Nieuwsbrief van 15 januari 2021 Nieuwsbrief van 15 januari 2021
 
PKN stopt met zingen tijdens diensten

Afgelopen donderdag heeft het Moderamen van de Generale Synode van de PKN op advies van de Werkgroep Zingen in de Kerk het dringende advies gegeven met onmiddellijke ingang en voorlopig tot en met 7 februari geheel te stoppen met zingen tijdens kerkdiensten, ook als het gaat om diensten via streaming. De grote zorg met betrekking tot de verspreiding van het Britse virus speelde daarbij een belangrijke rol. Een meer specifieke aanleiding vormde evenwel incidenten in Biddinghuizen en Julianadorp, waarbij uit nader onderzoek is gebleken dat juist het zingen waarschijnlijk tot besmettingen heeft geleid. Deze besmettingen hebben plaatsgehad bij het zingen in kleine groepjes voor opnamen van een dienst ten behoeve van de kerkomroep. Onze classispredikant, Marco Luijk, heeft dit besluit in een eigen brief nadrukkelijk onder onze aandacht gebracht, die met deze Nieuwsbrief meegezonden wordt. In die brief adviseert hij ook alle overige fysieke bijeenkomsten voorlopig te laten vervallen, en waar men toch bijeen moet komen dat in het kleinst mogelijke verband te doen.

Het is natuurlijk heel spijtig dat we een zo essentieel onderdeel van onze diensten moeten laten vallen. Het is voor de predikanten frustrerend hun zorgvuldig opgebouwde diensten verstoord te zien worden. Maar we zien allemaal dat we ons aan dit dringende advies moeten conformeren. Voor aanstaande zondag zullen we moeten improviseren om er toch mooie diensten van te maken, en voor de langere toekomst kan het ons wellicht stimuleren nieuwere vormen van dienst te verkennen,
 
 
Berichten van Iris van der Heul uit Maastricht
 

 
De kou verdrijven

Naast een hoop kletskoek kom ik via sociale media ook heel inspirerende mensen en zaken tegen. Zo las ik van Oño Casado, die behalve pastoor ook allround artiest met 7 albums, schrijver van een musical en een roman is. Dat alles doet hij in Madrid. En daar viel tot verrassing van de Madrilenen laatst een groot pak sneeuw. Nu heeft hij zijn creativiteit losgelaten op het stille en witte landschap en dit bijzondere beeld gemaakt.
Op Instagram schrijft de priester bij bovenstaande foto: “Mijn Christus is van sneeuw. Met de tedere hand van mijn vriendin en buurvrouw Mariló Montero werd het mooiste gezicht voor onze ogen werkelijkheid. Beetje bij beetje smelt Hij weg voor de blik van het volk, want Hij houdt van iedereen en zijn hart is niet van ijs.” Casado heeft van alle mogelijkheden om Jezus af te beelden gekozen (ik vond alleen dit beeld) om een gekruisigde Jezus te maken in die midwinternacht. Een lijdende Jezus, alleen en liggend in de kou. Het beeld grijpt me aan en ik denk niet alleen mij. Iets van die verlatenheid en kou herken ik in deze lockdown waarbij we nabijheid en warmte moeten missen van de mensen om ons heen. Maar het smelt niet alleen van binnenuit zoals Casado zegt. Elk straaltje zon, elke warme gloed van een gesprek of virtuele nabijheid van onze kant doet dit beeld van eenzaamheid, pijn en dood een beetje verdwijnen. Dan wordt die sneeuw weer water. En water kan stromen. Die gedachte maakt dat dit beeld een appèl doet op mij met de vraag: wat kan jij doen om de kou te verdrijven en het ijs te laten smelten? En tegelijkertijd vind ik de priester een typisch geval van homo ludens (spelende mens) die de kille wereld met al zijn fantasie omvormt tot iets dat raakt en spreekt. Misschien spelen we te weinig en kunnen we bij de volgende echte sneeuwval in plaats van een gekruisigde Jezus een sneeuwengel maken. Makkelijk, snel en maakt gegarandeerd blij. Ik ben heel benieuwd wat dit beeld bij u oproept en welke gedachten bij u opkomen.
Wilt u die delen als we elkaar na de dienst a.s. zondag treffen bij het koffie drinken?
U kunt via onderstaande link van 11.00 – 11.30 uur deelnemen. Hopelijk tot zondag.

