Nieuwsbrief van 5 november 2021 Nieuwsbrief van 5 november 2021

Nieuwsbrief 5 november 2021

 

Aangepaste coronaregels

 

Helaas gaat het met het terugdringen van het virus niet goed. De Kerkenraad ziet zich daarom genoodzaakt, de corona-regels weer wat aan te scherpen, zowel voor de diensten als onze overige bijeenkomsten. Omdat de meesten van ons gevaccineerd zijn, hoeven we niet terug naar de strenge regels van begin 2021, maar we moeten echt voorzichtig zijn, ook omdat de werkzaamheid van het vaccin in de loop van de tijd wellicht toch ook wat afneemt.

 

 • We houden gepaste afstand, ook bij het zitten in de kerk. Tenzij uit één gezin, zitten mensen niet direct naast elkaar.

 • Bij het lopen door de kerk worden er mondkapjes gedragen.

 • In de kleinere kerkgebouwen duren de diensten niet langer dan drie kwartier.

 • We willen het zingen niet afschaffen, maar adviseren voor alle kerken wel nadrukkelijk om het te beperken, bijvoorbeeld door alternatieven te gebruiken (een met muziek ondersteunde psalmlezing, gemeenteleden die musiceren, meer muzikale intermezzi). De kernen kunnen met de (gast)predikant, het dienstdoend gemeentelid en de organist overleggen hoe daar invulling aan te geven.

 • Koffiedrinken kan, maar alleen als er gepaste afstand gehouden kan worden en aan tafels wordt gezeten. Bij lopen of staan wordt een mondkapje gedragen. Levert dit niet een vorm op die goed aanvoelt, dan is er geen koffiedrinken na de dienst. Dit kan per kerk verschillen (zie onder)..

 • We houden de basisregels aan, inclusief handgel bij binnenkomst.

 • Aanmelden voor de dienst is niet nodig.

 

Als kerk willen we onze vieringen zonder Coronacheck organiseren vanuit het idee dat de kerk zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk moet blijven. Dat schuurt met de andere locaties (horeca, theater, e.d) waar de toegangscheck wel nodig is. We hebben daar afgelopen jaar wel rekening mee gehouden, maar doen dat nu ietwat anders omdat er goede alternatieven zijn. De open kerk heeft namelijk wel consequenties ten aanzien van hoe we binnen met elkaar omgaan. Met de bovengenoemde uitbreiding van de basismaatregelen en met behulp van ieders verantwoordelijkheid voor elkaar denkt de Kerkenraad een veilige omgeving te kunnen creëren.

 

Voor de meeste andere activiteiten van onze gemeente worden de regels gehanteerd zoals die gelden voor dorpshuis of buurthuis zónder horecavoorziening. Er is dan geen coronatoegangsbewijs nodig, wel de uitbereiding van basisregels ten aanzien van mondkapjes, handgel en gepaste aftand.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-dorpshuis-buurthuis-dagbesteding-of-maatschappelijke-opvang

 

Voor koorrepetities, concerten en andere culturele uitingen gelden de regels ten aanzien van de coronapas zoals die voor die sectoren geldt.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht

 

De Kerkenraad

 

Help elkaar mee op weg, nodig elkaar uit!

De dialoogsessies

 

De uitnodiging voor de dialoogsessies is afgelopen week bij iedereen op de deurmat gevallen. Hopelijk bent u aangenaam verrast en er nieuwsgierig naar geworden! We hopen dat er voor ieder van u een vorm bijzit waaraan u mee zou kunnen en willen doen. (Aan meerdere sessies meedoen, mag natuurlijk ook!)

 

Voor wie lastig op eigen vervoer naar een sessie kan gaan en graag met iemand mee zou willen rijden: voel je vrij een gemeentelid of een contactpersoon uit de kerk hiernaar te vragen. De ervaring leert dat er altijd wel een oplossing is. En voor wie vervoer in aanbod heeft: wellicht kunt u wel iemand bedenken die u een lift zou kunnen geven. Zo kunnen deze sessies ook gemeenschapsvormend werken. Het is belangrijk dat we elkaar in deze periode zoveel mogelijk ontmoeten en van hart tot hart praten met elkaar. Samen kom je verder dan alleen. Door creatief en actief bezig te zijn met elkaar hopen we de onderlinge verbondenheid te versterken en onze gemeente verder te bouwen.

