Nieuwsbrief van 19 november 2021 Nieuwsbrief van 19 november 2021

 

Gedachteniszondag

 

Het gedenken van onze dierbaren zoals we dat komende zondag doen, betekent ook: trouw zijn aan wie zij waren. Dat betekent voor ons ook de opdracht ons niet op te sluiten in rouw en verdriet. Gedenken wie zij waren en met hun gedachtenis leven, betekent leven zoals zij geleefd zouden hebben, hen levend houden – voor een dochter, voor een broer, voor een vader, voor een onbekende.

 

Waar de doden zijn, weten we niet. Er is en wordt in de bijbel weinig over gesproken. Soms wordt er iets 'gezien'. Zoals de oude Johannes, de schrijver van het boek Openbaringen. Hij is door de Romeinse overheden verbannen naar het eiland Patmos. Daar krijgt hij grootse visioenen – zeg maar: aanvallen en invallen van hoop. Hemelse visioenen. Hij ziet een grote, ontelbare menigte uit alle volkeren en talen staan zingen voor de troon van de levende God. Op de vraag: wie zijn dat, waar komen zij vandaan, klinkt het antwoord: ‘zij zijn het die uit de grote verdrukking zijn gekomen’. Daarom zingen zij, ‘met machtige stemmen’ over hun bevrijding, die nergens anders vandaan komt dan van hem ‘die op de troon gezeten is’.

 

Bijna mystieke teksten. Als in een droom. Mensen in witte gewaden die rondlopen. Wie het zijn staat er eigenlijk niet. Het enige bijzonder aan deze massa mensen is dat er niets bijzonders over hen wordt verteld. Behalve dan … dat we iets hebben overwonnen.

 

Droomt Johannes over de overledenen die de ondergang van de dood hebben overwonnen? Of zijn het mensen als wij, die in hun leven ook nederlagen hebben gekend. Misschien de dood van een geliefde na een ongelijke strijd tegen een ziekte wel zo hebben ervaren. En hebben zij dat gevoel van nederlaag overwonnen? Of zijn het mensen die geen toekomst hadden, zichzelf niet konden zijn? En daar het gevoel van teloorgang hebben overwonnen? Stel dat jij bij die massa mensen zou staan, wat zou jij willen hebben overwonnen in jouw leven?

 

ds. Harrie de Reus

Een warm bad in kille omstandigheden
 

Zondag 14 november vierden we een gezamenlijke dienst met de Remonstranten in de St Jan.
Voorganger was de Remonstrantse predikant Rachelle van Andel. Zij had enkele studenten kunnen
motiveren erbij te zijn. Daarbij voegde zich nog een groep jongeren uit Alblasserdam en nog wat
jongeren uit Delft, waarschijnlijk studenten. Al met al meer dan 80 bezoekers.

Het werd een verfrissende dienst, in het bekende stramien, maar toch anders dan anders. Wat ’n gemis dat we geen koffie konden drinken na afloop. Jammer ook dat de dialoogsessie na de dienst, eveneens wegens coronamaatregelen niet door kon gaan. Maar de uitgangsceremonie verliep toch wat traag omdat velen met elkaar iets wilden delen ook naar aanleiding van deze dienst. “Zo kan het dus ook" hoorde ik veelvuldig. Weer waren er enkele leden die we lange tijd niet hadden gezien: hoog water, corona en een valpartij, alles speelde een rol. Zo is onze gemeenschap met vallen en opstaan in wederopbouw. Daar krijgt een mens het warm van!

Zondag 18 november gaat bij ons voor ds. Hans Kling, ziekenhuispastor. Het is de laatste zondag van
het kerkelijk jaar en dus gedachteniszondag. Ik verwijs u naar de informatie die Elly in deze
nieuwsbrief deelt.
Bij de uitgang van de dienst krijgt u de Adventskalender uitgereikt: de Adventstijd, je ziet ’t al aan de
paarse kleur die intreedt in de liturgie, is een tijd van inkeer en voorbereiding. De teksten van de
kalender helpen ons daarbij.

