Nieuwe boekjes over/voor de Sint Janskerk Nieuwe boekjes over/voor de Sint Janskerk
Nieuwe boekjes over de Sint Jan
Kijkt u tijdens de kerkdienst ook wel eens rondom u, of omhoog? Het kerkgebouw is indrukwekkend en harmonieus. Het valt me op dat heel wat kerkgangers echter geen idee hebben welke verhalen er in en rond het kerkgebouw verscholen zitten. Dat kan beter. Ik heb voor de Vrienden van de Sint Jan de toeristische plattegronden vernieuwd en in meerdere talen vertaald. Toeristen komen het panorama bewonderen van op de kerktoren. Ze zien dankzij de soberheid van de inrichting en met behulp van deze plattegrond ook een aantal waarden van de kerk zelf, als historische religieus monument.
Bepaalde verhalen verdienen meer aandacht. En daarom zijn er enkele boekjes gemaakt die met de steun van de Vrienden zijn gepubliceerd. Ze zijn bedoeld om onze kerk te promoten.

Arjan van der Star

Speciale aanbieding voor leden van de PGMH
In de Nieuwsbrief van vorige week vertelde Arjan van der Star dat de boekjes die door hem geschreven en samengesteld zijn intussen door de Vrienden van de St Janskerk in de verkoop gebracht zijn. Het gaat om drie boekjes: Water&Steen, Vijf jaar onder de Franse zon, en de Tolkien-tour. Alle drie in full color met interessante wetenswaardigheden verbonden met aspecten en vindplaatsen in de St Jan. De boekjes worden gewoonlijk verkocht vanaf de balie tijdens de openstelling voor toeristen. Als leden van de PGMH belangstelling hebben voor deze boekjes kunnen zij zich op zondag na de dienst ook wenden tot één van de baliemedewerkers (1/3 van de actieve St Janners werkt aan de balie!) en dan kopen zij de twee boekjes (Water&Steen € 7,90 + Vijf jaar … € 5,95) in één koop voor € 13,85 en krijgen daarbij de Tolkien-Tour ( € 5,95) gratis mee. De baten zijn voor de Stichting van de Vrienden maar het oogmerk is vooral: leer ons kerkgebouw kennen met z’n vele min of meer verborgen schatten.

Kees Vermeiden,
vz bestuur Prot. Stichting Vrienden van St Jan Maastricht.
terug