 

Dat laatste is ook de suggestie achter de kaart die bij de uitnodiging zit. Natuurlijk, ieder gemeentelid heeft de uitnodiging gekregen. Dat neemt niet weg dat erg leuk en behulpzaam is om elkaar te enthousiasmeren. Dus weet u iemand van wie u denkt dat zijn/haar bijdrage belangrijk zou zijn in dit proces? Of iemand die wellicht niet zo heel erg betrokken is, maar die deze sessies vast leuk zal vinden? Geef of stuur hem of haar de kaart toe met een hartelijke groet. Soms kan dat net even het zetje geven om mee te doen of de herinnering om iets met de uitnodiging te doen.

 

Het gevoel dat we samen de toekomst van deze gemeente gaan uitdenken kunt u vooral zelf creëren door elkaar uit te nodigen mee te doen en op weg te helpen. We hopen dat we als Kerkenraad u daar met deze uitnodiging de middelen voor hebben geven.

 

Eerstkomende dialoogsessies

Komend weekend wordt de volgende dialoogsessies georganiseerd:

 • zondag 7 november, 11.30 uur ’t Gulper Hoes

Interactieve dialoogsessie aan de hand van drie verhalen over de toekomst van de gemeente

gespreksleider: Sjoerd Boomsma

 

Volgend weekend worden de volgende dialoogsessie georganiseerd:

 • vrijdag 12 november, 10.30 uur, Trefpunt St. Jan Maastricht

Gesprek aan de hand van fotokaarten, aangevuld met zelf meegebracht materiaal

gespreksleider Tjitske Bakker (dus niet Lineke de Kruijff zoals eerder vermeld)

 • zondag 14 november, 11.30 uur St. Jan Maastricht

Gesprek aan de hand van fotokaarten, aangevuld met zelf meegebracht materiaal

gespreksleider Lineke de Kruijff (dus niet Tjitske Bakker zoals eerder vermeld)

 

Graag tevoren opgeven via Whatsapp bij Carolien Ede: 06 1489 1917. Wil je je op een andere manier aanmelden, dan kan dat bij ons:

Harrie de Reus, predikant (dsdereus@ziggo.nl / 06 2028 0345)

Cees Hendriks, predikant (chendriks@freeler.nl / 06 5574 6410)

Marika de Bruijn, voorzitter a.i. (mdebruijn68@gmail.com / 06 2659 0306)

 

De zondagsdienst in de St. Jan

 

Deze zondag heeft een dubbele benaming: In de Lutherse traditie wordt deze zondag de “op 2 na laatste zondag van het kerkelijk jaar” genoemd. In een andere traditie wordt deze zondag de eerste zondag van de voleinding genoemd. Bij de Raad van Kerken wordt deze zondag de achtste zondag van de herfst genoemd. Bij de eerste twee benamingen valt de nadruk op de thema’s van het kerkelijk jaar waar de lezingen zich mee bezig houden: Het einde der tijden, het nieuwe Jeruzalem en het laatste oordeel. Vandaag dus vooral de nadruk op het nieuwe Jeruzalem. Volgende week valt vooral de nadruk op het laatste oordeel of de jongste dag en de week daarna, eeuwigheidszondag, valt de nadruk op de genade, waar wij op mogen hopen in Gods eeuwigheid.

 

Ds. Willem Boon

 

Voorganger: ds. Willem Boon

Organist: Klaas Remerie

Aanvang 10.00 uur

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002

 

Autodienst Maastricht

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar 06-41264138. Kees Vermeiden, tijdelijk coördinator autodienst St Janskerk Maastricht.