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht.

De zondagsdienst in de St. Jan

 

Voorganger: ds. Hans Kling

Organist: Ineke Schuit

 

Aanvang: 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002

 

Herdenken overledenen in de St. Jan

 

Komende zondag herdenken we in de dienst de 13 gemeenteleden uit Maastricht die zijn overleden tussen 30 oktober 2020 en 31 oktober 2021. Hun namen worden voorgelezen en er wordt voor elk van hen een kaars aangestoken.

 

Daarna is er gelegenheid voor kerkgangers om op de brandtafel een kaarsje aan te steken voor een dierbare die zij ook graag willen gedenken.

Met een mondkapje op en op gepaste afstand lopen we naar de brandtafel. Daar wacht Hein Nieuwenhuis jullie op met een microfoon om de naam in te spreken van diegene waarvoor het kaarsje wordt aangestoken.

 

Om zo weinig mogelijk contact momenten te hebben, vragen wij jullie om zo mogelijk aan de uiteinden van de rij te gaan zitten, zodat er zo weinig mogelijk voor mensen langs gelopen hoeft te worden. Graag de looproute volgen buiten de stoelen om.

Zo hopen we er met elkaar een mooie herdenkingsdienst van te maken.

 

Elly de Haan–Verduyn en Hein Nieuwenhuis

 

Autodienst Maastricht

 

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar 06-41264138. Kees Vermeiden, tijdelijk coördinator autodienst St Janskerk Maastricht.

 

De zondagsdienst in Gulpen

 

Voorganger: ds. Harrie de Reus

Organist: Christine Moraal

Viool: Mariëlle van der Kamp

 

Aanvang: 10.00 uur

 

Gedachteniszondag 21 november Gulpen

 

Zoals gebruikelijk worden er kaarsen aangestoken voor wie in onze gemeente zijn overleden, en kan een kaars worden ontstoken voor wie u verder in gedachten heeft. Dit jaar laten we het aansteken van de kaars aan het dienstdoend gemeentelid over, zodat er zo weinig mogelijk wordt gelopen (Coronamaatregel). U kunt tijdens het gedachtenismoment in de viering spontaan een naam noemen voor wie een kaars wordt ontstoken, maar u kunt deze naam ook voorafgaand aan de dienst op papier inleveren of tevoren aan mij doorgeven als u dat prettiger vindt (of als u zelf niet in de viering aanwezig kunt zijn). Dan zorgen wij ervoor dat de naam zal klinken en een kaars wordt ontstoken ter nagedachtenis.

 

ds. Harrie de Reus (06 2028 034 / dsdereus@ziggo.nl

Er is deze week geen dienst in Valkenburg

 

Koffiedrinken na de dienst via Zoom

 

Nu wij vanwege corona veel moeten opschorten, is het goed dat een succesformule uit de vorige lockdown weer tot leven komt: het koffiedrinken na de dienst met Nelleke de Kruik. Van 11.00 tot 12.15 bent u van harte welkom. U kunt uiteraard ook later inloggen. Het mooie van Nelleke’s initiatief is, dat we nu gemeentebreed kunnen koffiedrinken. Fysieke grenzen vallen weg.

Link: https://us02web.zoom.us/j/87611624441?pwd=Ky9ibWh1cEFCRDlyVkJka1hXbk9rUT09 Meeting ID: 876 1162 4441 Passcode: 744775

 

Pastoralia Heuvelland

 

Na een periode van 44 jaar met grote tevredenheid in hun fijne huis in Panhuis te hebben gewoond, hebben Lo en Cora deze plek verruild voor een appartement in het Maastrichtse Biesland. Dat is wennen voor hen, maar ook voor de Valkenburgse gemeenschap nu zij niet meer zo in de buurt wonen. Residentie Gerlachus biedt hen daar onderdak voor een nieuwe woning en de mogelijkheid om zorg te krijgen wanneer dat nodig is. Een aantal gemeenteleden is druk bezig hen te helpen met de verhuizing. En een grote bos bloemen van de kerk staat inmiddels in de nieuwe woonkamer.