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79599106339?pwd=L1J3bE13QWxYRzlialcxeGZUbVA5QT09 Meeting ID: 795 9910 6339 Passcode: 020fzT

Iris van der Heul
 
Intenties bij de voorbede
 
Juist in deze tijd weten we soms niet dat welke pastorale zorgen er in de gemeente zijn.
Dat maakt dat als jezelf iets overkomt je je ook alleen kunt voelen. Een kaarsje aansteken voor iemand of gebed kan dan heel bemoedigend zijn. Wilt u dat er in de dienst voorbede voor u gedaan wordt of uw naam alleen in stilte wordt genoemd, geeft u dat dan alstublieft door aan Harrie de Reus (dsdereus@ziggo.nl of 06-20280345, via what’s app kan ook) of Iris van der Heul (irisvanderheul@gmail.com of 06-19194804, via what’s app kan ook). Dan kunnen we uw intenties meenemen in de dienst of doorgeven aan de dienstdoende predikant.
 
Berichten van Harrie de Reus uit het Heuvelland
 
Kanselruil in het kader van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen

Op zondag 17 januari en in het weekend van 23/24 januari zouden in het Heuvelland de kanselruil plaatsvinden met respectievelijk pastoor Herman Jansen van de Katholieke centrumgemeente Valkenburg en met Jeroen de Wit van Klooster Wittem. We hebben het in goed overleg verstandig gevonden om de beide kanselruilen niet door te laten gaan vanwege de huidige Corona-maatregelen.
Het thema is dit jaar #blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. In Christus blijven is een innerlijke houding die in de loop der tijd wortel schiet in ons. Het vraagt ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden door de zorg voor ons levensonderhoud en wordt bedreigd door afleiding, lawaai, drukte en de uitdagingen van het leven.
 
Online vieren in het Heuvelland.
De kerk in Vaals is inmiddels op Kerkomroep aangesloten. De diensten zijn te vinden door te zoeken op Vaals of Gulpen. Bij de diensten vanuit Vaals is het in eerste instantie alleen mogelijk om deze via audio mee te beleven. De kosten van nieuwe installaties in al onze kerken zijn niet gering, in een tijd dat onze inkomsten ook minder zijn. Daarnaast zijn wij op dit moment nog de enige gebruiker van de kerk in Vaals. Als dat door de verbouwing op termijn gaat veranderen, kan gekeken worden of er ruimte is voor video-streaming. Overigens heeft het luisteren naar een dienst, zonder beeld, ook een bijzondere, eigen waarde. We horen van gemeenteleden dat dit ook zo wordt ervaren.
In de Kloosterkerk moet nog het nodige gebeuren om deze kerk op kerkomroep aan te sluiten. Daar is komende week weer een afspraak voor met de monteurs. Tot die tijd zal Stef een live-stream via youtube verzorgen. We zijn hem en zijn zoons daar zeer erkentelijk voor!
(Overigens is ’t Gulper Hoes als gemeenschapshuis gesloten. Reden waarom we daar nu ook geen kerkdiensten hebben.)
 
Online gesprekskring ‘God en pandemie’
In drie opeenvolgende avonden is er gelegenheid om online met elkaar in gesprek te gaan over de impact van de huidige crisis op je geloof. We doen dat aan de hand van het boekje ‘God en pandemie’ van Tom Wright, een uitgave van Kok Boekencentrum (ISBN 978 90 435 3556 4). Zie bijgevoegde flyer.