 

De zondagsdienst in Gulpen

 

Voorganger: Marianne Debets en ds. Harrie de Reus

Organist: Christoph Brauers

Aanvang: 10.00 uur

 

 

 

 

Voorgaan in kerkdiensten in het Heuvelland

 

Regelmatig krijgt Harrie de Reus, onze vaste predikant de wens te horen om wat vaker voor te gaan. En soms is het ook een verzuchting: we zien Harrie zo weinig hier op zondag. Goed dat u dat laat weten.

De keuze van deze gemeente om drie kerkplekken in de regio Heuvelland open te houden doet velen goed. Zowel gemeenteleden als toeristen vinden het fijn om in elk geval eenmaal in de twee weken ‘in de buurt’ naar de kerk te kunnen gaan. En meer dan dat: meer en meer worden die kerkplekken ook ontmoetingsplekken voor anderen (zie verhuur, zie huiskamers, zie activiteiten Onderweg). De plek van en aandacht voor onze kerkelijke gemeente is lokaal groeiende!

 

Het nadeel is, en dat is ook echt jammer, dat Harrie zijn aanwezigheid over die drie kerkplekken moet verdelen. Voor de periode na de zomervakantie is dat als volgt gedaan:

 • Valkenburg: 5/09, 03/10 en 28/11

 • Vaals: 19/09, 17/10, 12/12

 • Gulpen: 07/11, 21/11 en 19/12. Zoals ook afgelopen jaren het geval was is de viering in Gulpen in de winterperiode gedacht als Heuvellandviering, waarbij er op die zondag geen dienst is in Valkenburg en Vaals.

 • In elke kerk van onze gemeente gaat Harrie één adventsviering voor: drie zondagen in het Heuvelland, eentje in Maastricht (waarbij overigens initieel was gepland dat de ‘Maastrichtse’ predikant in de advent ook in het Heuvelland voor zou gaan).

 • De kerstnacht viert Harrie jaarlijks afwisselend in Valkenburg en Vaals (dit jaar is Vaals aan de beurt) en de kerstmorgen is een gezamenlijke Heuvellandviering in Gulpen.

 

In de Parkstad-gemeente met kerkgebouwen in Heerlen, Landgraaf en Brunssum wordt er een ander ritme aangehouden. Daar kiest men ervoor om afwisselend per maand in een van de kerkgebouwen een kerkdienst te houden terwijl de andere dan dicht zijn. Dat betekent dat elk gebouw dus ook twee maanden geen diensten heeft. De eigen predikant kan zo in alle diensten voorgaan. Dat is ook een oplossing. Maar niet die van Maas-Heuvelland.

 

Of wij de huidige verdeling houden, of – met een tweede predikant – tot een andere verdeling willen komen, kan overigens deel zijn van het gesprek in de dialoogsessies. De huidige situatie biedt (op)nieuw(e) mogelijkheden om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan.

 

Namens de kerkenraad,

 

Marika de Bruijn, voorzitter a.i.

 

 

 

 

 

Van vreugde en perspectief in Maastricht

 

Ieders waarneming is gekleurd door de bril die zij of hij op heeft, zelfs als je geen brildrager bent.

Ik nam zondag waar dat de St Janners warempel blij waren elkaar te ontmoeten, het was een mooie sfeer, bijna uitgelaten zelfs. Zeker ook blijdschap omdat we wat mensen troffen die we langere tijd niet hadden gezien. Corona grijpt om zich heen, maar de kerkelijke gemeenschap lijkt zich wat te herstellen van Corona.

Bovendien waren er zondag wat jonge bezoekers in de kerkdienst. Zij vormen een team van de organisatie “Jong met een opdracht”. Zij oriënteren zich op mogelijkheden om in Maastricht dienstbaar te zijn aan de verkondiging van het evangelie. Wij onderhouden contact met hen. Het kan zijn dat zij in een werkterrein van de PGMH een aanknopingspunt zien voor hun medewerking. Ook kunnen zij ervaringen opdoen waar wij van leren. We dragen hun inzet en arbeid op in gebed.