Hun adres is: Cannerweg 161E, 6213 BB Maastricht, telefoonnummer: 043 459 1766.

 

Gistermorgen overleed geheel onverwachts de heer Wim van Vuuren (80 jaar), slechts drie weken na het overlijden van zijn dochter. Hij had een groot verdriet van haar ziekte en haar dood. Met onze gedachten en ons gebed zijn we bij Rinske en de familie in deze voor hen onwerkelijke dagen van afscheid en rouw.

Wim en Rinske hebben lange tijd in het Heuvelland gewoond en zijn op die manier betrokken geraakt bij de kerkelijke gemeenschap. Sinds ruim twee jaar hebben ze hun woning in Gulpen verruild voor een appartement in Heerlen.

Komende week donderdag zal de uitvaart plaatsvinden, vanwege de Coronabeperkingen voor genodigden. De crematie zal worden voorafgegaan door een viering in de bibliotheek van Klooster Wittem met ds. Harrie de Reus als voorganger. Het correspondentie-adres is: mw. R. van Vuuren, Valkenburgerweg 142, 6219 AW Heerlen.

 

Ds. Harrie de Reus

 

Avondmaal-glaasjes gezocht

 

De komende tijd zullen we bij het avondmaal uit voorzorg niet als vanouds gezamenlijk uit één beker drinken. Hebt u thuis nog een set kleine (borrel)glaasjes staan die toch niet meer gebruikt worden? Dan hoeven we niet, naar goede (?) gewoonte, plastic bekertjes te gaan gebruiken. 

Graag even een kort berichtje naar paul@moraal.com, of neem ze deze zondag alvast mee naar de dienst in Gulpen!

 

Paul Moraal

Huiskamer Kloosterkerk

 

In overleg met Envida thuiszorg is besloten de huiskamer in de Kloosterkerk met ingang van 19 november voorlopig even dicht te doen. In elk geval tot 3 december, maar verder afhankelijk van hoe de Coronabesmettingen en bijbehorende regels zich gaan ontwikkelen. Hopelijk duurt het allemaal niet te lang.

 

Bericht van Leven naast de brouwerij

 

Gezien de sterk oplopende besmettingen en vanuit verantwoordelijkheid voor bezoekers en vrijwilligers heeft het bestuur van Leven naast de brouwerij besloten met ingang van 8 november jl voorlopig alle activiteiten af te gelasten. Heel jammer, en we hopen dat dit snel weer verandert. Maar op dit moment lijkt ons dit het beste. Dit betreft dus onder andere de Hoeskamer va Gullepe en het Taalcafé.

 

Ds. Harrie de Reus

 

Corona in de St Jan

 

Nieuwe maatregelen? Daar kom ik straks op. Eerst even iets om de aandacht wat aan te scherpen. Eén van onze leden is corona-ziek. Niet heel erg ernstig, maar toch wel lastig genoeg vanwege haar reeds bestaande astmaprobleem. Het is Jeanne van Doorn, die nota bene altijd zo voorzichtig is geweest. Zij heeft positief getest en waarschijnlijk is zij al drager van het virus geweest (zonder het te weten) zondag jl. toen zij in de kerk was.

Het bovenstaande onderstreept nog eens dat we serieus met de dreiging van besmetting moeten omgaan.

In de kerk, bij komen en gaan, mondkapje gebruiken! Desinfectie.

Er staan ruim voldoende stoelen, blijf op 1,5 meter afstand van een andere “bubbel”.

“Ingetogen” zingen, de organist houdt er rekening mee.

Na de kerk is er geen koffie drinken. Wilt u napraten (dat is zo belangrijk!) doe het dan even buiten op afstand.

Collecte bij de uitgang: het zakje met de witte strik is voor de diaconie, het andere voor de kerk.