Harrie de Reus
 
De zondagsdienst in de St. Jan via de kerkomroep

Voorganger: ds Joen Drost
Organist: Klaas Remerie
Aanvang 10.00 uur
 
De zondagsdienst in Valkenburg via youtube

Voorganger: ds. Harrie de Reus
Organist: Wil Meurders
Aanvang: 10.00 uur
 
De diaconale collecte voor Vluchtelingenwerk Zuid-Limburg

Vluchtelingenwerk begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen onder andere in Limburg. Ze begeleiden de vluchtelingen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst.
Zo bieden ze vluchtelingen ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw bestaan.  Denk hierbij aan een inburgeringscursus. Maar vluchtelingen werk doet meer. Ze geven ook op scholen les. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mening over vluchtelingen. Soms is die gebaseerd op feiten, maar soms ook op fabels of vooroordelen. Wat is precies een vluchteling? Waarom vangt Nederland vluchtelingen op? Tijdens deze voorlichtingen en in de lespakketten komen die vragen – en nog veel meer – aan de orde.
Vluchtelingenwerk werkt met projecten. Projecten gericht op bijvoorbeeld werk, taal of zelfstandige terugkeer. Projecten die stuk voor stuk zorgen voor ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen en een bijdrage leveren aan iemands verdere ontwikkeling in Nederland.
Helpt u vanmorgen het werk van vluchtelingenwerk voort te zetten door uw financiële steun?

Mieke Davidse

Voor beide collectes kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente:
de streamingsprojecten in onze kerken

In deze coronatijd is het belangrijk dat iedereen alle diensten tenminste via streaming kan bijwonen. Daarom heeft het CvK de mogelijkheid van beeldregistratie van de diensten via de kerkomroep prioriteit gegeven. U heeft in onze begroting kunnen zien dat de coronatijd grote gaten in de begroting heeft geslagen, en de installatie van de camera’s en dergelijke is niet goedkoop. Daarom hopen we dat u een bijdrage aan deze projecten wilt leveren, waarvan het resultaat snel zichtbaar is.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
Streamingproblemen St. Jan

Afgelopen zondag waren er vele problemen met de streaming in de St. Jan. Aanvankelijk was er alleen geluid, dat op een gegeven moment ook wegviel. Bovendien – een ouder probleem – liepen beeld en geluid niet synchroon.
Dat kan natuurlijk niet zo blijven. De SIKN, die voor de Kerkomroep verantwoordelijk is, bleek een programmatuur-update gedaan te hebben zonder onze gemeente daarvan op de hoogte gesteld te hebben. Die update wordt pas doorgezet als het systeem aangezet wordt. Wij zetten de Kerkomroep echter altijd pas vlak voor de dienst aan, en nu nam de update dus voorrang, en kregen wij lange tijd geen beeld.
De SIKN zal ook beeld en geluid beter op elkaar afstemmen aan de hand van bestaande beelden, Als alles goed gaat moet het resultaat aanstaande zondag al merkbaar zijn.

Jelle Vegt, CvK
Gerard Beerkens, koster
 
Agenda
 
Zondag 17 januari
 
  • Koffie drinken na de dienst met Iris van der Heul via Zoom van 11.00-11.30
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79599106339?pwd=L1J3bE13QWxYRzlialcxeGZUbVA5QT09 Meeting ID: 795 9910 6339 Passcode: 020fzT

Donderdag 21 januari
 
    • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242).
 
    • DuitsNederlandse leesgroep: aanvang 20.00 uur online https://meet.jit.si/leesgroepvaals.
      We bespreken het boek van Marjolijn van Heemstra: En we noemen hem
Een introductie op dit boek en de auteur wordt met de Nieuwsbrief meegestuurd.
Geef je even door als je wilt deelnemen? Babette Lemmer (b.lemmer@gmx.de)
 
Reacties en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie. Reyk van Veen stuurt alles door, maar soms wordt hij moe.           
 
terug