In de verkondiging van zondag jl. werd de aandacht gevestigd op de drie voornaamste accenten in het “Onze Vader”: de vertrouwde nabijheid van de Eeuwige, het Koninkrijk van God, de menselijke nood bij God bekend. Deze wereldwijd bekende woorden van eeuwen oud onderbouwen ons gezamenlijk en onderscheidenlijk dienen in de samenleving die ons omringt.

A.s. zondag een bekende en vertrouwde voorganger, nu emeritus ds. Willem Boon, die ongetwijfeld een Luthers accent zal plaatsen in onze eredienst in de St Jan.

Geef aandacht aan wat elders geschreven staat over maatregelen vanwege Corona.

Vergeet niet te reageren op de uitnodiging voor de dialoogsessies!

 

Coronamaatregelen in de St. Jan

 

De kernraad Maastricht heeft, met pijn in het hart, besloten dat er voorlopig geen koffie/thee wordt gedronken na de kerkdienst. Een veilige afstand is hier niet bij te garanderen.
De kerkgangers worden verzocht bij komen en gaan mondkapjes te gebruiken en de handen te desinfecteren met de daarvoor bestemde gel.
Er zullen wat meer stoelen opgesteld worden zodat iedere gezinseenheid (bubbel) op minimaal 1 lege stoel afstand van een andere kan zitten. Vooralsnog zullen hiervoor geen dirigerende aanwijzingen gegeven worden. Van de kerkgangers wordt gevraagd om hier zelf met verantwoordelijkheid mee om te gaan. Ook bij vertrek uit de kerk dient men voldoende afstand tot anderen te bewaren.
De collecte blijft na afloop van de dienst: twee collectanten zullen staan bij de beide uitgangen van de kerk (hoofddeur en de zijdeur met de glazen schuifdeur) beiden met 2 collectezakken, die voor de diaconie zal zich onderscheiden door een witte strik.

 

Kees Vermeiden, voorzitter a.i. kernraad Maastricht

 

 

 

 

 

Nederland leest!

 

De mens is zijn eigen plan”. Adriaan van Dis leest voor uit “De Wandelaar”. De ambassadeur van het boek legt het belang uit van bibliotheken, en lezen en praten over wat schrijvers te vertellen hebben. Dit actiejaar van Nederland leest! praten we over “De Wandelaar”.

 

De Wandelaar gaat over Parijs, Over sans papiers die er bij duizenden wonen – katholieke priester die zich voor de armen inzet. Sociaal bewogen. De figuur van De Wandelaar plaatst daartegenover: “Ik geloof in schone dingen. Ik geloof in de verbeelding van mensen. De mens is zijn eigen plan.”

 

Spreken deze opvattingen ons aan? In het TV-programma Khalid & Sofie (maandag 1 -11-2021) zei men in de studio als antwoord op de uitspraken van Van Dis: “Amen”.

Zouden wij met die bevestiging instemmen?

 

Wees zo goed en loop in Vaals, Gulpen of Maastricht even langs de bibliotheek. Om gratis een exemplaar van het boek af te halen.

 

PGMH-bespreking donderdag 25 november in de Aureliushof van 15.00-16.30 uur.

 

André van Dijk

Nieuw op de website

 

- Christine Moraal heeft foto's gemaakt van haar Klimaattocht, die staan nu op de website: https://www.maas-heuvelland.nl/fotos


- Alle info en data van de dialoogsessies staan op de website.

 

Helma Bannink

 

Uit de Kerkenraad

 

De Kerkenraad heeft zich over de concept-begrotingen van het CvD en het CvK gebogen. Beide vertonen een negatief saldo, maar om verschillende redenen. De Diaconie wil geen spaarclub zijn, maar nood lenigen. Er zijn voorlopig voldoende reserves om dit te doen. Wel ontstond er discussie of we niet geld achter de hand moeten houden voor projecten later. De begroting van het CvK is aanzienlijk minder negatief, dan die van het afgelopen jaar, voornamelijk omdat de verhuur flink aantrekt en het CvK verwacht ook opbrengsten uit Vaals en Valkenburg te krijgen. Ook hier is de vraag, hoe we op de lange termijn met dit tekort om zullen gaan. De begroting van het CvK wordt door drie grote posten bepaald: predikanten en staf, kerkgebouwen en verhuur. Na de dialoogsessies zullen we hier nader over doordenken. De definitieve begrotingen worden op 17 november voorgelegd.