Hoe graag wij u ook zien in de kerk, als u mogelijke coronasymptomen hebt, of u niet veilig voelt, blijf dan thuis: www.kerkomroep.nl

Als u meerijdt met een ander naar de kerk: chauffeur en bijrijders mondkapje op!

 

Terzijde: het koffiedrinken in het Trefpunt kan doorgaan als allen strikt op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

We houden de ontwikkelingen in de gaten, wekelijks is er contact binnen de kerkenraad om na te gaan of er redenen zijn om de regels bij te stellen.

 

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht

 

 

 

 

Pastoralia in de kern Maastricht

 

Hoe actueel de Nieuwsbrief gewoonlijk ook is, toch lopen we wel eens achter de feiten aan. Vorige week meldden we nog dat André van Dijk in de Molenhof aan het revalideren was, maar het bleek dat hij al sinds vorige week donderdag thuis is, maar het revalideren klopt wel: hij loopt en oefent voortdurend.

Theo en Annemarie van Boven-Boezaardt zijn beiden thuis. De gevolgen van het ouder worden doen zich gelden. Met externe hulp zorgt Theo liefdevol en intensief voor zijn vrouw, maar ook hijzelf wordt ernstig beperkt in zijn mobiliteit. Het is mooi om samen ouder te worden, maar het gaat bij hen zeker niet zonder pijn en moeite.

Mw Ank Burema heeft, in ademnood, een week doorgebracht in het ziekenhuis en verblijft nu voor verder herstel in de Molenhof.

Zondag jl. werd in de dienst Gerard Bleichrodt genoemd. Al lang loopt hij met een ziekte rond, maar de laatste tijd was er sprake van enige complicatie, waardoor hij o.a. met meer moeite loopt en niet meer kan fietsen. Hij is onder behandeling en zoals wij hem kennen: hij blijft welgemoed van het leven genieten.

We leven van harte mee met de hier genoemden. Anderen worden niet genoemd en toch zijn ze in onze gedachten en gebeden. Maar ook kan het zijn dat lief en leed niet opgemerkt wordt, dan geldt: laat van u horen!

 

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht, 06-41264138.

(personen die hier met name worden genoemd hebben daar hun toestemming voor gegeven)

 

Cees van Veelen overleden

 

Ons bereikte het bericht dat op 10 november jl. is overleden de heer Cees van Veelen in de leeftijd van 84 jaar. Cees en zijn vrouw Wijnie hebben vele jaren in Maastricht gewoond toen hij werkzaam was bij Rijkswaterstaat. Zij waren beiden betrokken en actieve leden van onze gemeente in de St. Jan. Na de pensionering zijn zij naar Vaassen verhuisd. Correspondentieadres: Deventerstraat 11d, 8171 AA Vaassen

 

Elly de Haan-Verduijn

 

Taizé-viering in de Advent

 

Een Adventviering in de Kloosterkerk van Wittem op de late zondagmiddag, om op een meditatieve manier op weg te gaan naar Kerstmis. De viering bestaat uit een traditionele advent-lezing uit de profeet Jesaja, stilte, gebed en vooral veel Taizé-liederen. Daarbij worden lichtjes ontstoken, als symbool voor ons verlangen naar het komende feest van licht.

Taizé-liederen zijn liederen van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Het zijn eenvoudige, maar meditatieve liederen, in verschillende talen, die uitnodigen tot meezingen of minstens mee neuriën. 

Tijd: de zondagen 28 nov, 5, 12 en 19 dec 2021 van 17:00 uur tot 17:45 uur.

