaatpelgrimstocht. De tocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. De tocht is georganiseerd vanuit het bewustzijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden, maar deze zomer heeft ons geleerd dat ook ons knusse Nederland getroffen kan worden. Klimaatgerechtigheid is van groot belang! De klimaatpelgrimstocht wil bijdragen aan de bewustwording over hoe wij kunnen zorgdragen voor de schepping. Het Nederlandse deel van de pelgrimstocht wordt georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Christine Moraal uit onze eigen PGMH is een van drie pelgrimsjournalisten die meelopen van Enschede tot IJmuiden! Regelmatige verslagen en foto’s zullen vanaf 30 september verschijnen op https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/. Ook iets doen? De pelgrims nemen een petitie mee. Deze petitie met handtekeningen van over de hele wereld zal worden overhandigd aan het COP26-voorzitterschap. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk. https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/ Doe vooral mee!

Werkgroep Groene Kerken
 

 
Herstart baliediensten van de Vrienden St. Jan Maastricht

Het heeft onze overheid behaagd de 1,5 meter maatregel in te trekken of op te schorten. Dan kunnen we weer van start met de ontvangst van toeristen in de kerk en op de toren!
Maandag 27 september gaat het weer gebeuren.
Op zaterdag 25 september is er een vergadering van het Bestuur met de Baliemedewerkers. Wat puntjes op de i, wat informatie-uitwisseling en vooral ook om elkaar te zeggen dat we er weer klaar voor zijn.
Als niet-baliemedewerkers geïnteresseerd zijn en erbij willen zijn, dan van harte welkom, maar wel even na aanmelding bij ondergetekende vanwege het bewaken van de maxima.
De bijeenkomst is zaterdag 25 september van 15.00 uur in het Trefpunt, Aureliushof, Maastricht.

Kees Vermeiden,
vz bestuur van de Vrienden.
cg.vermeiden@live.be  06-41264138
 
Vredesweek
 
Komende week vindt de jaarlijkse vredesweek plaats. Met name in het Valkenburgse vinden weer veel activiteiten plaats. Bijgaand treft u de flyer aan. Komt u ook langs bij een van de activiteiten? In het bijzonder wijs ik u op de vredesdienst op de Internationale Dag van de Vrede (dinsdag 21 september). Om 19.00 uur in de H.H. Nicolaas en Barbarakerk. Vanwege de huidige Coronamaatregelen en de naweeën van de waterramp is er plek voor ongeveer 50 personen. Maar laat dat u vooral niet weerhouden te komen. Het thema van de week en de viering is ‘Wat doe jij in vredesnaam’. Ook als je niet komt al een aardig thema om bij jezelf na te gaan.

ds. Harrie de Reus en Lies Oost
 
Gesprekskring 20/30/40
 
Ooit begonnen als kring 20/30. Inmiddels ontwikkeld richting de 40 😉. Een mooie gesprekskring van jongvolwassenen die met elkaar in gesprek raken over geloof en zingeving vanuit de context van hun dagelijks leven. Mooi om met elkaar in gesprek te zijn. Ds. De Reus is aanwezig voor de nodige inspiratie en om wat structuur aan ons gesprek te geven. Lijkt het je leuk of interessant? Schuif een keer aan, en kijk of het wat voor je is.

Rianne de Winde (voor info data en plaats: 06 1424 3461)
 
Simultaneum in Valkenburg
 
Vlak na de waterramp die ons gebied trof, boden we aan de parochie rondom de H.H. Nicolaas en Barbara ons kerkgebouw aan. Het kwam er niet van, van dit aanbod gebruik te maken. Deels omdat veel activiteiten sowieso niet doorgingen (“We hadden even geen zin meer,” zo verzuchtte pastoor Jansen van de week), deels omdat het vieren in een beschadigde kerk ook iets daadkrachtigs en hoopvols had. Reden waarom we voor de eerste viering daar vanuit onze gemeente voor een mooie bos bloemen zorgde.
Maar op zondag 10 oktober gaat het er toch van komen. Later in de morgen zal er in de Kloosterkerk een feestelijke viering plaatsvinden met communicantjes. De ouders en parochianen reageerden meteen enthousiast toen ze hoorden dat de Kloosterkerk als uitwijkmogelijkheid werd aangeboden. Mooi dat we hier als gemeente is in kunnen betekenen!
ds. Harrie de Reus
 
Vertrek Connie Boevé naar Rotterdam
 
  In een vorige Nieuwsbrief is vermeld dat ons gemeentelid Connie Boevé onverwachts naar Rotterdam moest vertrekken. Zij kan daar geen bezoek ontvangen noch de telefoon aannemen. Maar haar dochter liet weten dat Connie een kaartje wel op prijs stelt. Daarom wordt haar nieuwe adres nog even herhaald:

Connie Boevé,
Huize ten Berghe,
Molenlaan 351,
3055 GG Rotterdam

Deze stralende foto is gemaakt toen Connie voor het laatst in de St. Jan was.