 

Verder spraken we over het aanscherpen van de corona-regels. De uitkomsten vindt u hierboven.

 

Het belangrijkste punt van zorg in onze organisatie is de bemensing. Wij hebben heel veel actieve leden en vrijwilligers – heel verheugend, we zijn echt een levende gemeente in dit opzicht – maar sommige posten, waar nogal wat verantwoordelijkheid aan vast zit - zijn heel moeilijk te vervullen. Jelle Vegt zal per 31 december 2022 terugtreden als beheerder namens het CvK van onze gebouwen. Dan moet er iemand gevonden zijn die dat wil overnemen, anders moeten we een betaalde kracht inhuren (waar onze begroting geen aanleiding toe geeft) of gebouwen verkopen. Jelle bereidt hier een notitie over voor.

 

Pieter Caljé, scriba

 

Pastoralia in de kern Maastricht

 

Goed nieuws voor/van Mieke Kloosterhuis: zij kreeg één dezer dagen toegang tot haar nieuwe (aanleun)woning+verzorging Herculeshof 38E, Maastricht. Gecoördineerd door Stijntje Noordijk heeft een aanzienlijke groep mensen Mieke bezocht in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum de Molenhof. Nu wordt zij ondersteund om met haar noodzakelijke spullen te verhuizen naar haar nieuwe adres. Al langer wilde zij verhuizen naar Daalhof, er moest een gebroken heup aan te pas komen om het gerealiseerd te krijgen!
André van Dijk is nog volop bezig met de revalidatie in Molenhof.
Eindelijk is dan Zus Kettenis geopereerd voor het plaatsen van een knieprothese. Zij verblijft nog in het UMCM en bereidt zich voor op een stevig revalidatieproces na zo’n lange tijd van zeer beperkte mobiliteit.

 

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht

(personen die hier met name worden genoemd hebben daar hun toestemming voor gegeven)

 

De kern Maastricht zoekt … lectoren voor de dienst

 

In de kerkdiensten in de St Jan vervult over het algemeen de ouderling van dienst ook de taak van lector. Zij of hij doet dan één of meer van de Bijbelse lezingen. Die combinatie van taken kàn, maar er is ook veel voor te zeggen om ze in ieder geval te onderscheiden.

Een lector moet een duidelijke leesstem hebben. Lectoren kunnen ook getraind worden in het juiste gebruik van de microfoon, snelheid van spreken en dergelijke.
Wij roepen op: wie zou willen fungeren (bij toerbeurt) als lector? Wees dan ook bereid om instructie en feedback te krijgen van iemand die er een beetje verstand van heeft. Deze taak is te combineren met elke andere taak in of bij de eredienst: gastvrouw, koffiezetter, ouderling, collectant, gewoon kerkganger, koster, jong of oud, het maakt niet uit: als je maar helder te verstaan bent.

Geef je even op bij mij. Het is een bijdrage aan de verlevendiging van de kerkdienst!

 

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht, cg.vermeiden@live.be 06-41264138

 

 

 

 

Diaconale collecte voor het Noodfonds: financieel vangnet voor vluchtelingen

 

Waarom vraagt de diaconie vandaag uw aandacht voor het Noodfonds van vluchtelingenwerk Nederland?

Reiskosten, hoge leges en regelkosten maken het leven voor vluchtelingen erg duur. En dat terwijl ze hun leven in Nederland pas net aan het opbouwen zijn. Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het Noodfonds (ook wel VluchtelingenFonds genoemd) van VluchtelingenWerk Nederland.

 

Wie kan een beroep doen op het Noodfonds?