 

Ageeth Potma

Klooster Wittem

 

Uit de Kerkenraad

 

Corona-maatregelen

De coronacijfers lopen verder op, in Limburg dreigt code zwart en ook dubbel- gevaccineerden lijken momenteel kwetsbaar. Vele organisatoren van activiteiten in onze gemeente hebben daarom besloten deze voorlopig op te schorten. Dat geldt voor de Huiskamers in Gulpen en Valkenburg, de Literaire kring, de Krantenleesclub en de Leescluub Eijsden. De Kerkenraad kon er alleen maar mee instemmen. Ook haar eigen Dialoogsessies worden in hun geheel voorlopig tot in januari opgeschort, dus ook – en in tegenstelling tot wat de vorige Nieuwsbrief meldde - de Zoombijeenkomsten en de Thomas-vieringen. We wilden de eenheid in het programma handhaven (zie onder). Toch wordt niet alles uitgesteld. De Ontmoetingsochtend in het Trefcentrum blijft nog open, al bekijken we de situatie week voor week. En verder gaan de Jeugdsoos en de Gesprekskring 20-30/40+ via Zoom door.

Tijdens de diensten moeten we echt de 1,5 meterregel en de andere basisregels aanhouden.

Eens wordt alles weer beter.

 

Begrotingen

De begrotingen konden nog niet worden goedgekeurd. De begroting van het CvK vergde nog enige doorrekening, die van de Diaconie moest nog op enkele punten aangepast. We komen nu op 2 december bijeen, zodat we de beide begrotingen hopelijk op 5 en 12 december ter inzage kunnen leggen, zodat ze op 15 december ingediend kunnen worden bij de PKN.

 

Bevindingen interim-predikant

Onze interim-predikant, Cees Hendriks, heeft inmiddels met 40-50 gemeenteleden gesproken, en nog vele staan op zijn programma. Cees heeft de gesprekken als open en informatief beschouwd, en we hebben de indruk dat iedereen zich in de gesprekken gehoord heeft gevoeld. Cees – en wij ook – nodigen iedereen, die zich nog niet heeft aangemeld en toch met Cees Hendriks zou willen spreken zich te melden bij Lianne Schuuring (verhuur@maasheuvelland.nl) of direct bij Cees Hendriks (chendriks871@freeler.nl). Het is nog te vroeg voor conclusies, al blijkt de wijze waarop wij in onze gemeente open staan voor mensen van buiten onze kring een aandachtspunt.

 

Preekrooster

De nieuwjaarsdienst voor de hele gemeente zal op 2 januari in de St. Jan worden gehouden, waarbij ds. Harrie de Reus voorgaat.

 

Pieter Caljé, scriba

 

Dialoogsessies verschoven naar januari

 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven noopt de huidige Corona-situatie ons tot het verschuiven van de komende geplande dialoogsessies. In overleg met de gesprekleiders is besloten om álle nog geplande sessies (incl. ZOOM-sessies en Thomasviering) op de voorgestelde data in november en december te cancelen. In plaats daarvan zal begin december een nieuwe planning van de sessies via de nieuwsbrief worden verspreid. Deze zullen dan zo mogelijk plaatsvinden in de periode van 10 tot 31 januari. Omdat het in deze sessies er juist om ging elkaar te kunnen ontmoeten en van elkaar te horen, is niet gekozen voor alternatieven via internet of in andere vormen. We hopen dat u met evenveel enthousiasme intekent voor de sessies in januari als u afgelopen weken hebt gedaan.

 

Marika de Bruijn

ds. Cees Hendriks

ds. Harrie de Reus

 

Pizza & More

 

De ‘Pizza & More’-avond die op 27 november in de pastorie te Gulpen zou plaatsvinden voor de tieners gaat door, maar dan wel online. We beginnen om 19 uur. Maar zullen het wel iets korter houden. Gezellig wordt het in ieder geval, hopen we! Wij gaan daar ons best voor doen! We zorgen in ieder geval voor wat lekkers aan huis! Of het pizza wordt of iets anders is nog een verrassing!

 

Jody Martens

 

Gesprekskring 20/30 tot 40+

 

De jongvolwassengroep is op 4 november bijeen geweest bij Rianne thuis. Het was een fijne avond, waarin we met elkaar in gesprek raakten aan de hand van de gelijkenis van de vader met twee zonen (Lukas 15: 10-32). De komende keer zal online via ZOOM plaatsvinden op donderdag 25 november vanaf 20.30 uur. Dit keer opnieuw een gelijkenis om over in gesprek te raken, maar welke is opnieuw een verrassing … . Wil je er bij zijn? Laat het weten en je krijgt de ZOOMlink toegestuurd (rianne.dewinde@hotmail.com of 06-14243461). De keer daarop staat op 9 december gepland, maar het is nog onduidelijk of deze bijeenkomst online of offline zal plaatsvinden.