Concert bij Kaarslicht: Wie in de schaduw Gods mag wonen
Oude en moderne Psalmen voor zang, orgel en spreker
Een vooraankondiging

Stilte, rust, ruimte en donkerte in ons dagelijks bestaan, daar staat het Beleefweekend, dat ieder jaar in het Heuvelland plaatsvindt, bij stil. Een thema dat mooi aansluit bij de landelijke Nacht van de Nacht, die ook in dat weekend plaatsvindt.
Stilte, rust, ruimte en donkerte zijn ook belangrijke beelden in de Psalmen en hebben dichters en componisten door de eeuwen heen geïnspireerd. Op het programma staan o.a. de Biblische Gesänge van Anton Dvořák, een Toccata over Wie in de schaduw Gods mag wonen, en een motet over Psalm 92 (Waarlijk, dit is rechtvaardig) van Daan Manneke. Maar ook de Ahr-Psalm, een eigentijdse Psalm die geschreven is over de overstromingsramp van deze zomer.

Zaterdag 30 oktober, 20 uur
Hervormde Kerk Vaals
Met Kathinka Kobelt (zang) en Christine Moraal (orgel)

Vrije entree; uw vrije gave voor de Uganda Kitgum Education Foundation wordt op prijs gesteld. Deze Stichting is in het leven geroepen door onze leden Nestar en Ed en ondersteunt een school in Nestars geboortestreek in Uganda.
I.v.m. Corona is het aantal plaatsen beperkt. Om plaatsen te reserveren graag aanmelden onder christine@moraal.com
 
 

Diaconale collecte voor Mamita Alice

De diaconie vraagt vanmorgen uw aandacht voor Stichting Mamita Alice. Deze stichting ondersteunt projecten van organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen in Peru. Kansarme kinderen worden veiligheid, geborgenheid en ontwikkelingsmogelijkheden geboden, waardoor de kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. Concreet betekent dit dat de stichting financiële steun verleent aan, onder meer, de navolgende projecten:
Onderwijs, waaronder ook individueel onderwijs. Beroepsopleidingen. Psychosociale steun en medische zorg.
Maar dat niet alleen: Stichting Mamita Alice verricht ook andere werkzaamheden. Zo organiseren ze lezingen en geven ze presentaties op bijvoorbeeld scholen in Nederland. Doelstelling daarvan is het voorlichten van Nederlandse jongeren over de situatie van straatjongeren in Peru of over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Bewustwording is daarbij van groot belang.
Helpt u vanmorgen mee om het werk van de Stichting Mamita Alicia voort te laten bestaan.

Namens de diaconie alvast bedankt.

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente
 
De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Menso Fermin
Namens het College van Kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
Agenda
 
Vrijdag 17 - donderdag 23 september
 
 • Vredeweek in Valkenburg (vele activiteiten, zie flyer)

Maandag 20 september
 
 • Hoeskamer va Gullepe van 14.0016.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Dinsdag 21 september
 
 • Vredesdienst (in het kader van de Vredesweek) in de HH. Nicolas en Barbarakerk Valkenburg, aanvang 19.00 uur

Donderdag 23 september
 
 • Hoeskamer va Gullepe van 14.0016.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
– o.a. creatieve workshop o.l.v. Marie-José Buskens
 
  • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242)
 
Zaterdag 25 september
 
  • Bestuursvergadering Vrienden van St. Jan Trefpunt Aureliushof 15.00 uur
Zondag 26 september
 
  • Zondagsdienst St. Jan in kader Musica Sacra m.m.v. blokfluitensemble Lunet

Maandag 27 september
 
 • Hervatting baliediensten St.Jan door de Vrienden
 
 • Hoeskamer va Gullepe van 14.0016.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Woensdag 29 september
 
 • Alzheimer Café: Hulp bij dementie (Envida) 13.3015.30 uur ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen: Wat de mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen (TriaCura)

Donderdag 30 september
 
 • Hoeskamer va Gullepe van 14.0016.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
 
  • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242)  

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief
 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 
terug