Vluchtelingen kunnen een beroep doen op het Fonds onder bepaalde voorwaarden:

 • als zij kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben

 • als het uitgesloten is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt

 • als zij de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen

Wordt een aanvraag goedgekeurd door VluchtelingenWerk Nederland, dan krijgen vluchtelingen een gedeelte van de kosten vergoed. Aanvragen worden ingediend bij de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.

                                                                 

Helpt u mee om het Noodfonds te steunen

Met uw bijdrage voor het Noodfonds zorgt u dat VluchtelingenWerk Nederland in schrijnende en urgente gevallen direct kan helpen met een noodzakelijke bijdrage. Vluchtelingen bevinden zich in een kwetsbare periode in hun leven. Uw bijdrage kan het verschil maken!

 

 

Namens de diaconie alvast bedankt

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59

 

Collecte voor het werk in de gemeente: Solidariteitskas

 

En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” Hebreeën 13: 16

 

In de traditie van onze protestantse kerk kijken we niet alleen naar onze eigen gemeente, maar ook naar andere gemeenten in Nederland. Een van de manieren waarop we dat doen is via de zogenaamde solidariteitskas.

 

Om “vindplaats van geloof, hoop en liefde” te zijn, worden op vele plaatsen nieuwe plannen en projecten geïnitieerd. Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.  Vanuit Maas-Heuvelland deden we recent ook (met succes) een beroep op deze Solidariteitskas. 

 

Met deze collecte vragen wij ook uw bijdrage om deze bijdragen aan protestantse gemeente mogelijk te maken. 

 

Als u dat wilt kunt u natuurlijk ook uw bijdrage over maken. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, graag onder vermelding van Solidariteitskas 2021.

 

Alvast dank voor uw bijdrage.

 

Menso Fermin

Namens het College van Kerkrentmeesters

 

 

Agenda

 

 

Zondag 7 november

 

-

Dialoogsessies PGMH – deelsessie in ’t Gulper Hoes onder leiding van Sjoerd Boomsma, Interactieve dialoogsessie aan de hand van drie verhalen over de toekomst van onze gemeente

 

 

Maandag 8 november

 

-

Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur in ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5

 

 

Dinsdag 9 november

 

-

Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).

 

 

Woensdag 10 november

 

-

Leesclub Eijsden van 15.00-16.30 onder leiding van Ruud Foppen in het kerkelijk centrum te Eijsden. Bespreking van het boek Clive Kitteridge van de schrijfster Elisabeth Strout.

 

 

Donderdag 11 november

 

-

Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

 

-

Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.30-16.30 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)

 

-

De Duits-Nederlandse leesclub in Vaals, Oude Pastorie van 20.00-22.00 uur. Besproken wordt Tsjik van Wolfgang Herrndorf. Info Babette Lemmer: b.lemmer@gmx.de (alleen met vaccinatiebewijs)

 

Vrijdag 12 november

 

-

Dialoogsessies PGMH. Deelbijeenkomst Trefpunt Maastricht 10.30 uur. Gespreksleider Tjitske Bakker. Gesprek aan de hand van fotokaarten

 

 

Save the date!

 

 

Zondag 14 november

 

-

Dialoogsessies PGMH. Deelbijeenkomst St. Jan Maastricht om 11.30 uur. Gesprek aan de hand van fotokaarten onder leiding van Lineke de Kruijff

 

 

Maandag 15 november

 

-

Gespreksgroep Zuid-Oost. Informatie Marjan Bouwsma

 

 

Donderdag 25 november

 

-

Literaire kring onder leiding van André van Dijk van 15.00 tot 16.30 uur in de Aureliushof. Bespreking van De Wandelaar van Adriaan van Dis (zie boven)

 

 

Zaterdag 27 september

 

-

Jeugdsoos Pizza & more! Tienersoos in de pastorie in Gulpen onder leiding van Harrie de Reus van 19.00-21.00 uur.

 

 

Donderdag 9 december

 

-

Duits-Nederlandse leesclub onder leiding van Babette Lemmer van 20.00-22.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals. Bespreking van Lizet Spit Het smelt (Und es schmilzt)

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 

terug