 

Rianne de Winde

 

Ontmoetingswinkel De Romein opent deuren

 

Jaja, het gaat nu toch echt bijna gebeuren: de ontmoetingswinkel Pottenberg gaat van start (Potteriestraat 30 Maastricht). Een mooie samenwerking tussen het Leger des Heils en de Protestante Gemeente Maas-Heuvelland. De officiële opening volgt nog, maar vanaf dinsdag 23 november kun je er elke dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur terecht voor tweedehandskleding, koffie en thee, en ontmoeting. Een mooi trefpunt in de buurt, mede gedragen door vrijwilligers uit onze protestantse gemeente.

Omdat de ervaring van de andere inloopwinkel leert dat men druppelsgewijs wat binnenloopt en de Coronaregels (1,5 meter, mondkapje e.d.) in acht worden genomen, is het verantwoord de deuren te openen om het project zo langzaam bekend te laten worden en op te laten bloeien.

 

Margo van Haeringen (contactpersoon PGMH), Lies Oost, ds. Harrie de Reus

Diaconale collecte voor het werk van de eigen diaconie

 

Vandaag vraagt de diaconie aandacht voor de eigen gemeente. Er komen nog steeds aanvragen binnen voor hulp. Vanwege de privacy wordt hier verder nooit mededeling over gedaan. De diaconie gaat hier zorgvuldig mee om. Soms gaat het om kleine bijdrage, soms zijn bijdragen nodig die wat langer duren totdat de reguliere zorg kan bijspringen en de zorgtaak kan overnemen. De diaconie probeert zoveel als mogelijk daadwerkelijk te helpen dus niet met geld maar met spullen te kopen of boodschappen te doen. Maar ook het werk in de kernen zoals een bezoek aan zieke en eenzame mensen, een verjaardagkaartje, een ondersteund bloemetje. Deze activiteiten worden uit deze bijdrage betaalt. Zonder uw bijdrage zou de diaconie niet aan haar doelstellingen kunnen voldoen. En we zijn u dan ook zeer dankbaar voor alle financiële bijdrage die u aan de diaconie geeft.

 

Namens de diaconie alvast bedankt

Mieke Davidse

 

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

 

Collecte voor het werk in de gemeente

 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

 

Menso Fermin

Namens het College van Kerkrentmeesters.

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 

 

 

 

Agenda

(veel gaat niet door, maar dit wel!)

 

Zondag 21 november

 

-

Koffiedrinken na de dienst met Nelleke de Kruik van 11.00-12.15 via Zoom. (zie boven)

 

 

Dinsdag 23 november

 

-

Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91). ( Afstand 1,5 meter, met mondkapjes tenzij men zit)

 

-

De Romein open van 13.00-16.00 uur (zie boven)

 

 

Donderdag 25 november

 

-

Gesprekskring 20/30 tot 40+ om 20.30 uur via Zoom (zie boven). Informatie: rianne.dewinde@hotmail.com of 06-14243461

 

 

Vrijdag 27 november

 

 

-

De Romein open van 13.00-16.00 uur (zie boven)

 

 

 

 

Zaterdag 27 november

 

-

Jeugdsoos Pizza & more! Tienersoos onder leiding van Harrie de Reus van 19.00-21.00 uur. Gaat door als Zoombijeenkomst.

 

 

Zondag 28 november

 

-

Koffiedrinken na de dienst met Nelleke de Kruik van 11.00-12.15 via Zoom (zie boven)

 

-

Taize-dienst in Klooster Wittem van 17.00-127.45 uur (zie boven)

 

 

 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

 

 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 

 

terug