Klimaatmars Amsterdam Klimaatmars Amsterdam
De PGMH staat voor verantwoordelijkheid voor de schepping. Daar hoort volgens ons (groene Kerken) ook bij een inzet om klimaatverandering, een van de grootste bedreigingen daarvan, met wat mogelijk is tegen te gaan. Dat gaat  boven consumptie en economie. Vandaar dat ik ieder, die dat ter harte gaat,de mogelijkheid wil bieden met de bus naar Amsterdam te gaan voor de landelijke klimaatmars op 12 november.

Milieudefensie stelt een bus ter beschikking, eigen bijdrage is € 5,- p.p., tijdens de busreis kunt u dit bedrag aan ondergetekenden overhandigen.
Vertrektijd Maastricht: 08.30 uur, locatie: voorzijde CS Maastricht
Tussenstop in Eindhoven [nog onbekend]
Vertrektijd Amsterdam: 17.00 uur, locatie: krijg je nog te horen! 
Aanmelden: https://klimaatmars.milieudefensie.nl/events/reis-mee-naar-de-klimaatmars-vanuit-maastricht-1

Tot maandag 6 november 12.00 uur heb je de tijd om je aan te melden. In totaal zijn er 54 plaatsen beschikbaar. Hebben zich die datum minder dan 30 personen aangemeld dan wordt de busreis geannuleerd.

Alle informatie is hier te lezen.

Jelle Vegt, werkgroep Groene Kerken
 
Werkgroep groene Kerken Werkgroep groene Kerken
De Protestantse Gemeente Maas Heuvelland is aangesloten bij de Groene Kerkenactie. Dat betekent niet niks. Jaarlijks gaan wij stappen zetten in de richting van een duurzame kerk. Dat kan niet zonder de inzet van mensen en die is er gelukkig. Vanaf 16 januari 2019 maken tien mensen deel uit van de werkgroep Groene Kerken. Die heeft een aantal lijntjes uitgezet en de eerste resultaten ervan zijn er inmiddels.

Zoals?
We hebben gemerkt dat veel kerkbeheerders en anderen al bewust met aandacht voor het milieu hun inkopen doen en rekening houden met milieu en een eerlijke prijs voor de producent. We hebben in overleg met hen bekeken of we nog een slag beter kunnen. Dat heeft geleid tot onder meer het gebruik van fair-tradeproducten en een betere scheiding van ons afval.
Ieder binnen onze gemeente zal op één of andere manier ook thuis en op het werk bezig zijn met duurzaamheid. De één pakt het zus aan, de ander zo. Wij denken dat we daarbij wat aan elkaar kunnen hebben. Die ervaringen, maar ook gerelateerde beschouwingen over maatschappij, religie delen we zo met elkaar in een online-platform. Ieder die dat wil kan een bijdrage leveren. Wilt u de platformberichten ontvangen of iets insturen: stuur uw gegevens aan groenekerkpgmh@gmail.com.
En kijkt u eens in het programma Onderweg, ook op deze website. Daarin zijn programmaonderdelen opgenomen, die door de Werkgroep zijn voorbereid.

De Kerkrentmeesters hebben in de afgelopen jaren al gezorgd voor isolatie, LED-verlichting en bereiden de overgang naar zuiniger verwarmingssystemen voor. De ambitie reikt niettemin verder. Overal zien we zonnepanelen, maar op onze gebouwen ontbreken ze nog. Daar willen we wat aan doen. Ze zijn goed voor een behoorlijk rendement en leveren een bijdrage aan de CO2-reductie. We bereiden plannen voor om daar waar dat kan en toegestaan is ook van onze daken energieopwekkers te maken.
Als u nu denkt: leuk clubje! Dan heeft u dat goed gezien. Ook u kunt meedoen. Geef u op bij de betrokken CVK-er: Jelle Vegt, 06-13101133 of beheerpgmh@gmail.com